Jump to content
Ани

108. Окултната литература. Статията „Що е окултизъм” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 10. Притурка.

Recommended Posts

108. ОКУЛТНАТА ЛИТЕРАТУРА

В.К.: Тук има съобщения за книги. „Светлината на Азия” от Арнолд Елвин. Кой го е превеждал това?

С.К.: Ами виж какво, аз не знам точно кой, обаче то беше издадено от Стоян Стефанов Атанасов, неговото издателство.

В.К.: „Древни и нови мъдреци”.

С.К.: Пак същото издателство. Той, виж да ти кажа, той паралелно с него работеше Николай Райнов, го е ръководел да издава окултна литература така. Близък беше на Николай Райнов. Той издаде на Николай Райнов книгите, много книги издава той, даже какво имаше „История на изкуството” 10 тома ли, 12 тома ли му издаде и приказки пак народни към 20 тома и башка негови съчинения. Той е издателя на Николай Райнов.

В.К.: Сега, тука между другото, понеже пише редакция „Братство". Значи това не е при Вас печатано.

С.К.: Има наши, има и чужди. Да речем „Безсмъртието на човека”, това е наша книга. Рише „Шестото чувство” е наша книга. Тез двете аз съм ги превел и издал. Това е чужда книга. От Ани Безант „Езотерическо християнство”, тя е теософска книга, също „Посвещение" от Ани Безант.

В.К.: Тука искам друго да питам. „Окултизъм и мистицизъм" от Граблашев. Вие ли сте го издавали?

С.К.: Не, не е. То тука беше издадено в София.

В.К.: „Где е Истината”, това е от Иван Радославов.

С.К.: Също тука е издадено.

В.К.: Ами тая книга от Waniel „Съвременния обществен морал и Дънов”.

С.К.: Това е от Лулчев. А пък „Где е Истината" Иван Радославов е автора, обаче той е по псевдоним Джовани Веротиеро. По псевдоним тя доста дебела книга беше, но той е един учител, доста възрастен по история. Историк така. Негово е мястото, дето се изгради салона на ул „Оборище" № 14, в неговия двор.

В.К.: Тука виждам „Лица и души" на Георги Радев. Не е правено при вас.

С.К.: Не, не е, тука е печатано, тука.

В.К.: Добре. „Ръководство по френология” от Иван Антонов. Нещо друго знаете ли за Иван Антонов?

С.К.: За Иван Антонов знам, че е бил анархист така на младите си години и с него как е станало да направи връзка с нас? Някъде са го подгонили из оня край към западния край на София, към ул. „Опълченска” било близо до Учителя някъде. И той случайно ли, как е, като го гонят, той взел, че влязъл в нея къща да се скрие, разбираш ли? Такъв е случая с него. Трябвало да се скрие и от там станал контакта вече след време да се приобщи към учението. Такъв е бил доколкото зная случая. Подгонен е бил и се скрил там.

В.К.: Вестник „Братство", брой 229, „Слънчевата енергия и човечеството” от П. Бакалов, статия.

С.К.: Взел съм я отнякъде, но то си пише откъде съм я взел от сп. „Природа и наука”, година 9, кн. 2.

В.К.: Вестник „Братство", брой 230. Д-р Жеков-натурист. „Що е болест и що е здраве?”

С.К.: Той е един от нашите приятели от Варна, но тука живееше.

В.К.: Тука си правил „Джобен календар на Братство”.

С.К.: Да, правил съм календари, издавахме почти всяка година, по едно време така издавахме.

В.К.: Вестник „Братство”, брой 232, „Любовта, която чака” от Georg Nordman. Псевдоним Жорж Нордман. Значи това е Томалевски.

С.К.: Томалевски. Той на български се подписва някъде Георги Северов. Това Жорж Нордман, буквално това Георги Северов. По туй го познавам, че е негово, на Георги Томалевски.

В.К.: Ти си издавал във вестник „Братство" много окултна литература?

С.К.: И написах две книги „Що е окултизъм” и „Човек и Бог”. Писал съм и много други неща.

В.К.: Виждам една листовка „Що е окултизъм” и на трета и четвърта страница си дал каталог на окултната литература, която продаваш.

С.К.: Тази листовка я пращахме заедно с издателските книги и вестник „Братство”.

В.К.: Ето отзад виждам, че си издал три книги на Бо Ин Ра: 1. Книга за Живия Бог. 2. Човек за човека и 3. Книга за Отвъдния свят.

С.К.: Издал съм ги. Направил съм грешка. Не съм знаел. Георги Радев, гдето е бил на Изгрева на 50 метра от салона, там ги е превеждал. И не е питал Учителя за това. И те ми ги изпратиха и аз ги издадох.

В.К.: Аз знам, че те са знаели, че Учителят не е одобрявал, но главно Елиезер Коен е бил инициатора на превода и на издаването.

