Jump to content
Ани

Големият и малкият брат и 1999 година Вергилий Кръстев. Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев.

Recommended Posts

ГОЛЕМИЯТ И МАЛКИЯТ БРАТ И 1999 ГОДИНА

Вергилий Кръстев

1. Вестник „Братство" брой 234 от 12.02.1939 г. с резюме е поместена беседа от Учителя „Малкият брат" (Същата беседа е поместена в „Изгревът”, том XX на с. 1001-1009 от оригиналната книжка), държана на 1 януари 1939 г. в 10 часа сутринта на Изгрева в София.

С дебели букви е подчертано следното:

„Ако се родите тази година, бъдещето е ваше. По-добра година от тази не сте срещали сега в живота си. Ако тази година не се родите, ще чакате 1999 г., когато ще се повторят същите условия".

„И тъй понеже 1939 г. е епохална, желая ви разумно да използувате всички условия, които тя носи. Ако не ги използувате, същите условия ще дойдат, но в 1999 г. Вие сте работили стотици години, именно за тази година”.

2. Вестник „Братство" брой 236 от Георги Радев има написана статия „Годината на големия брат”. Тя е във връзка с беседата, която Учителя държи вечерта в 24 часа на 31.XI 1.1938 г. срещу 1.1.1939 г„ обозначена като „Големият брат”. (Тук е публикувана в резюме от брой „Братство" брой 234 от 22 март 1939 г. Същата беседа е публикувана в „Изгревът", том XX , с. 997-1000.). Цитирано е следното:

„Числото 39 в новата 1939 г. представя двама братя: тройката е братът, който живее в Божествения свят, деветорката е големия брат, който живее на земята и ръководи цялото човечество. Този брат иде сега в света да помогне на всички страдащи. Пригответе се да посрещнете този брат и да се запознаете с него.”

3. Във вестник „Братство” брой 236, Неделчо Попов е написал статия за големия брат под надслов „Пролет в пролетта” и завършва така:

„Големият брат подава десница на своите малки братя и сестри и ни казва: „Тръгнете след мене! Носете светлина на душите, помагайте. Служете на себе си и на ближните, но най-първо служете на Бога и ще получите венец от цветя на Вечната Пролет".

Във вестник „Братство” брой 236 на с. 6 е написано резюме от „Големия брат”. Беседата завършва така:

„Да посрещнете своя голям брат, това значи да съедините на едно място физическия, духовния и Божествения светове".

4. Пророчеството за 1939 г. Виж в „Изгревът", том XX, с. 995-996.

5. Бележки за 1999 г. Виж в Изгревът”, том XX, с. 1010.

6. Същата беседа е поместена в „Изгревът”, том XX на с. 1001-1009 от оригиналната книжка.

7. И как се развиха събитията с Големият и Малкият брат от 1945 до 1990 г.

Това беше комунистическа диктатура и ограничение на последователите на Учителя и унищожение на Изгрева, както и претопяването и изгарянето на книгите му.

През това време непрекъснато от живите последователи на Учителя се споменаваше за 1999 г. и я очакваха. Но малцина я доживяха. Само един беше, който знаеше, че 1990 г. след 45 години ще се смени строят. Това беше Борис Николов, който бе стенографирал изказването на Учителя и бе ми го прочел и аз го бях записал още през 1972 г., знаех за него, вярвах и чаках.

От 1990 г. дойде нова епоха. И нови условия за работа на „Малкият брат”. От 1992 г. започна излизането на „Изгрева" и до 1999 г. до месец март на 2000 г. излезнаха 12 тома.

От 1996-1999 г. за три години „Малкият брат” организира и издаде оригиналното Слово на Учителя по оригинала и излезнаха 55 заглавия отпечатани томчета.

8. Със завършването на 1999 г. и духовната година на Големия брат, ние го посрещнахме с издаването на неговото оригинално Слово и издаването на „Изгрева”, което е история на Школата му.

Големият брат, който бе на земята между българите бе Всемировия Учител на Вселената Беинса Дуно.

Малкият брат е онзи, който изпълнява Словото на Учителя в Живот, Дух и Сила.

