Jump to content
Ани

106. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Който не носи кръста си. Из 30 неделна беседа, държана от Учителя на 8 май 1938

Recommended Posts

106. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

ЖИВОТЪТ Е БОЖЕСТВЕНА КНИГА

Из Който не носи кръста си. 3 неделна беседа,

държана от Учителя на 8 май 1938 г., София, Изгрев.

СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

ЖИВОТЪТ Е БОЖЕСТВЕНА КНИГА

Братство, Севлиево. Г. 10, бр. 222,10.07.1938, с. 2.

„Човек трябва да страда, но разумно. Човек трябва да прави жертви, но разумно.

Мнозина казват, че кръстът бил сила Божия. Силата седи в истината. Истината е, която дава свобода на човека. Любовта пък влива живот в човека. Мъдростта внася светлина и знание. Лиши човека от живота, от свободата и от светлината, той е мъртъв вече.

Казано е в Писанието: „Това е живот вечен, да позная Тебе. Единнаго Истиннаго Бога и Христа, когото си проводил”. Кой е Христос? -Оня, който изявява любовта в света.

Същественото нещо в света е Божията Любов и Божята Истина. Върху тия неща е основан животът. Във всеки живот това са съществените неща, това са реалностите. В който момент сгрешиш в една от тези области, веднага ще те сполети най-голямото нещастие. Всички неприятности или нещастия в живота произтичат от три причини: или от едно прегрешение в областта на любовта, или от прегрешение в областта на Божията мъдрост и знание, или от прегрешение в областта на Истината и свободата. Някой казва: ние трябва да си поживеем. - Ако вие мислите, че можете да си поживеете както разбирате, вие се лъжете. Господ, който е толкова мъдър, ще ви покаже, че нито един косъм от главата ви не може да падне без Неговата воля.

Цялата природа, с всички живи същества в нея, е една Божествена книга.

И ние представляваме листа на тази Божествена книга, върху която са написани всички закони, според които ние можем и трябва да живеем. Казано е в Писанието: „В последните дни ще напиша закона си върху човешките сърца”. Питам: Тези закони сега ли ще ги напише Господ или са написани вече? Под думата „написване" разбирам кръста, за който Христос говори. Ние не разбираме онзи пасивен кръст, който е свързан със страданията на хората. Който разбира кръста като носител на страдания, според закона на любовта, той трябва да се ползува от тия страдания. Щом разбираш страданията от гледището на Божията мъдрост и от гледището на Божията истина, ти трябва да се ползуваш от тях. Не разбира ли страданията, човек не може да ги използува. Не е лошо да страда човек, но лошо е ако не разбира страданията.

Ако всички хора приложат Божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина в живота си, всички социални въпроси постепенно ще се разрешат.

Умни хора се изискват сега. Много умни хора има на света, но някои от тях и досега още мислят, че времето за новото още не е дошло Не само че времето е дошло, но даже сме закъснели малко. Казват някои, че второто пришествие щяло да дойде. Второто пришествие е второ идване на Христа не да съди хората, но да оправи света.

Из Който не носи кръста си

3 неделна беседа, държана от Учителя

на 8 май 1938 г., София, Изгрев

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×