Jump to content
Ани

1.13. Статията „Обединение на славянството” / Пламен [Сава Калименов]. - В: Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 322, 1.12.1944, с. 1.

Recommended Posts

1.13. СТАТИЯТА

„ОБЕДИНЕНИЕ НА СЛАВЯНСТВОТО”

ОТ САВА КАЛИМЕНОВ

ОБЕДИНЕНИЕ НА СЛАВЯНСТВОТО

Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 322, 1.12.1944, с. 1.

През много кръв, през много съсипии, през страшни, небивали страдания, днес човечеството крачи напред към един нов свят, към една нова действителност.

Ще дойде ли, наистина, този нов свят? Ще бъдем ли щастливи ние, или, ако не ние, то поне нашите деца и внуци, да влязат в него? И защо тъй скъпо, с цената на такива огромни страдания и жертви, с цената на толкова много разплакани майки и бащи, деца и жени, братя и сестри, с цената на реки от кръв и на невъобразими разрушения, сме длъжни ний да изкупуваме великото благо на този нов свят, на този нов живот, за нас и за нашите потомци?

Ще дойде този нов свят. Той не може да не дойде. Той идва. Никой не трябва да губи вяра. Никой не трябва да се примирява със старото. Никой не трябва да се плаши, никой не трябва да се отдръпва назад пред великото изпитание, което изживяваме и голяма част от което все още ни предстои пред вратите на тази велика нова ера.

Наистина, ний, всички, цялото човечество, трябва да изкупим и ний изкупуваме миналото, страшното, небратско, нечовешко и позорно минало, страшните небратски нечовешки и позорни отношения между човек и човек, между народ и народ, които са царували досега в живота на човечеството.

Хилядите, безбройни и неописуеми престъпления, хилядите, безбройни и неописуеми братоубийства на близкото и далечно минало, от които до нашето съзнание са дошли само една малка, нищожна част - всичко това представлява огромния дълг, огромното бреме, огромното и страшно, позорно, кърваво, Каиново петно, което тежи, което потиска, което разяжда от памти века душата на цялото човечество и което може да бъде измито само с мъки и болки, с кръв и страдания.

Ето смисъла, ето великия смисъл на нашите страдания, на страданията на нашия народ и на всички други народи по земята. Да се ликвидира веднъж завинаги с миналото, със страшното минало, да се изкупи то с цената на всички необходими жертви. Да се очистим, да смъкнем кървавото Каиново петно от челото си, да изкупим грешките, заблужденията и греховете си, за да можем с чисто сърдце, със спокойна съвест, преминали през огъня на страданието и оставили в него всичко натрупано зло на вековете и хилядолетията, да пристъпим смело и свободно през вратите, водещи към новата ера на земята.

Може да вярваме, може и да не вярваме в провидението. Това няма голямо значение. Но факт е, че днес на славянството е възложена историческата мисия - да направи първата решителна крачка към жадуваното от векове и хилядолетия, от неговите най-добри синове -обединение на човечеството.

Нам, на славяните, предстои да поведем човечеството из този нов път на истинско величе, красота и благоденствие. Нам, на славяните, предстои да направим първия пробив през страшните зидове на миналото, на човешката омраза и разединение, на Каиновото братоубийство - към новия свят на всемирното братство, към новия свят на мира и любовта... И ний ще станем способни да изпълним достойно и завършено своята мисия САМО КОГАТО СЕ ОБЕДИНИМ.

Как? По кой начин? По какви пътища? Върху каква основа?-Това близкото бъдеще ще покаже. Едно е несъмнено - това трябва да стане и то ще стане върху основата на СВОБОДАТА върху основата и с пламенния потик на съзнателното, добре обмислено и доброволно подаване ръка и братска прегръдка на всички славянски народи.

Това трябва да стане. То не може да не стане и ще стане. То ще бъде великото, истинското и най-голямо чудо на нашия двадесети век. То ще бъде венеца на славата, неувяхващия венец на безсмъртното дело на плеада дейци, живеели, работили и умрели за постигането на този свещен идеал.

Обединение на славянството - това е великата задача, която предстои нам, и на нашите деца. Това е най-свещения дълг, който ние никога не трябва да забравяме, който ние нито за момент не трябва да изпускаме из предвид, на когото ние трябва да отдадем всичките си сили, живота си, вярата си, любовта си. Защото той е една скъпа привилегия, едно велико щастие, едно неоценимо благо - да работим, да градим, със своите собствени ръце да полагаме тухлите на величествената сграда на бъдещето.

Великата и свещена задача за обединението на славянството, по всяка вероятност, ще бъде изпълнена на етапи. Пръв наш дълг, на българите, е да подадем, искрена братска ръка и да се слеем в братска прегръдка с нашите най-близки братя - балканските славяни: сърби, хървати, словаци, македонци и черногорци. Нощта, черната и страшна нощ на нашите отношения отмина безвъзвратно, и на тъмните бухали не остана вече нищо друго, освен да се крият в своите дупки - те с нищо не могат вече попречи на светлото дело, с нищо не могат спря великата зора на обединението на славянството.

Ще си подадат братска ръка, след толкова вековни изпитания, поляци и руси. Ще се заличат временните недоразумения и грешки между чехи и словаци, сърби и хървати.

Ще си подадем братска ръка и ще се слеем в братска прегръдка всички славяни и ще възкръснем за нов живот - защото това е волята на живота, дългът ни пред историята и мисията, възложена ни от Провидението.

Пламен

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×