Jump to content
Ани

68. „Един е изходът” и „Зовът на Бялото братство” 68.1. Статията „Един е изходът” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 2, бр. 23

Recommended Posts

68.1. СТАТИЯТА „ЕДИН Е ИЗХОДЪТ”

ОТ САВА КАЛИМЕНОВ

ЕДИН Е ИЗХОДЪТ!

Братство, Севлиево. Г. 2, бр. 23, 18.09.1930, с. 1.

Пълен хаос царува днес в света. Хаос економически, политически и духовен. Човечеството се намира в задънена улица: Милиони безработни. Липса на най-необходимото. Мизерия, глад, израждане. Това от една страна. А от друга: свръхпечалби, прекомерно високи заплати, излишества, разкош, безумно прахосничество.

Над всичко това - пълна духовна тъмнина царува както в широките маси, така и в привилегированите съсловия. Липса на ориентираност в живота. Отвръщане поглед от реалното, неспособност да се схване то и тичане след илюзии, след суетни постижения и груби удоволствия.

Партиите разделят народа на враждуващи части и раздухват омразата в него. Духовенството го приспива. „Мерките” на правителствата не дават очакваните резултати, нито ще дадат.

Държавите, тайно или явно, се готвят за нови кръвопролития. Говорят за мир, а се готвят за война. Въоръжават се. Дипломатите лицемерят и се мъчат да се надхитрят.

Погледнете нашия селянин. Той загива. Неговият труд не се цени. Други печелят от него. Неговото производство се дава на безценица. Той едва може да си набави сол и газ. Но най-лошото е това, че той няма вече на кого да продаде. Храните си стоят непродадени, обаче държавата си иска своето: бирника идва, описва, задига и продава. При това положение какво да се прави?

Народа трябва да се самозащити! Той трябва сам да поеме в ръцете си своите съдбини. Той трябва да се наложи и да диктува на своите управници, като на свои покорни слуги, новите пътища, по които ще се спаси от загиване. Народа не трябва да чака, не трябва да се уповава на никого и на нищо. Със своето вярно чутие той трябва сам да намери изходния път и да тръгне смело и непоколебимо по него.

А затова е нужно съзнание. Нужно е да се види ясно изхода, който ще ни спаси от днешния хаос и който е само един:

ОБЕДИНЕНИЕ!

Пълно економическо, политическо и духовно обединение.

Обединение и хармониране на всички сили в целокупния живот. Изграждане на един идеал, една вяра, едно отечество за всички хора на земята. Изграждане на едно единно стопанство в световен мащаб, при което ще бъде отстранена убийствената конкуренция, митническата война, свръхпроизводството, безработицата.

Обединението трябва да започне от долу, от народа и да се наложи на върховете. То трябва да започне от селото, да се наложи в държавата и след това да завладее целия свят. Само така то ще почива на здрава основа.

Затова, както по-горе казахме, е нужно съзнание. Нужно е преди всичко нашия селянин да разбере, че той вече не може да се крепи като отделна стопанска единица. Като такава, той е обречен на загиване, най-малкото - на вечна мизерия.

Само обединението на селото в една обща стопанска единица, при което е възможно модернизиране на производството, намиране на пазари, откриване на нови, по-доходни клонове производство, не по силите на отделните стопанства, може не само да спаси селянина от израждане и мизерия, но и да му даде максимума от духовни и материални блага, да даде един небивал мощен тласък към всестранно културно развитие на селото.

От там трябва да се почне: от нашето село. Обединението трябва да се започне отдолу, от народа. Тогава то ще се изгради върху гранитна основа, ще се наложи стъпка по стъпка на целокупния живот, ще обедини целия свят в едно економическо и духовно цяло. Тогава ще пресъхнат сълзите на страдащите и ще има радост и доволство за всички хора на земята.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×