Jump to content
Ани

68.2. Статията „Зовът на Бялото Братство към Българския народ и към цялото човечеството” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 2, бр. 23

Recommended Posts

68.2. СТАТИЯТА „ЗОВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО”

ОТ САВА КАЛИМЕНОВ

ЗОВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО

КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И КЪМ ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВОТО

Братство, Севлиево. Г. 2, бр. 23, 18.09.1930, с. 1.

„Братя и сестри, майки и бащи,
приятели и странници,
учители и ученици,
слуги и господари,
вий, служители на живота,
отворете сърцата си за доброто
и бъдете като този извор!”

Драги читателю, иди в Рила - в сърцето на Рила - в оная божествено прекрасна местност, наречена „Седемте езера” и там, при едно от тия езера, където това лято бе разположен лагера на Бялото Братство - ти ще намериш един чист планински извор, превърнат в чешма, изградена и обградена с малки и големи недялани мраморни камъни, донесени из околността. Озърни се наоколо и близо до нея ти ще видиш да се издига един мощен гранитен блок, върху когото с длетото на каменоделеца са издялани следните прости и ясни, но възвишени свещени думи, които са зова, който днес Небето отправя към българския народ и към цялото човечество:

Братя и сестри, майки и бащи,
приятели и странници,
учители и ученици,
слуги и господари,
вий, служители на живота,
отворете сърцата си за доброто
и бъдете като този извор!

Прочетете го. Прочетете го пак. Прочетете го още веднъж! Повтаряйте тези думи докато те се запечатат с огнени букви във вашата душа, докато те направят във вас онзи преврат, на който те са способни! Когато аз, пишущия тия редове, прочетох надписа на каменната стена, аз изтръпнах пред силата на Божественото Слово - разтреперах се като Мойсей на планината Хорив, чул из свещенния огън гласа на своя Бог: „Мойсее, събуй обущата, защото мястото на което стоиш, свето...”

Дали и вий, драги читателю, ще почувствате това? Не знам! Но аз зная това, че свещените думи трябва да се чуят на свещено място и трябва да бъдат погълнати със свещения порив на жадната за Истината душа.

А всяко място е свещено, когато съзнанието ни се издигне към Бога и всяка душа тогава може да разпери криле и да полети към висините на Божествената красота и мощ.

Днес Бог, чрез Бялото Братство, вика към целия български народ и към цялото човечество!

Ще чуем ли гласа Му?

Днес Бог ни подава своите ръце и иска да ни изведе из бездните на ада, в който е потънало греховното, обладано от престъпен егоизъм човечество. Той иска да ни издигне и пречистени, и новородени, като малки деца да ни въведе в отдавна изгубения и отново намерен Рай! Ще Го последваме ли?

Днес Бог иска да ни даде нови сърца и души, да ни направи да бъдем „като този извор” - от нас непрестанно да изтича Божията Любов, Божията Мъдрост, Божията Истина!

Ще приемем ли неговия подарък?

Ще приемем ли Божия дар?

Какво иска Бог от нас? - Да предадем сърцата си Нему. Да се отдадем в Неговите ръце. Да се изпълним с безгранична вяра в Него и да участваме и съзнаваме всеки момент и на всяко място Неговото присъствие.

Ако ние направим само това, ние вече живеем в Него и Той живее в нас, ние вече се изявяваме с Божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина, и можем да бъдем като този извор! Да даваме, да даваме, да даваме - да пръскаме постоянно Божиите блага, да пръскаме Светлина, да излъчваме Любов към всички наши братя и сестри на земята, към всички същества и в тяхното щастие да намерим своето собствено върховно щастие.

Да живеем в закона на цялото, да живеем в закона на частите, т.е. радостите на другите да бъдат наши радости и техните скърби - наши скърби. Да издигнем съзнанието си до степентта да се чувствуваме единни с целокупния живот. Всяка наша мисъл, всяка наше чувство, всяка наша постъпка да бъдат продиктувани от интересите на Цялото, на колектива.

И тогава всички болни въпроси на живота ще бъдат от само себе си по най-естествен път разрешени. Работейки за общото ние по най-сигурен начин ще достигнем и своето собствено благополучие. Обичайки, ние ще бъдем обичани. Давайки, ние същевременно ще получаваме.

Тогава ще стихнат вековните разпри между хората за земи и царства, за власт и богатства. Всички ще бъдат доволни и щастливи. Ще се изгради Новата Божествена Култура - ще се възстанови Царството Божие на земята.

Това може да стане!

То трябва да стане и ще стане!

Братя човеци, събудете се! Работа ни чака! Работа велика, благословена: Господ ни вика за зидари - да изградим основите на Неговото царство тук на земята.

Да обърнем взора си Нагоре, и да се вслушаме в Неговия зов:

Братя и сестри, майки и бащи,
приятели и странници,
учители и ученици,
слуги и господари,
вий, служители на живота,
отворете сърцата си за доброто
и бъдете като този извор!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×