Jump to content
Ани

1.4. Статията „Славянството” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево, Г. 11, бр. 238, 16.04.1939, с. 1.

Recommended Posts

1.4. СТАТИЯТА

„СЛАВЯНСТВОТО”

ОТ САВА КАЛИМЕНОВ - 1939 година

СЛАВЯНСТВОТО

Братство, Севлиево. Г. 11, бр. 238, 16.04.1939, с. 1.

Дотогава, докато славяните продължават да живеят в несъгласия и раздори помежду си, дотогава те ще бъдат плячка на другите народи, дотогава те ще бъдат използувани като средство за постигане на чужди цели, дотогава те ще бъдат тор в чуждите ниви!

Поразителни са непредвидливостта и лекомислието, с които и най-близките по кръв славянски племена враждуват помежду си, дори в моменти, когато са най-сериозно заплашени отвън.

Поразително е късогледството с което славяни се решават да потискат други славяни, тогава, когато е най-необходимо тяхното свободно братско единение и тяхната непринудена, искрена подкрепа за взаимна защита на общите им интереси.

Поразителен е факта, че поляците помогнаха за разпокъсването на Чехословакия, че словаците съдействуваха за нейното пълно унищожение, а с това и за своето собствено заробване; поразителен е факта, че се намират славяни, които могат да мразят и да желаят злото на други славяни; поразителен е факта, че сърби и хървати все още не са се напълно споразумели, пред лицето на явната опасност, която ги заплашва еднакво.

И какво още чакат? Нима съдбата на Чехословакия не е достатъчно ясно указание за това, какво очаква народите, които не могат да живеят във вътрешен мир и съгласие?

Ако славянските народи не се обединят, те всички, с изключение на Русия, са заплашени да изгубят, в една или друга форма, в по-голяма или по-малка степен, своята свобода и независимост.

Днес те все още имат време да избират; разбирателство, единение и взаимна отстъпчивост и като следствие на това, свобода и напредък или - омраза и вражда, последвани от разпокъсване и робство.

За да се заличат, обаче, веднъж завинаги следите на миналото, следите на злото в отношенията на славяните помежду им, НЕОБХОДИМИ СА ЖЕРТВИ - разумни жертви. Тия жертви трябва да бъдат направени безотложно. Те трябва да бъдат направени доброволно, съзнателно и на време. Иначе те не биха достигнали целта си.

Въпросът е важен и то не само за нас, славяните. Защото обединението и засилването на славянството е от значение и интерес за цялото човечество.

Славянството има да изнесе в света своя специална мисия, то има да даде на човечеството нещо ново, което ще ползува всички, и за това то не може и не трябва да загине или да стане играчка в ръцете на другите. Колкото и силни да са другите европейски народи със своите постижения в науката и техниката, със своята военна и стопанска мощ, със своята висока духовна и материална култура, все пак, на славянството, на слабото и разпокъсано днес славянство предстои да каже последната дума по новото и по-добро организиране на живота и на отношенията между индивиди, съсловия и народи.

Славянството ще посочи пътя, то ще поведе другите народи, цялото човечество към новата ера на международно братство, на вечен мир и хармония между всички народи.

За да изпълни тази велика мисия, възложена му от Провидението, славянството трябва да бъде единно.

С.К.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×