Jump to content
Ани

65. Двамата братя Ангел и Васил Томови.

Recommended Posts

65. ДВАМАТА БРАТЯ АНГЕЛ И ВАСИЛ ТОМОВИ

В.К.: Сега във вестник „Братство”, брой 10 имаме статия на български и на есперанто половината, това е някакъв нов опит. С.К.: Е ний понеже имахме букви тогава, нали да пропагандираме есперанто, затова „Есперанто” и „Новата култура” е от Пламен, мое е. В.К.: Сега тука „Молитва под зеленото знаме”. С.К.: Това е на Заменхоф. Тоз брой значи е посветен на есперанто. Виж какво, тя е много хубава тази молитва, зелената на Заменхоф и добре е преведена. Има я на есперанто и на български. Даже сме почнали курс по есперанто чрез учебник.

В.К.: Значи на есперанто е посветен вестник „Братство”, брой 11. Сега тука има нещо ново, той по друг начин е започнал. С.К.: Допускам, че това, да, мое е, мой е този текст. В.К.: Отначало е твое. Кое е това Е.К.? С.К.: Да ти кажа забравил съм. В.К.: Това е някакво женско име вероятно. Тука има и от беседите. С.К.: Извадки. В.К.: „Давай” от Б.Б. С.К.: Да, Буча Бехар. В.К.: Значи „Давай". С.К.: Буча Бехар. В.К.: Сега тук е „Магия” из „Наука за живота" от Хартман. С.К.: Туй аз съм го превел от английски.

В.К.: Тука пак има статия от Кришнамурти. Сега вестник „Братство”, брой 12. „Нашият опит”, също е преведена половината на есперанто, половината на български. С.К.: Туй понеже е революционно, аз, тази статия аз съм я писал. В.К.: „Из беседите” също има тука цитати и извадки.

С.К.: От тука започваме и до край винаги има от беседите, само че после цели така почнахме да поместваме, но не напълно цели. В.К.: Те тия работи Влад Пашов ви ги изпращаше. С.К.: А, виж какво, аз съм ги подбирал тез, по-късно Влад Пашов почна да ми ги изпраща. В.К.: Сега тука „Звездата”. С.К.: От Кадиев с псевдоним - Орион. В.К.: Хашимото. С.К.: Това е „Утринна разходка” от Верда Мондо /зелен свят/ от есперантско списание. В.К.: Витош Таджер „Езеро”. С.К.: Той един мой познат от толстоистите, докато бях при толстоистите, той работеше там.

В.К.: Вестник „Братство”, брой 13. „Новата година”, тука май вероятно вече нещо от Учителя - „В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа”. С.К.: Този текст е Негов, обаче и двата аз съм ги писал. „Новите пътища” е от Б.Б., а това е от Буча Бехар.В.К.: „Малката добродетел" е от Орион, това е Кадиев. Тука „Из беседите” са извадки. Също има писма-отговор. С.К.: „Карлейла”, това е един мой любим писател. B.К.: Тука има мисли на Де Гучи. С.К.: Това е от японското движение на „Оомото". В.К.: Вие го получавахте на есперанто. С.К.: Да, да, получавахме го.

В.К.: Сега гледам вестник „Братство”, брой 14. С.К.: Тоз брой е посветен на „Оомото”, едно подобно духовно движение в Япония. В.К.: Това е история на движението „Оомото”. С.К.: Това е от техния водач там Де Гучи. В.К.: Тука „Из беседите" има.

Сега вестник „Братство”, брой 15. Има статия „Да обичаме”, „Ние всички сме едно”, „Мироносци”. С.К.: Туй изглежда, че аз съм го писал. А, „Кой е създал света", пък туй не ще да е мое. В.К.: Тука пише Д.С. „Разкази за духовния път”. С.К.: На Де Гучи пак. В.К.: „Из беседите" С.К.: Туй ще е „Из беседите”, а това под него написаното е от Кадиев. В.К.: Добре. С.К.: Фонд „Братство” - тук вече хората пращат пари без абонамент.

В.К.: Вестник „Братство”, брой 16. „Партизанството и нова България”. С.К.: Тия работи аз ги пиша изобщо. В.К.: Сега тука пак на политическа тема. С.К.: „Разходка на перото". А то откого беше? А, пак от тези „Оомото", само че той е осиновен син на Де Гучи, казва се Хидемард. От японското списание е извадено. В.К.: Тука има съобщение „Секретната доктрина”, тогаз ли излезе? С.К.: А, не, тук събират абонати.

В.К.: Вестник „Братство”, брой 17. „Живите сили на слънцето”. C.К.: Това е по Учителя. Написана е от Георги Радев. Щото той издаде една брошурка „Живите сили на слънцето", взето е из нея. „Изгрев” е от Пламен. В.К.: „Из един дневник", не се знае кой го е писал. С.К.:Туй не съм го писал, кой друг ли ще е?

В.К.: Вестник „Братство", брой 18. „Кризата”. С.К.: Това е мое. Тогава нали през 1930 г. имаше стопанска, икономическа криза, която обхвана Европа, Америка и света. Пиша, че ще се оправи само с духовна революция в съзнанието на хората. „Америка и Китай”, това е на Орион, т.е. на Стефан Кадиев. Следва статия на Стеллан Енгхолм. Из неговата книга, извадка. В.К.: „Манифест към всесветското учителство, пак тука нещо е написано за есперанто. С.К.: Конференцията на есперанто. В.К.: Тука има съобщение за книгата на Ангел Томов. С.К.: На Ангел Томов. В.К.: Какво ще ми кажеш за Ангел Томов? С.К.: Аз лично го познавам. Той беше в Братството така идваше и неговя брат, как се казваше, той пък написа друга една книга за Учителя, в две или три части беше другата. Брат му беше Васил Томов Ангелов. В.К.: В защита на Учителя. С.К.: В защита на Учителя, за учението. „Великото учение” с псевдоним В. Т. Благодумов, изобщо излагане учението на Учителя. С.К.: Виж какво, това нещо „Религиозно-философския мироглед на Петър Дънов" излезе във „Философски преглед”, год. II, 1930, кн. 1 от Ангел Томов. В.К.: Това съм го виждал. С.К.; А аз го напечатах в отделна книга. Издадох го в отделна книга. B.К.: А на брат му не си го издавал, нали? С.К.: На брат му се печатаха тука в София.

В.К.: Тука вестник „Братство”, брой 19, „Балканска федерация”. C.К.: Това е моя идея, аз държах много за нея. Не съм го подписал, но аз съм го писал това. Това е една голяма работа. В.К.: „Общественото мнение” от Б.Б. Кой е това? С.К.: Буча Бехар? Друг някой да е? Всеки случай не е Боев. Друг не е освен Буча. В.К.: „Най-бедният път”, „Той ще дойде”. С.К.: Това е извадка от книгата на Ангел Томов „Религиозно-философския мироглед на Петър Дънов" - извадки.

В.К.: Вестник „Братство”, брой 20. Извадки от книгата, която цитирахме. Тука „На планината”, „Под дървото”. С.К.: Това е от Любомир Лулчев. Този Димитър Стоянов е с Д.С. Изгрев. В.К.: Това е Димитър Стоянов, така ли. С.К.: Той е от Троян.

Забележка на съставителя:

1. Предоставяме заключителния пасаж на Ангел Томов от книгата му „Що е красота? Защо красотата ще спаси света”.

2. Събщение за книгата на Васил Томов, с псевдоним В.Т. Благодумов за „Великото учение”.

3. „Великото учение”, на с. 1-12.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×