Jump to content
Ани

54. Съобщения и писма за вестник „Братство”. 54.1. Редакция „Братство” - гр. Севлиево, 1928

Recommended Posts

54. СЪОБЩЕНИЯ И ПИСМА ЗА ВЕСТНИК „БРАТСТВО”

54.1. РЕДАКЦИЯ „БРАТСТВО” -

гр. СЕВЛИЕВО, 1928 ГОДИНА*

Б.Л.Н.П.Ж.

Братя и сестри.

Вие имате вече първия брой на вестник „Братство", който започва с разрешението на Учителя и под редакцията на бр. д-р Ст. Кадиев и Сава Калименов. При неговото разпространение и поддържане решихме да приложим един нов метод: метода на доброволните вноски, за който се иска едно по-високо колективно съзнание. Политическите партии и др организации събират милиони при започване на своите вестници. Ние започнахме без пари. Започнахме с вяра и така ще продължаваме. Ние вярваме, че вие ще се отзовете на нашата покана и ще ни помогнете да закрепим вестника, ето защо излагаме ви тук накратко условията, при които се работи и нуждите, които трябва да се задоволят.

Вестникът се работи безплатно. Това намалява разноските му до минимума, който е нужен за хартия, мастило и експедиция. Но това може да става само, ако той излиза един път в месеца, защото този който го работи, трябва същевременно да работи и за изкарване на хляба си. При случай този, който го работи трябва да бъде зает изключително с него и други братски издания, той, естествено, от там трябва да получи своята скромна издръжка, за да не бъде в тяжест на други. И така, при сегашното положение, с 500-600 лв. месечно вестника ще може да излиза един път в месеца, в 2000 екземпляра, разбира се, ако тази сума се получава редовно. Но не ще съмнение, че това е съвършенно недостатъчно: за да може вестника успешно да изиграе своята роля, той трябва да излиза по-често, например седмично, в по-голям тираж, например 5000 екземпляра и в по-голям обем /8 стр./ За сега това е само един идеал за нас, но рано или късно този идеал трябва да се осъществи, а за това той трябва да стане общ идеал на всички ни, та с общи усилия да приближаваме постепенно към него. Първата стъпка към това ще бъде да увеличим тиража на вестника до 3000 или 4000 екземпляра и да го издаваме два пъти в месеца. За тази цел ще бъдат нужни около 2000 лв. месечно. Това съвсем не е много, ако се вземе предвид, че разните партии и организации харчат стотици хиляди и милиони за своите вестници. Ако ние имаме всекимесечно тази сума, вестник „Братство" ще бъде поставен на здрави основи. Разбира се вестника ще се задоволи с това, което получи, ако ще би това да е съвсем малко, но пак ще продължава да излиза, макар и на по-дълги периоди

Другата нужда, задоволяването на която трябва да стане час по-скоро е: вестника да се печата със собствени букви В печатницата, в която се печата вестник „Братство" буквите са съвършено недостатъчни, доста изтрити и през повечето време заети в друга работа. За вестник „Братство’ на първо време са нужни около 40 кг. букви, които ще струват 3200 до 3500 лв. Ако нямаме тази сума, ще трябва да се задоволим и с по-малко. Но във всеки случай известно количество букви ще трябва да се доставят

Братя и сестри,

Ние ви молим да пристъпите веднага към разрешаването на гореизложените задачи по материалната организация на вестника Ето един план, по който тя би могла да се извърши: всяко местно братство по градовете и селата дето има такива, да направи едно събрание по този въпрос, в което да се обмисли всичко и да се реши, дали членовете на братството не биха могли да събират всекимесечно помежду си известна сума за вестника или пък такава да се отпуска от общата каса на местното братство, дето има такава. Не е нужна кой знае каква сума. Ако 20 братства решат да отделят месечно по 100 лв., ето целия въпрос разрешен. Разбира се, някои братства могат да дадат по-малко, а някои и повече от тая сума - според силите си. В замяна на това те ще получават вестник „Братство" в количество, каквото им е потребно. Това за братствата като колективни единици. Но нам е най-желателна проявата на частна инициатива в подкрепата на вестника. Както в самото вестниче, така и тук, ние се обръщаме предимно към отделната личност. Още повече, че не искаме много. - 5 лв., 10 лв. Дадени като акт на съзнание, за нас са необикновено скъпи. Защото за нас е ценен преди всичко жеста, ценно е именно това съзнание, което е по-скъпо от всякакви богатства. Ето защо, ние бихме желали подкрепата на вестника да бъде дело предимно на частната инициатива. По свобода, а не по задължение.

Втората практическа задача е за разпространението на вестника. Ние го пращаме на 300 читалища. Ако тиража се увеличи, може да го пращаме и на повече. Много е желателно вестника да проникне и всред младежта. За тая цел ние открихме и младежка колона. Нека братята и сестрите се потрудят да го разпространят и в тая среда, която носи в себе си бъдещето на народа ни.

Братя и сестри,

Всички ние трябва да погледнем на вестника като на една задача, дадена от Учителя на всички ни, а не само на няколко души негови уредници. Вземете присърце тази работа. Всяко общество, всяка партия в България си има своите седмичници и ежедневници. Срамно ще бъде, ако ние не можем да закрепим поне един двуседмичник. Сега имаме особено благоприятни условия да направим това. Нека ги използваме незабавно! Нека от всички страни без колебание си подадем ръце за обща работа и утрешния ден да бъде наш!

С братски поздрав:

Редакция „Братство"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

*Отпечатано на отделна листовка, без дата. Вероятно след първия брой на вестник „Братство" от 15.11.1928 г.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×