Jump to content
Ани

1.7. Статията „Разтворете сърдцата си! / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 318, 15.10.1944, с. 1.

Recommended Posts

1.7. СТАТИЯТА

„РАЗТВОРЕТЕ СЪРДЦАТА СИ!”

ОТ САВА КАЛИМЕНОВ

РАЗТВОРЕТЕ СЪРДЦАТА СИ!

Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 318 (3), 15.10.1944, с. 1.

Разтворете сърдцата си за радостта! Разтворете сърдцата си за любовта! Разтворете сърдцата си за ближния си!

ДАЙТЕ! Дайте от сърдце, дайте с готовност, дайте с любов! Дайте, за да почувствувате истинската радост, която само по този начин може да влезе в сърдцата ви и да обнови душите ви.

Не чакайте да ви подканват, не чакайте да ви искат, не чакайте да ви задължават. Дайте всичко, което можете да отделите за облекчаване болките на нашите братя, за намаляване техните нужди, за подкрепяне на общността, на държавата, в трудните моменти, които днес преживяваме. Времената са такива, че изискват жертви от всички ни. Един ще ги даде по един начин, друг - по друг начин. Всеки - според възможността си. Нека престанем да считаме, че спечеленото, че натрупаното вследствие на военновременната обстановка, принадлежи наистина нам. Не, то принадлежи на всички, то принадлежи на народа, и, ако не го дадем доброволно, ще ни бъде взето насила.

Жертви се искат от всички, а най-малката жертва е - от многомилионните печалби натрупани през войната и поради военновременната обстановка, да дадеш един, два, пет и повече милиона, или сто, двеста, триста хиляди лева, в зависимост от твоето състояние... Да, това е най-малката жертва, и с радост, с чувство на облекчение трябва да я дадат всички, които успяха ,да направят работа” през тия усилни за цял народ и за цялото човечество години.

И който даде с радост и готовност, доброволно и непринудено, той ще се увери, че всъщност, това е за него едно освобождение, едно истинско вътрешно освобождение. Той ще почувствува душата си лека, окрилена, очистена. Той ще се почувствува близко, много по-близко до своите братя, много по-близко до своя народ. Той ще се почувствува едно с тоя народ, от който досега е бил една отделена, обособена, откъсната от цялото и живееща само за себе си частица.

Защото той е дал чуждото, освободил се е от това, което не принадлежи нему, освободил се е от това, което за него е само един излишен товар - физически и духовен...

Затова - разтворете сърдцата си за радостта, за истинската, за голямата радост - радостта да даваш! Очистете душата си от греха, освободете съвестта си от тормоза - да държите заключени и от никого неизползувани съкровищата, богатствата, благата, които са резултат на колективния народен труд, на колективния народен живот и които са необходими днес за посрещане нуждите на страдащите ваши братя и сестри, на борците от фронта и на държавата.

Разтворете сърдцата си! ДАЙТЕ! Подкрепете всенародната помощна акция!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×