Jump to content
Ани

131. Великото дело. Статията „Великото дело” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 317, 1.10.1944, с. 1, 3

Recommended Posts

131. ВЕЛИКОТО ДЕЛО

В.К.: Вестник „Братство”, брой 317 от 1 октомври 1944 година е статията „Великото дело". Днес, ако някой я чете по време на комунистическата власт ще те упрекне, че привествуваш комунизма, който е дошъл в България. С.К.: Виж какво. Тогава това бе една стихия. Дойде огнена стихия по въздуха, по море и суша. Червената армия навлезе в България. Това бе невероятна вълна за описване. Цялото небесно войнство се яви на небето и ги съпровождаха. По митингите народа побесня от възторг. И ето, това съм го написал. Това не е мое. То е дошло от висините, които докараха огнената стихия на СССР.

В.К.: И после идеалът слезна на земята и всичко се опорочи. С.К.: После приятелите ме упрекваха, че съм писал това. Но много по-късно, когато започна комунистическата диктатура. Но това, което съм написал бе верно. В.К.: Аз направо се удивлявам на това, което е написано. Знам, че е велико дело, но това го е сътворил Учителят, за да дойде новата епоха. С.К.: Така е. Но това много по-късно осъзнахме, когато комунистическата власт създаде диктатура тотална.

СТАТИЯТА

„ВЕЛИКОТО ДЕЛО”

ОТ САВА КАЛИМЕНОВ

ВЕЛИКОТО ДЕЛО

Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 317,1.10.1944, с. 1, 3.

Като звън на далечни, грамадни камбани,
като гръм на стихийни вълни,
свободата зове непрестанно сърдца ни
към лазура на нови страни.
 
В миг крилата за полет безумен потрепнат,
в миг в очите искра заблести,
 
и отекват гръмовно простори далечни:
„Светлина! Красота! Висини!”

Смирненски

Тази есен, есента на 1944 г. е една Велика Пролет за българския народ. Една велика, дългоочаквана, свещена, Божествена Пролет.

Може би ще се намерят неколцина, които ще погледнат с надсмивка на тия думи. Може би ще се намерят единици, чиито души, чиито сърца, чиито умове и съвести още не са засегнати, още не са стоплени и озарени от оня дивен, бурен, слънчев поток, от онова всемощно движение на колективната народна душа, която днес празнува един Велик празник - празника на своето освобождение от тежки робски, вериги, които я сковаваха и я водеха насилствено, по криви пътища, към фалшиви идеали, зад които разтваряше жадна паст бездната на братоубийството и на периодичните национални катастрофи. Може би ще се намерят неколцина, които до вчера минаваха за най-големи патриоти и родолюбци, и които днес гузно, смутено, с ледена усмивка на уста и с душа изпълнена с тревога, съмнение и страх, се дърпат настрана от народа си, обзет от бурен мощен устрем към нови простори, към нови хоризонти, и с примрежения си поглед виждат в настоящето само причини за тревога, а в бъдещето - само тъмни сенки.

Понеже Пролетта, истинската, Божествена Пролет идва за всички, понеже за нея прегради не съществуват и не могат да съществуват, понеже тя не може да бъде спряна от нищо, тъй, както нищо не може да спре цветята да цъвнат, дърветата да се раззеленеят, слънцето да свети и грее по-силно и снеговете и ледовете - да се разтопят, когато дойде уреченото за това време, то ний дълбоко вярваме, ний знаем, че не ще останат у нас хора, не ще останат у нас души, сърца и умове, незасегнати и нестоплени, дори въпреки нежеланието си и упорството си на първо време, от тази Велика Пролет, от тази необятна светлина и топлина, които започват да се разливат днес на мощни потоци по нашата земя.

Поради това, че наистина съществува едно ограничено, съвсем ограничено малцинство, отделни единици от нашия народ, които все още не знаят какво да мислят или със свито сърце гледат на Новото, което с бурен устрем навлиза в живота на народа ни, ние смятаме, че им дължим и ще отправим към тях няколко успокоителни думи.

