Jump to content
Ани

104. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Някой си стотник, 29 неделна беседа, държана от Учителя на 1 май 1938 г.,

Recommended Posts

104. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЧЕРТИ НА ЖИВОТА

Из Някой си стотник. 29 неделна беседа, държана от Учителя

на 1 май 1938 г., София-Изгрев.

СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЧЕРТИ НА ЖИВОТА

Братство, Севлиево. Г. 10, бр. 221, 26.06.1938, с. 2.

„... Кои са отличителните черти на живота? Отличителното нещо на живота се заключава в това, да се създаде човека. Животът има смисъл само тогава, когато се създаде човек. Щом живота не служи за създаване на хората, този живот е безпредметен.

Какво нещо е Бог? Бог е онова същество, което иска да индивидуализира човешката личност, да създаде една личност с такъв характер, който да има дух в себе си, да разсъждава правилно; да има любвеобвилна душа в себе си, че да могат всички Божествени сили, кои го излизат от душата, да бъдат за благото на цялото. Умът на тази личност да бъде проводник на Божествена светлина. Сърцето на човека да бъде проводник и изпълнител на всички блага, които сега човек притежава.

Ние не сме изпратени в света да го оправяме. Всеки от вас е изпратен да реформира себе си.

Всеки от вас е изпратен да реформира своя дух, своята душа, своя ум, своето сърце и своята воля. Това е една задача, дадена на всички хора. Казвате, че трябва да се създаде човешкия характер, трябва да се направи едно преобразование в човешкия дух."

Из Някой си стотник. 29 неделна беседа, държана от Учителя

на 1 май 1938 г., София-Изгрев.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×