Jump to content
Ани

1.3. Статията „Славянството” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 10, бр. 222, 10.07.1938, с. 1.

Recommended Posts

1.3. СТАТИЯТА

„СЛАВЯНСТВОТО”

ОТ САВА КАЛИМЕНОВ - 1938 година

СЛАВЯНСТВОТО

Братство, Севлиево. Г. 10, бр. 222, 10.07.1938, с. 1.

Въпреки видимата днес при пръв поглед, изостаналост на славянството, в сравнение с другите културни народи, то носи в себе си заложбите на нещо велико и мощно, нещо, което другите народи нямат, и което ще го направи, в недалечното бъдеще, духовен водач на цялото човечество.

Бъдещето е на славянството!

Новата ера, която идва на земята, ще бъде ознаменувана с един мощен подем на славянските народи, подем всестранен, който ще им даде силата и светлината да разрешат неразрешимите днес световни политико-икономически, религиозно-философски, научни, индивидуални, социални и международни проблеми.

И славянството ще разреши всички тези проблеми по един такъв начин, че това разрешение ще бъде разрешение за всички - удобно, годно, полезно за всички, приемливо за всички, ползуващо всички. То няма да бъде разрешение егоистично, удобно само за тях, ползващо само тях.

Новият елемент, който славяните ще внесат, не само на думи, не само с пожелание, но и на дело в света, това е елемента на международното, всечовешко и всемирно братство.

И именно те, а не някои други ще внесат този елемент в света, защото за неговото изнасяне, за неговото практическо реализиране в света са нужни не само желания, нужна е не само практическа съобразителност и здрав разум каквито западноевропейците имат предостатъчно, но е нужна същевременно и огромна духовна сила, нужна е рядката способност за саможертва в името на общите интереси, нужна е способността за самоотричане в името на правдата и истината, нужно е колективно съзнание, нужна е любов - широка, безгранична, любов не само към своя народ, любов безлична, любов към всички.

Това са елементите, които турени в действие и оплодотворени от Духа на Новото, ще ни дадат правилното и успешно разрешение на социалните и международни проблеми.

Това са също така елементите, които по косвен път, ще ни изведат и до разрешението на религиозно-философските и научни проблеми.

Защото гордият днес със своите постижения човешки ум ще остане завинаги в тъмнина, той не ще добие никога истинска светлина за живота, докато не се смири, докато не признае своята безпомощност и своето нищожество пред великата тайна, която го обгръща отвсъде, докато не признае своето безсилие и своята слепота пред Великия Първоизвор на живота.

А истинското смирение е достъпно именно на славяните. И те са, които, отишли днес в своето търсене на истината и правдата до последната крайност на отрицанието, (в лицето на най-могъщия, най-великия и най-богатия по духовни заложби славянски народ) утре ще паднат на колене, ще наведат глави до праха на земята пред Великата Първопричина, и ще утолят своя огромен духовен глад, вечно живото, непресъхваемо, неунищожимо религиозно чувство, в чистия източник на чистата, като на дете, вяра.

На тия крайности са способни само славяните.

Това показва доколко силен и непреодолим е в тях импулса към търсене на истината и правдата. Това показва, че те са готови на всички жертви, готови са да отидат до последна крайност, готови са да дадат всичко, да се откажат от всичко, в името на това, в което вярват и което е техния идеал.

Затова ключът към новият свят е в ръцете на славянските народи. Той не е нито в ръцете на немците, нито в тия на народите от латинската раса.

Новият свят е свят на истинска хармония и международно братство. А горепосочените народи и раси вече казаха своята дума. Те нямат какво да кажат повече в това направление. Те не са способни да реализират този велик и светъл идеал на утрешния ден, те не могат да водят човечеството към него, защото са доказали, че в дъното на всичките им планове за „умиротворение на света” и за „международно разбирателство", лежат тънките им, скрити сметки за собствения интерес.

Новият свят ще дойде чрез славянството, което е дало досега много доказателства, че може да живее не само за себе си, че може да се жертвува за другите, че може да пролива кръвта си дори за другите.

Бъдещето е на славянството!

Тази велика истина трябва да проникне, да оживее и да засияе непрестанно в съзнанието на всеки българин, на всеки славянин. Тази истина трябва да бъде схваната и разбрана до най-малките си подробности. Тя трябва да бъде издигната като ръководен фар, като непогрешимо мерило в живота на народа ни.

Славянството ще може да развърне всичката своя духовна сила и мощ, то ще може да реализира своите творчески възможности само чрез своето обединение - което ще бъде не обединение не механическо, външно, формално, а - обединение духовно, обединение по същина, обединение вътрешно. То ще се състои в хармониране и сливане на огромните творчески енергии в едно направление, отправянето им към една обща цел, съединяване на отделните напрежения в едно единно напрежение, при което ще се получи един духовен ток на нови идеи, достатъчно силен, за да обнови света.

Да работим за обединение на славянството!

Да работим за това именно обединение, което не е обединение чрез премахване на граници, а е обединение по дух!

Да работим, преди всичко, за осъзнаване от всеки българин, от всеки славянин, на тази велика мисия на тази велика идея, чието реализиране е възложено, в недалечното бъдеще, на славянството!

Да работим за уясняване на пътищата. Да работим за премахване на лутаницата, на безпътицата, на враждата, на неразбирането между славяните.

Да работим за координиране на всички сили. Да работим за изграждането на Новия свят, който славянството носи!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×