Jump to content
Ани

51. Самостоятелно издадени книги на есперанто и писмо за издаване на Библиотека „Нова култура”

Recommended Posts

51. САМОСТОЯТЕЛНО ИЗДАДЕНИ КНИГИ НА ЕСПЕРАНТО

И ПИСМО ЗА ИЗДАВАНЕ НА БИБЛИОТЕКА

„НОВА КУЛТУРА”

1. „НОВА КУЛТУРА” - I година

В отделна книжка под общото заглавие: „La Alta idealo" - „Високият идеал” са публикувани всичките 10 заглавия. Отпред е поставен портрета на Учителя Петър Дънов от 1921 г. правен в гр. Русе. Има предговор от Кирил Паскалев от м. IX.1927 г. и от поетесата Мара Белчева.

Издава се в гр. Бургас през 1928 г.

2. „НОВА КУЛТУРА” - II година.

В самостоятелна книжка под общото заглавие: „Jen la homo” - „Ето, човекът" са публикувани всичките 10 заглавия, с предговор от Любомир Лулчев и завършва с „Религиозно-философския мироглед на Петър Дънов" от Ангел Томов.

Издава се в гр. Бургас през 1930 г.

3. Беседи със заглавна страница „La Nova Evo” - „Новата Ева”.

С предговор на Георги Радев от 7.IX.1932 г.

Издадена в гр. Бургас през 1933 г.

4. La tri findamentoj de la vivo - „Трите основи на живота”.

Издадена е гр. Бургас през 1932 г. с 4 снимки от Изгрева, Витоша и Рила.

5. La parolo de la grande universala frataro. La maistro parolas - „Учителят говори”.

Думите на Великото Универсално Братство.

Издадена в гр. Севлиево през 1938 г.

6. En la Regno de la viva naturo - „В Царството на живата природа”.

Издадена в гр. Севлиево през 1937 г.

7. Religio - filozofia vivkocepto de Petro Danov - Религиозно-философския мироглед на Петър Дънов.

Издадена в гр. Бургас през 1930 г.

ПИСМО НА АТАНАС НИКОЛОВ

за набиране на помощи за издаването на библиотека „Nova kulturo”

Б.Л.Н.П.Ж.

/Божията Любов носи пълния живот/

Както от само себе си се разбира и от всеки добре чувствува, нашата група покрай свойта духовна работа, която е най-важната, тя има и практическа задача да работи и пропагандира за НОВАТА КУЛТУРА, която сега идва в света. Ние трябва да търсим начина за всяко направление, а също и да използуваме всяко условие най-разумно. Ще срещаме много спънки, но те са и необходими за нашето каляване и за укрепване на нашата вяра. Не трябва да ни спира нищо! Този, който се е посветил да работи за Новата Култура, ще работи от все сърце като има предвид нашата цел, която си е поставил и не ще пести ни време, ни средства за нейното постигане.

Сега конкретно на въпроса, който ни е накарал да се обърнем към Вас с това писмо. Ние сме отдавна във връзка с есперентската група ,,lk-terniaro”, която група издава квакерското списание „Inter ni”. В последно време това списание - „Inter ni” и „Rozumata kruco” - розенкройцерското списание се обединиха.

Двете тези списания от своя страна ни молят да вземем участие в издаването на този общ орган. Срещу това ние ще имаме запазено място в списанието „Fako Nova kulturo”, където ние ще можем да печатаме статии за братството, съобщения и др.

Понеже средствата на издаваната от нас библиотека са оскъдни за тая цел молим ония от братята, на които тази работа се падна присърце да си определят една месечна вноска, толкоз колкото сърцето им пожелае и кесията отпусне. Съобразно тези вноски, които ще се правят на нас, ние ще можем да определим с какъв процент ще можем да участвуваме в издаването на новото съединено списание „Inter ni kup Rozu mata Kruco kaj”, ако пожелаем и c „Nova kulturo”.

Ние очакваме Вашия отговор и Ви братски поздравяваме.

Атанас Николов

Бургас, 22 май 1929 г.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×