Jump to content
Ани

67.2. Статията „Учителят Дънов / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 2, бр. 22, 15.08.1930, с. 2.

Recommended Posts

67.2. СТАТИЯТА „УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ”

ОТ САВА КАЛИМЕНОВ

УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ

Братство, Севлиево. Г. 2, бр. 22, 15.08.1930, с. 2.

Той дойде да донесе много, много светлина в света! И не само светлина - Знание и Мъдрост, но и топлина - Любов! Божествената Мъдрост и Божествената Любов дойде да ни донесе той тук на земята. Какво дължим ний, неговите ученици, нему?

Ний бяхме в тъмнина и всичко около нас и в нас бе хаос. Ний бяхме в безпътица - бяхме съвършено загубили пътя в лабиринта на човешките умувания и философствувания и бяхме, може би, само на крачка от бездната!

И той ни спаси! Той пръсна светлина в тъмнината на нощта, която ни бе обгърнала и хаосът в нас и вън от нас се превърна в нечувана хармония...Той ни изведе из бездната, в която бяхме затънали и ни показа правия и светъл път към Истината!

Той стопли сърцата ни и ни даде да познаем трепета на великата Божествена Любов...

Ний бяхме мъртви - и той ни възкреси!

Ние умирахме - и той ни съживи! От тоя ден - и винаги - ние сме с него! От тоя ден, ние предадохме сърцата си нему и посветихме живота си в служене на Бога! - в служене на нашите братя.

Минават оттогава дните, месеците и годините и нашия път е все тъй прав и тъй светъл. Изпитанията и препятствията са радост за нас. Трудностите са условия за каляване на нашата воля. Даже неуспехите ни се явяват в наша полза - те са стимул за удвояване на нашите усилия, за възобновяване на нашата борба със злото.

Защото този, който е станал ученик на Учителя, не знае какво нещо е отчаяние. Отчаянието няма власт над него. И едни по-бързо, други по-бавно в зависимост от своите сили, всички ний вървим напред. И няма да спрем! Ако даже се случи да паднем - отново ще станем и ще продължим! Ний няма да спрем! Защото нашия Път извива във Вечността и се влива в Бога!

На Учителя ний дължим всичко! Той ни отвори очите! Той ни приобщи към великата хармония на битието! Той ни изпълни с радост и надежда, с вяра и любов!

Кой е той? - Ний нямаме сили да разгадаем. Ний не можем потънкостно да разглеждаме нещо, което далеч надминава нашите сили и способности! Нам обаче е известно едно: Той е Божи пратеник, дошъл на земята да донесе на измъчените й жители Божествената Мъдрост и Божествената Любов, които ще ги освободят от робството на греха и смъртта!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×