Братя българи, вий, малцината отделни единици, които все още се чувствувате незасегнати и стоите настрана от мощния устрем на всенародната душа, обърнете погледа си нагоре и размислете по-дълбоко върху това, което днес става в нашата земя. Направете усилие да се абстрахирате от тежкия пласт на натрупаните досега предразсъдъци и се опитайте да погледнете истината право в очите. Забравете за момент своите лични егоистични интереси и спрете погледа си върху истинските общонародни интереси.

И тогава, ако вие имате очи, които могат да виждат, ако вие имате уши, които могат да чуват, ако вие имате сърца, които могат да чувствуват, то вий ще видите пред себе си една такава велика картина, вий ще чуете една такава велика симфония, вий ще почувствате свещения трепет на едно велико Сърце - сърцето на нашия народ, опиянено от свободата, премиращо от възторг пред блестящите хоризонти, които днес се разтварят пред него.

И тогава, ако вие наистина сте синове и дъщери - деца на този народ, ако вие наистина живеете с неговия живот, ако вие наистина го обичате, чувствувате сте свързани с него и му желаете доброто, то вий ще признаете искрено, дълбоко в себе си, в душата си, а не с устата си своя велик грях пред него, пред този народ и ще посветите останалите сили и живота си в истинско служене нему.

Човек би трябвало да бъде повече или по-малко ясновидец за да може да проникне в душите и в сърцата на тия, които бяха бити и убивани. преследвани като диви зверове и зверски измъчвани, чиито уста бяха запушени, чиито души и съвести бяха потиснати от тежкия камък на една народоубийствена и братоубийствена действителност.

Ако ний бихте могли поне малко открехнем завесата и през една тясна пролука да надникнем в душите и сърцата на тези. които са поели днес върху плещите си новото велико народно дело, ако ний бихме могли да проникнем в душите и сърцата преди всичко на младежта и на подмладените от едно ново преизпълващо ги чувство възрастни - какво вий мислите, че ще открием ний в тях?

Някакъв скоропреходен, сляп ентусиазъм? Някаква дива безрасъдна омраза? Някаква необуздана и отпусната на воля страст да се разрушава и унищожава?

Не! Не! Не!

В техните души и сърца вие ще откриете съвсем малко омраза и много, много, извънредно много любов!

В тях вие ще откриете една непреклонна, непобедима воля насочена към изграждането на един нов свят.

В тях вие ще откриете един висок идеал, комуто със свещен трепет и с пълна всеотдайност те служат.

В тях вие ще откриете истинска, искрена любов към правдата и истината и пълна готовност за всякакви жертви в името на всенародното добруване и на всечовешкото братство.

Душите и сърцата са изпълнени с творчески плам!

Душите и сърцата са изпълнени с велика любов, душите и сърцата са обзети от мощна жажда за изграждане на един нов, по-красив свят, свят на правда и добро.

При това положение, от какво има да се страхуваме? В какво има да се съмняваме? За какво има да съжаляваме? Народът ни ще бъде изведен на правия път!

Правилната насока е взета вече, а тя ще ни отведе само към добро. Дори и известни малки грешки, известни малки временни отклонения, неизбежни при трасирането на един нов път, не ще попречат на правилния ход и на истинския възход на народа ни.

Един нов свят ще бъде изграден!

У нас, в цяла Европа и по целия свят. Свързвайки се с мощните динамични сили, които са си поставили за цел изграждането на този нов свят, които, по-точно, са оръдията, проводниците, чрез които Бог изгражда този нов свят - ние, като отделни личности, и нашия народ, като колектив, нищо не можем да изгубим, а само можем да спечелим.

Правият, истинският, верният Път към Новото, към Великото, ще бъде намерен.