СТАТИЯТА

„ЩО Е ОКУЛТИЗЪМ” ОТ САВА КАЛИМЕНОВ

Братство, Севлиево. Г. 10. Притурка

ЩО Е ОКУЛТИЗЪМ?[1]

Окултизмът е една велика наука, завещана ни от дълбоката древност, която изучава нещата в тяхната скрита същност, недостъпна до сега за съвременната официална, общопризната наука. Окултизмът е наука за това, което е скрито за обикновения, повърхностен поглед и затова той започва от там, където съвременната официална наука свършва. Всъщност в последно време, цяла редица открития и факти, до които дойдоха в своите изследвания най-напредналите от съвременните учени, хвърлиха мост между съвременната официална наука и окултната такава.

Редица твърдения, редица истини, които окултистите от хиляди години насам поддържат, се потвърждават, едно след друго, от най-новите изследвания на съвременните учени.

Окултистите отдавна говорят за „аура на човека”, състояща се от излъчванията на човешкото тяло и днес официалната наука е вече на път да я открие: констатирани са вече тия излъчвания и са направени много опити и проучвания върху тях.

Окултистите от хиляди години говорят за шесто чувство, за ясновидство, за по-високи способности на човека, за скрити, непроявени дарби в него, а ето че днес те са вече на лице: на друг, а всемирно известния френски професор Шарл Рише, в своята книга „Шестото чувство", заявява, че ясновидството е един факт, в който не може да има никакво съмнение, защото е потвърден хилядократно.

И щом ясновидството е доказано, тогава кой учен, кой философ или обикновен интелигентен човек, без да притежава тая способност може да отрича невидимите неща и светове, за които ясновидецът говори?

Истинското и пълно ясновидство на посветените, на най-напредналите представители на човечеството, на окултните учители, е оня съвършен научен метод, онова най-мощно средство за добиване знания, чрез което се гради истинската, пълна и всеобгръщата наука - ОКУЛТНАТА НАУКА, за която няма нищо скрито, нищо невидимо.

Животът на човека, неговия произход, неговите цели и смисъл и неговото бъдеще, не са вече тайна. Окултизмът прониква в минало, настояще и бъдеще, тука и навсякъде. Окултизмът ни изяснява великите закони на живота, които като скрити пружини, го движат напред, в пътя на еволюцията, и които са:

ПРЕРАЖДАНЕТО, по силата на което човек идва многократно на земята, за да продължи своето усъвършенствуване в това велико училище на живота, като всеки път научава нещо ново, нещо повече, обогатявайки все повече и повече опитностите си, силите и способностите си.

КАРМА или Законът за причините и последствията, който въздава всекиму това, което си е заслужил и по силата на който човек е точно такъв, какъвто сам той, в течение на много животи, се е създал. Законът за Кармата е израз на абсолютната Божествена справедливост, която вечно бди над човешките дела и по-рано или по-късно, въздава справедлива награда всекиму според делата.

ЖЕРТВА или Пътят за крайното и пълно освобождение на човека от веригите на несъвършенството и страданието, което се достига чрез доброволното отдаване в безкористна служба на Божественото начало в живота, като пожертвуваме нисшето за висшето, временното за вечното, измамните облаги и удоволствия на плътта, за вечната красота и сила на Духа. Само чрез безкористната жертва пред олтаря на общото благо, чувствувайки се като клетки в целокупния организъм на човечеството, на Всемирния живот, ние ще достигнем великото благо на свободата.

И тогава човек ще научи великия Закон на ЕДИНСТВОТО ще разбере, че неговия живот е неразривно свързан с целокупния живот на Всемира, че няма българи и сърби, черни и бели, богати и бедни, а има само братя хора, че животът е един, неразделим и вечен, че страданията и радостите на всички същества са наши страдания и радости, че това, което правим на другите, правим го на себе си. Така заживели в Колективното съзнание на Единния живот, ние ще реализираме Царството Божие на земята, ще си възвърнем наново изгубения Рай.

Лишен от светлината на окултната наука, човек се движи като слепец в живота. С нейна помощ, обаче, той осмисля живота си, вижда причините за страданията и за всичко, което му се случва в живота, проучава законите и методите на разумния и природосъобразен живот и става съзнателен творец на своето настояще и бъдеще.

Без знанията, които окултизмът ни дава, ние не можем да познаем нито себе си, нито заобикалящия ни свят: същественото се изплъзва изпред очите ни и ние виждаме само външната страна на нещата.

Без солидната основа на окултното знание, което е пълно знание, не може да се изгради една истински нова култура на земята, в която хората да живеят братски и да бъдат щастливи.

Окултната наука, стара като света и достъпна само на посветените в египетските, халдейските и др. храмове в миналото, на индийските йоги и други ученици на тайното знание в наше време, се вече разкрива за всички, става вече достояние на цялото човечество, на всеки, който е жаден за истинско знание и търси пътя към светлината.

Окултната наука е светлата зора, която днес изгрява над човечеството и която ще му даде методите, силите и средствата за изграждане на новата култура, която идва.

----------------------------------------------

[1] Забележка на съставителя. Това е притурка към вестник „Братство Там е поместена тази статия, а на следващата страница е поместен списък на окултната литература, издадена от издателство „Братство”, гр. Севлиево

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×