Jump to content
Ани

1.11. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Сиромах и богат. Из беседата, държана в хижа „Брокс”-Витоша, на 26 август 1944 г.

Recommended Posts

1.11. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

СИРОМАХ И БОГАТ

Из беседа, държана в хижа „Брокс” - Витоша,

на 26 август 1944 г.

СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

СИРОМАХ И БОГАТ

Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 319, 1.11.1944, с. 2.

„Сега вие мислите, че като се говори за любовта, това е едно силно течение. Единственото нещо, което е невидимо в света, то е любовта. Откъде иде, къде тече, не се знае. Тя носи всички блага, но остава невидима. Единственото нещо, което не се вижда, е любовта. Не формата, но същественото е невидимо. Тя иде по най-тихия начин и носи най-полезните работи. Оставеното вие считате любов. То е благото на любовта. Плодът, който е дошъл при вас вие го считате за любов. А любовта е в сладчината. Вие не знаете какво нещо е сладчина. Сладчината вие я чувствувате, но не я познавате. Ябълката сама по себе си не е сладчина. Сладчината е невидима. Вие виждате само формата.

По някой път вие искате да видите любовта. Единственото нещо, което не можеш да видиш, е любовта. Ти можеш само да го опиташ. Туй, което чувствуваш, сладчината, то е любовта. Каква е тя, ти не знаеш, никаква форма не можеш да й дадеш.”

„Казвам: единственото нещо, което не се вижда в света, това е любовта. Плодовете й се виждат, но самата не се вижда. Когато казваме, че Бог е невидим, то е като сладчината, която не виждаш, но пък я чувствуваш много реално. Всички вие имате различни схващания за Божията любов. Единственото обаче, което трябва да имате превид, то е, че когато се приближавате към Божията любов, вие трябва да бъдете доволни. При най-малкото недоволство, ти си вън от любовта.

Любовта не търпи абсолютно никаква дисхармония в света."

Истинското понятие за тъмнината е празнота. Светлината пък е пълнота. Сиромашията е тъмнота, а богатството е светлина и пълнота.

„Законът е: богатият трябва да се радва, като се освободи от богатството, и сиромахът трябва да се радва, като се освободи от сиромашията. И двамата са на равно. Сиромашията на земята е богатство на небето. Богатството на земята е сиромашия на небето.”

Из беседата държана

в хижа „Брокс” - Витоша, на 26.VIII. 1944 г.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×