Пълна гаранция за това е свещения устрем към светлина, красота и висини, който буботи със страшна сила в душата на нашата младеж, пълна, абсолютна гаранция за това е простряната над нас десница на Бога, комуто служи „ В Дух и Истина" тази младеж, (дори и тогава, когато с уста си Го отрича) и Комуто принадлежи това Велико Дело, към което днес е призован да вложи своя дял и нашият народ.

Това Велико Божие Дело за освобождаване на света от всякакво робство, от всякакво зло, от всякакво насилие, и от позорното братоубийство и братоизползуване; това Велико Божие Дело за изграждането на новия свят на Правдата, на Мира, на Братството и на Любовта, е толкова мощно, такъв небесен, безграничен, неизчерпаем извор от сили е впрегнат на работа за неговото реализиране, че съвсем жалка и смешна е всякаква мисъл за някакво противопоставяне срещу него.

То е Божие Дело!

Огромно, велико, необхватно. Ние се намираме само в началото му. В първите трепети на неговото зазоряване. Ние съвсем смътно, едва-едва можем да схванем да доловим само някои отделни, слаби черти от неговия велик образ. Ние можем да имаме само слабо, неясно предчувствие за това, в което ще се изрази то в близкото и далечно бъдеще. Ние не можем да видим и да знаем точно докъде и до какво ще ни доведе то, точно през какви перипетии ще премине Великия Божествен Процес, който е едновременно процес на очистване от старото и на възприемане и изграждане на Новото.

За да се оформи напълно този процес, за да се измине трудния първоначален път на прехода от старото към новото, може би ще са нужни още много страдания и жертви за нас, и за човечеството. Но и това не може и не трябва да ни плаши! Защото ние знаем едно:

Бог е Този, Който ни води!

Бог е този, който води народа ни, славянството и цялото човечество, през страдания и скърби, през тъмнина и заблуждение, през разрушения и кърви, през страшни изпитания - към Новия свят, към света на правдата, на мира, на братството и любовта!

Негово е Великото Дело, намиращо се още в своето начало, което ще изтрие всички сълзи, ще строши всички вериги, ще даде простор, свобода, възможности за развитие и живот на всички човешки души. Никакво съмнение, никакво колебание и неверие!

Бог знае какво върши и защо го върши! Не ние сме, които можем да даваме съвети на Бога!

Докато се изчистят огромните авгиеви обори на страшното минало, ще има смрад, ще има тиня, ще има страдание! Това е неизбежно. То е един велик, неизбежен, необходим процес - процес на очистване. И ние дължим само благодарност на тези, които са поели върху себе си тежката задача и които изцапват ръцете си, дрехите си, телата си, но не и душите си, за да очистят живота и света от страшните грамади натрупано през векове и хилядолетия зло.

Това е първата, най-груба, най-тежка, понякога дори и страшна работа, която трябва да бъде извършена. Тя ще пречисти терена, тя ще премахне старото, тя ще отвори пътя за новото.

И тогава ще дойдат светлите духове, които са призвани само да градят.

Те, с чисти, неопетнени ръце, със свещен трепет, с души, свободни от всякаква омраза и изпълнени само с любов, ще положат основите на вечното царство на Бога върху нашата земя.

И няма, никога вече няма да има война! Никога вече няма да има гладни, и голи, и боси. Ще паднат веригите, ще се сринат затворите, ще стават излишни оръжията, ще си подадат братски ръка всички хора и народи по земята, ще се разкрият небесата и буйни, небесни реки ще разлеят нечувана и неподозирана Божествена благодат, нечувано и неподозирано изобилие върху нас.

Великото Дело е дело на Бога!

То е Дело, на което служат с всичкия жар на сърцата си милиони души, тук, в България, и по всички части на света.

Великото Дело е дело на всички, защото то засяга всички и носи благодат за всички.

Всички ний трябва да осъзнаем своя дълг и да дадем това, което можем, за неговото изграждане.

С. Калименов

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×