БЕЛЕЖКИ НА СЪСТАВИТЕЛЯ Д-Р ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ

1. В „Изгревът”, том XX на с. 995 има заглавна страница „Пророчествата за 1939 година". На същата страница са посочени онези статии, които ще се отпечатат.

2. На с. 906 има бележка от мен за „Пророчествата за 1939 г.". Те се изпълниха през 1999 година.

3. На с. 997-1000 е отпечатана беседата „Големият брат” по отпечатаната книжка.

4. Нас. 1001-1009 е отпечатана беседата „Малкият брат” от същата книжка.

5. На с. 1010 са дадени бележки, че пророчествата на Учителя от 1939 г. за 1999 г. бяха изпълнени от програмата на „Изгревът", която се ръководи от мен.

6. Защо ние публикуваме беседата „Малкият брат” от брой 234 на вестник „Братство”?

Тук има една тайна, която искам да изясня. От къде я знам? Аз съм работил с възрастните приятели и я знам от тях.

А тя е следната:

Учителят говори, беседата се стенографира, после се дешифрира и се пише на пишуща машина в 4 екземпляра. Прибира се и се чака издаването им. Но Влад Пашов знае, че има свободно копие, отива, взима го и го изпраща на Сава Калименов, да го публикува на 2-а страница на брой 234 на „Братство". Вестникът пристига в София, той го показва на стенографките, че нещо е отпечатано. И те одобряват това. Спокойни са, че копието не е изгубено, но е отпечатано.

7. По този начин Влад Пашов изпраща и зарежда броевете „Братство” с беседи от Учителя. А Сава Калименов ги отпечатва и така се четат от мнозина.

8. Но идва времето онова, което е отпечатано във брой „Братство", да се отпечати в беседи, организирано от Братския съвет и от печатницата на Изгревът. И какво се случва?

Стенографката Паша Теодорова като всеки път започва да редактира беседите и да ги преработва. После се отпечатват в изменен вид. Някои приятели реагират остро, но Борис Николов ги спира, за да не обидят Паша, и да не се спре работата по издаване на беседите.

9. Такива примери съм дал в „Изгревът”, том IX, където Елена Андреева не е била съгласна с промяната и редакцията на Словото на Учителя. Аз съм дал примери от с. 695-697. За промяна на Словото на

Учителя, виж с. 783-789. Аз съм отпечатал 12 доказателства на с. 805-824 за промяна на Словото на Учителя. Точно и ясно. И без възражения.

10. Трябва да се запознаете с материала на с. 825-848, за да проверите как работят двата триъгълника на Черната ложа в България.

11. В „Изгревът" том XXIV, с. 427-434 ще прочетете две беседи, едната редактирана, а другата по оригинала, която съм издал по програмата на „Изгревът”. Ще проверите как Паша Теодорова е изхвърлила името на учителя по цигулка на Петър Дънов, на име Фалтес.

12. Защо описвам всичко това? Защото само аз знаех, че публикуваните беседи в броевете „Братство” са по оригинала и знаех, че трябва да се публикуват отделно по дати в „Изгревът”.

Но това аз споделих с Кралю Кралев, който тогава беше мой тъст. Тогава те запомниха това и ги публикуваха тези беседи в отделна книжка. Откраднаха от мен идеята, отстраниха ме, изиграха ме. И накрая се провалиха по всички линии. Но идеята е моя и тя е жива и съществува.

13. Затова трябва да проверите в „Изгревът”, том XXIV, с. 399 за най-големия предател-протестантин Кралю Кралев. И понеже аз разказах много неща, те запомниха и започнаха да издават в Бургас и да реализират моите идеи от тяхно име. Отстраниха ме.

Пиша го това, за да се знае и да не си приписват заслугите този или онзи, защото е лъжа.

14. Ето защо аз публикувам от „Братство", брой 234 от 12 февруари 1939 г. беседата „Малкият брат”, която е по оригинала.

15. Ето защо аз публикувам от брой 236 на „Братство", цялата първа страница и от 6 с. „Големият брат" - извадки от беседата на Учителя. Отдолу е съобщение за издадената книга „Големият брат".

16. Следващите поколения трябва да знаят при какви условия съм работил.

Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×