Jump to content
Ани

109.5. Статията „Пролет в пролетта” / Неделчо Попов. - В: Братство, Севлиево. Г. 11, 6p.236, 22.03.1939, с. 1

Recommended Posts

109.5. СТАТИЯТА „ПРОЛЕТ В ПРОЛЕТТА”

ОТ НЕДЕЛЧО ПОПОВ

ПРОЛЕТ В ПРОЛЕТТА

Неделчо Попов

Братство, Севлиево. Г. 11, бр. 236, 22.03.1939, с. 1.

Едно дълбоко предчувствие, едно интуитивно прозрение ни разкрива великото чудо, което става в света. Спрете се. Вслушайте се със спокойно и чисто сърце в себе си и един тих глас ще ви проговори. Тоя глас нека бъде доказателство за истинността на думите, които изказвам.

Тези думи не са мои. Нека ги наречем безсмъртните думи на вечната пролет. Тя блести върху вълшебната корона на времето с чудна Светлина, а гласът й се носи по цялата земя: Аз съм ваш брат на светлината и нося благословенията на вековете. Аз ида да ви подкрепя, да ви помогна.

Тази пролет на живота, пролет на човешката душа, очаквана от хиляди години е новата 1939 г. Учителят я нарича Големия брат, който иде да помага на човечеството.

Вечер, когато звездите се явят на небосвода със своите премени, човек неволно се пита: какво са те? - Служители на Тоя, който ги е направил звезди. Какво е слънцето? - Служител на любовта. Какво са хората тогава - същества, които имат за идеал слънцето и звездите -безсмъртни служители на вечния живот.

Един единствен е пътя за постижение, написан върху звездното небе, написан върху слънцето, написан върху пролетта - служене на Бога.

Може човек да има много знания на ума, но какво се ползува, ако разумно не ги приложи в живота? Нима съвременното човечество няма знания, нима то няма богатства? Има, и то преизобилно, но уви, хората не са щастливи.

Знанието на ума е външно. Знанието на духа е приложение. ,Духът е великия изпълнител в човека. Щом той започне да прилага, човек придобива любов, светлина и свобода”.

Пролетта е творческия принцип, който наричаме Истина, която освобождава, която създава.

Пролетта е изявление на Божественото, което е хармония и красота. Пролетта е безсмъртното слово на Великия, който ни изпраща живота...

Пробужда се зората и слънцето на новия живот в пурпурна одежда, със светла ръка отмахва нощта над земята. Настава ден. Гори и поляни, ниви и ливади цъфтят. Води текат. Вятър вее. Всичко пее. Пролет вън и вътре е дошла. Пролет в пролетта!

Привет на теб, о, първи ден на пролетта, о, ден желан на свободата, о, ден на светлата победа.

Приятели от целия свят, в чиито сърца е запален свещения огън на новото, да раздадем от градината на сърцето си плодове на любовта -топли чувства. От градината на ума плодове на щедростта - светли мисли. От градината на волята плодове на истината - постъпки благородни. Залог, чрез който невредими ще минем през бурята, която очаква света, която ще покаже на хората за сетен път техните заблуждения и резултатите на онова, което те са създали.

Големият брат подава десница на своите малки братя и сестри и им казва - Тръгнете след мене! - Носете светлина на душите, помагайте. Служете на себе си и на ближните, но най-първо служете на Бога и ще получите венец от цветя на Вечната Пролет.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×