Jump to content
Ани

89. Статията „Основите на братската задруга”, продължение / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 6, бр. 86, 4.03.1934, с. 1.

Recommended Posts

89. СТАТИЯТА „ОСНОВИТЕ НА БРАТСКАТА ЗАДРУГА”

ОТ САВА КАЛИМЕНОВ

ОСНОВИТЕ НА БРАТСКАТА ЗАДРУГА

Братство, Севлиево, Г. 6, бр. 86, 4.03.1934, с. 1.

Духовните основи на Братската задруга се крепят върху балансирането, хармонирането на различните човешки характери, с техните различни навици, стремежи, потици.

Не винаги може да се направи съвършен подбор на всички членове на задругата. Родени и откърмени от стария свят, израстнали всред него, ние всички носим по нещо от неговите отрицателни черти. Тия именно недостатъци са, които могат да ни опълчат едни срещу други, и да нарушат, за по-късо или за по-дълго време, хармонията в Братската Задруга. Те са именно, които, при липса на една здрава обединяваща идея, могат да разрушат напълно делото на една братска задруга.

И тук е именно изкуството в ръководството на братската задруга - да се примирят вътрешните противоречия. Да се хармонират мислите, чувствата, стремежите и постъпките на отделните членове така, че в края на краищата да се получи едно единство - да се запази основното, вътрешното, същественото единство, при наличността на външното разнообразие.

Как ще стане това? - Всички членове на Братската Задруга имат пред себе си голямата задача, да научат изкуството на търпението, на себевладането. Трябва да се прощава, много трябва да се прощава и много трябва да се търпи. Защото само така ще израстнем духовно, ще имаме истинска полза за себе си, а и за другите, с примера, който им даваме. Само така ще можем да запазим хармонията, да примирим противоречията, да закрепим основите на скъпото ни дело.

Няма хора без недостатъци. И няма хора, които да са съвършено еднакви във всяко отношение. Следователно, разнообразието в мисли, мнения и постъпки, е една неизбежна действителност. Едному може да не харесват мислите и проявите на другите, но той е длъжен да съзнае, че всички не могат да мислят и постъпват еднакво, че разнообразието е нещо естествено и трябва да бъде прието без противопоставяне.

В разнообразието именно е красотата на живота, но трябва да знаем да турим всяко нещо на мястото му. Да осмислим всяко нещо, което става, и да извлечем поуката, която то носи за нас. Да разберем нещата и хората, и да ги поставим на местата им, значи да запазим необходимата хармония. Всеки човек е годен за нещо полезно и добро. Всеки човек, като творение на Бога, като син Божий, има своето място и своето предназначение в живота. Съумеем ли да го разберем, да се отнесем както трябва, и да го поставим на подходящото му място, хармонията е запазена.

Ще търпим някои отрицателни черти и прояви на другите, защото и другите ще трябва да търпят това, което не харесват в нас. Всъщност, ние много не трябва да се занимаваме с отрицателното, което виждаме в другите. Нещата постепенно се изправят. И едно вътрешно духовно въздействие носи много по-добри резултати, отколкото едно външно противопоставяне.

И тъй, духовната основа на братската задруга е хармонията - достигането на духовното единство при наличността на външното разнообразие, примиряване на видимите противоречия, като всяко нещо бъде добре разбрано, осмислено и поставено на мястото му.

За членове на Братската задруга са нужни хора, които да имат поне една минимална способност за жертва. Жертвата, каквато и да бъде тя, е винаги богато възнаградена. Като нейно следствие именно ще се яви хармонията и всестранния успех и напредъка на общото дело. За да може пък жертвите и усилията, които отделните членове на задругата правят, да не представляват непосилна тяжест за тях, те трябва да бъдат здраво свързани от една основна идея, от една обща цел.

Тази основна идея е най-важното, най-същественото нещо в братската задруга. Тя е духовната ост, около която се движи целия живот на задругата. И тя, тази обединяваща идея, трябва да бъде нещо повече от материалното благополучие на задругата, макар че не изключва и него. Общият материален интерес няма достатъчна сила да свърже здраво и да обедини завинаги хората.

Основната обединяваща идея в Братската задруга, в името на която се правят всички жертви и усилия, в името на която претърпяваме и прощаваме много неща на другите, в името на която сме се събрали да работим, това е идеята за служенето на целокупния живот, това е горещото желание да дадем и ние своя дял за подтикването на целия живот напред, това е волята да се живее и работи не лично за себе си, а за безкрайното единство на живота.

В Братската задруга всички се събират да служат на една велика идея, да служат на Бога, на човечеството, на братята хора и на себе си, да осъществяват единството и така да подтикват живота напред.

Идеята за служенето е най-здравата спояваща връзка, тя е оня духовен цимент, който ни обединява и свързва в едно цяло и който ни дава сила да вървим напред, творейки формите на новия живот.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×