Jump to content
Ани

64. Теософите и идването на Мировия Учител / 64.1. Теософите в България / Вергилий Кръстев

Recommended Posts

64. ТЕОСОФИТЕ И ИДВАНЕТО НА МИРОВИЯ УЧИТЕЛ

64.1. ТЕОСОФИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев

1. Теософският конгрес и търсенето на Христа виж в „Изгревът”, том I, с. 274-280.

2. „Магдалена и Кришнамурти” виж в „Изгревът", том I, издание 1993 г., с. 280-283, и „Изгревът”, том I, второ издание, 2011 г., с. 325-328.

3. Атанас Димитров на конгреса на теософите, „Изгревът”, том III, с. 77-79 и Мировият Учител, виж снимка № 23 от „Изгревът”, том I, второ издание, 2011 г., с. 807.

4. Професор Стефан Консулов срещу теософите и сп. „Всемирна Летопис”. Краят на една лъжа. Виж „Изгревът”, том X, с. 768-773. Кой е проф. Стефан Консулов, виж „Изгревът”, том XV, с. 810. „Едно тържество на правдата", том XV, с. 799.

5. Иван Грозев, „Всемирна летопис” не е орган на никакви дъновисти. Виж „Изгревът”, том XV, с. 793; „Опровержение", с. 793-794; „Теософията в защита на себе си”, с. 795-798.

4. Иван Толев и Учителя Дънов, виж „Изгревът", том XV, с. 810; Иван Толев в „Изгревът", с. 811-816.

7. Двете окръжности на двете школи. Виж „Изгревът”, том VIII, с. 709.

8. В България теософите са много деятелни и издават „Общител на българските теософи”, отделни брошури.

В година IV, № ... от януари 1912 г. се помества статия на Анни Безант под надслов „Идването на Учителя на света". Споменава се, че се създава Орден „Звездата на Изток” на 11.1.1911 г. в Бенарес- Индия. Ето защо поместваме две листовки на Ордена „Звездата на Изток” с № 1 и № 2 - виж 64.3 и 64.4.

9. Следва тутакси и отговорът на българските теософи. В „Общител", година IV, № 1 четем на с. 16 в Орден „Звездата на Изток”;

„На 29 декември 1911 г. или на 11 януари 1912 настоящата година, този орден бе основан у нас - България с представител за България Софрони Ников и Секретар-организатор Иван Грозев, учител, ул. „Цар Симеон” № 84. Всички книжа са готови и желаещите членове или не на Теософското общество, да станат членове на Ордена могат да се отнасят до секретаря”.

10. Софрони Ников през 1911 г. пише статията „Идването на Христа втори път”. Всички очакват идването на Христа.

Прочетете интервюто на Анни Безант от 1926 г. - виж 64.5.

11. Тодор Бъчваров, който по тези години посещава и г-н Петър Дънов, основава Библиотека „Духовен живот", в книжка № 1 помества статия от Анни Безант под надслов „Идването на Миров Учител". Тя е отпечатана 1923 г. в София в списание „Родина”. Тодор Бъчваров е поместил предговор, който ние тук поместваме, за да се види кой кому се кланя и кой в кого вярва - вж 64.6.

12. „Мировият Учител иде” издава брошура и Иван Димов, ул. „Цар Самуил” № 6 от София. Поместил е снимката на Кришнамурти, като юноша, като смята, че „той е заслужил да бъде употребено физическото му тяло като посредник и оръдие, с което ще си послужи в най-скоро време идващия между нас Богочеловек”, с. 4.

На с. 8 той пише: „И така, съобщено е, че като се почне от 25.XI 1.1924 г. всеки момент може да се очаква в течение на 5 години най-късно слизането на Мировият Учител между нас. Миров Учител се казва, защото управлява отдела Религия за цялото човечество и негови подчинени са всички Велики Учители, които управляват отделните религии /Християнско, Браминско, Миханеданела и пр./”. Книжката е завършена на 31.Х. 1924 г.

13. Теософите по цял свят, както и у нас, очакват идването на Мировият Учител и на Христа. Те бяха се родили между българите отпечатаха хиляди страници теософска литература десетилетия наред. А всички до един не познаха времето и не познаха, че Мировият Учител бе дошъл в България със светското име Петър Дънов.

А това бе идването на Света Троица, на Божествения Дух, Христовия Дух и Господния Дух, върху Всемировия Учител на Вселената - Беинса Дуно, а със светско име Петър Дънов.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×