Jump to content
Ани

86. Где е спасението?. Съобщение и статия. 86.1. Съобщение за Трудова Братска Задруга-Севлиево. - В: Братство, Севлиево. Г. 6, бр. 83, 1.01.1934

Recommended Posts

86. ГДЕ Е СПАСЕНИЕТО.

Съобщение и статия

86.1. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТРУДОВА БРАТСКА ЗАДРУГА - СЕВЛИЕВО

Братство, Севлиево. Г. 6, бр. 83, 1.01.1934

гр. Севлиево

До......................................

В........................................

С.П.Б.Л.Н.П.Ж.

Драги братя и сестри,

Измина се точно една година откакто, чрез позива, издаден на 1 януарий 1933 година, ние разгласихме плана си за основаване първата Трудова Братска Задруга и призовахме всички ви да ни подкрепите, като открихме подписката за фонда „Т.Б.З.”.

Само една година! И вече Трудовата Братска Задруга съществува. Положена е вече основата, върху която ще градим и ще разширяваме дейността си по-нататък. Първата, решителна и важна стъпка е направена. Твърдо, непоколебимо и с изгледи постоянно да се развива и разширява, е застанала на поста си първата Трудова Братска Задруга.

Защо първа? - Защото ние нито за минута не се съмняваме, че ние сме пионери, които проправят пътя, по който не ще закъснее да протече целия обществен живот. Защото ние твърдо вярваме, че нашия пример ще бъде последван от мнозина, които са готови или се готвят за това. Защото ние сме убедени, че първата трудова братска задруга ще бъде последвана от втора, трета десета и т.н. И този процес на истинско възраждане и преобразование, този процес на създаване новите форми на живота ще продължи до тогаз, докато се осъществи нашия идеал за новото свободно, братско общество.

Братската задруга в Севлиево е още в своето начало, в своите първи стъпки. Купена е печатарска машина и е уредена печатница в града, в наето помещение. Планът за устрояване задругата вън от града, всред природата е още далече пред нас, макар че имаме малко земя и работим в това направление. Предстоят ни още редица задачи, много има още да се работи и създава и затова вашата подкрепа ще бъде още дълго време необходима.

Най-важното, което в този момент се изисква, това е широкото разпространение на вестник „Братство", който е издание на Задругата. Нека се направят всички усилия за това, още повече че така едновременно се постигат две неща: проникване на Словото на Учителя всред народа ни и осезателна подкрепа на братската задруга. Ние бихме ви предложили следния план за работа в това направление: един или няколко души от всяко местно братство да обиколят града или селото, където живеят, като се постараят да абонират своите съграждани за в. „Братство". Нека това се направи, защото иначе рискуваме вестника да остане разпространен, с малки изключения, само в нашите среди. А той трябва да се разпространи широко навън, за да разнесе навсякъде Словото на Учителя, което се цени от тия, които имат случая да се запознаят с него. „Братство", макар и седмичник, е недостатъчен със своите две страници. Често пъти става необходимо да съкращаваме беседата, по нямане на място. Затова идната година вестника трябва да почне да излиза в четири страници. Но това не може да се реализира, докато не се увеличи числото на абонатите. Ето защо, повикът, който ние издигаме сега е: масово записване абонати на в. „Братство". Този е най-добрия начин за подпомагане задругата сега.

Няма по-лек, по-удобен и практичен начин днес за разпространение Словото на Учителя всред българския народ, от масовото разпространение на вестник „Братство”. Ние имаме вече редица случаи, когато интелигентни хора, отнасящи се досега с предубеждение към учението, след като са чели известно време резюметата от беседите в „Братство” да казват: „Наистина, тука има нещо ново и хубаво”. Хората вече могат да преценяват самостоятелно нещата, стига да имат възможност да се запознаят с тях, да ги видят в тяхната истинска светлина.

И тъй, нека използуваме най-широко тая възможност за разпространение Словото на Учителя, която Братска задруга в Севлиево ни дава, чрез издаването на седмичника „Братство”. Нека Словото на Учителя проникне навред. Да не остане един дом в България, където да не се получава в. „Братство”. Нека „Братство”, разнасяйки светлината на новото учение, стане най-разпространения български вестник. - Това е най-близката ни задача, за чието разрешение ний всички трябва да употребим всички възможни усилия.

Честитейки ви новата 1934 г. ние високо издигаме пред вас новия лозунг за усилена практическа работа:

Масово разпространение на вестник „Братство”, за да може Словото на Учителя да проникне навред.

С братски поздрав: Трудова Братска Задруга - Севлиево

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×