Jump to content
Ани

126. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Старото и новото. Из беседа, държана на 1.12.1940 г.

Recommended Posts

126. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

СТАРОТО И НОВОТО

Из беседа от Учителя, държана

на 1.12.1940 г., София-Изгрев.

СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

СТАРОТО И НОВОТО

Братство, Севлиево. Г. 3, бр. 274 (10), 22.03.1941, с. 2.

„Казвате: физическа любов. Любовта с хиляди имена да я кръщавате, тя е любов. Какво лошо има във физическата любов? Казвате, че има и духовна любов. Какво има в духовната Любов? Казвате: има Божествена Любов. Че какво има в Божествената Любов? Във физическата любов има всичко Божествено, само че не го виждате. И в Божествената Любов има всичко физическо и него не го виждате. Във физическата Любов има всичко духовно, но вие виждате само външната страна на Любовта. Когато виждаш само външната страна на Любовта, то е физическата любов. Така не се разсъждава. Любовта е една, но тя се проявява.И тя има три проявления:

На физическия свят ще разбереш Любовта, както физическият свят изисква.

В духовния свят ще разбереш Любовта, както духовният свят изисква.

И в Божествения свят ще я разбереш, както Божественият свят изисква.

Ако не разбираш физическата Любов, ако не си разбрал духовната Любов и Божествената Любов не можеш да разбереш. Ти си излязал от Бога, а да не можеш да носиш Божествената Любов и да разбереш физическата любов”.

„Адът не е нищо друго освен свят на безлюбие. Всички лоши мисли, всички лоши чувства и всички лоши постъпки на цялото човечество са създали ада.

Всички хубави мисли, всички хубави чувства и всички хубави постъпки на цялото човечество са създали рая. Това е моето верою. Дали вие вярвате или не в това, то е ваша работа, вие сте свободни. Аз вярвам, че аз създавам рая и аз създавам пъкъла за себе си. Аз създавам моя рай и моя ад. Вие създавате вашия ад и вашия рай. Ще кажете, че Господ е създал рая. Господ е създал своя рай. И Той си има свой рай.”

Беседа от Учителя,

държана на …., София-Изгрев.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×