Jump to content
Ани

1.16. Учителят за България и българите. - В: Калименов, Сава. На българина. Т. 1. Ръкопис.

Recommended Posts

1.16. УЧИТЕЛЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ

Из ръкописа „На българина”, т. 1 на Сава Калименов

Христос се явява сега в славянството, с център Българския народ.

Българският народ, ще не-ще - ще изпълни своята задача. Могат да останат и триста хиляди българи, но възложената им от Небето мисия ще изпълнят. Българите трябва да се подигнат духовно. У тях трябва да се развие вярата, да станат носители на Божественото.

В България има много ясновидци. Това е добър признак. То показва, че Духът работи в България.

България сега е в Златния век на своята история!

Тя е още в началото на Златния си век. Не е достигнала още кулминационната си точка. България сега кредитира всички европейски народи, и за в бъдеще те ще се отплащат. Понеже България е в Златния си век, тя ще бъде пазена и закриляна от Провидението. Никой няма да стори зло на тази страна, която кредитира духовно цяла Европа. Само малко може да бъде засегната, но и то може да бъде избегнато.

Има ли условия в България да се роди шестата подраса? - Да! Има условия. Затова се работи върху българския народ повече от няколко хиляди години.

Някои казват: „Какво ще стане с България?” - Щом България приеме Божественото учение, добре ще бъде с нея. Но ако не го приеме, зле ще й бъде. Колкото евреите прокопсаха, толкова и българите ще прокопсат, ако попречат на Бялото Братство. Нека го знаят това българите.

Любовта ще дойде от България. Любовта ще протече през българите и ще обгърне целия свят. Ако в България изтича един извор, няма ли да напои света? Ако този извор е сто километра широк, няма ли да напои света? Любовта като мине през тебе, ти ще бъдеш носител на Божественото.

България направи погрешка, че имаше неприятни отношения с Русия. Българите трябва да поправят тази грешка. В Русия ще стане духовна промяна. Те ще приемат новите идеи. Русия ще изпълни своята духовна мисия.

Ако България не приеме тези идеи, няма да има добро бъдеще. Сега е Златният век на българския народ, и ако българите загубят и днешните условия, тогава това ще се пренесе в други народи и България ще бъде на опашката на другите народи, и то закачена на косъм.

Всички в България ще преминат през изпитания. Тия изпитания ще засегнат и вас, учениците, за да се види кой ще устои.

Българският народ се освободи от турското робство именно заради делото на Бялото Братство.

Като българи, вие трябва да разрешите задачата си именно тук, в България.

В България трябва да се изпълни следното, между другото:

Да се приложи новото възпитание в училищата. Да се приложи преди всичко Паневритмията в него.

България трябва да бъде първата държава, от която да излязат велики духовни поети.

Сега при българския народ иде новото. Това, което стана с богомилите, втори път няма да стане. В природата събитията не се повтарят.

Личните чувства са много силно развити у българите. Ако и моралните им чувства са толкова силно развити, българите щяха да бъдат гениални. Религиозното чувство в тях е слабо развито. Тази е причината, че българинът няма чувство на благоговение, на почит и уважение.

Има един тип българи, в които религиозното чувство е по-силно развито. Те са остатъци от старите славяни. Тези българи живеят около Родопите, около Стара планина. Останалите българи са претърпели криза в религиозното си чувство, вследствие смесване кръвта им с тия на чужди народности.

Българинът е смесици от няколко народа. В него преобладава славянската кръв.

Чист тип българи ще се намери в Родопите. У българина има принос от монголска, римска и гръцка кръв. Римските типове се познават по широчината на брадата долу. Монголската кръв се проявява в скулите на някои българи. Гърците са оставили следи в носа. Монголските типове са напълно консервативни. Римските типове са смели.

У българина има разрушителна енергия. Той е активен.

Българинът е взел от славянина самопожертвуването, а от Аспаруховата чета е дошла храбростта на българина. Духът на самопожертвуването го има у славяните. Бог извика славяните, за да съдействуват за Божието Царство на земята. Славяните са определени от Бога да бъдат носители на една нова идея. У славяните има доста монголска кръв, от която те трябва да се освободят.

Бъдещето на българския народ, с малки изключения, е светло. Бъдещето на славяните е добро. Те носят такава култура, каквато никой не подозира. Всички народи ще черпят от тази култура. Тя ще бъде култура на братство, равенство и свобода. В името на тази свобода всички народи ще се обединят, и то така, че големите народи ще покровителствуват малките.

И тъй, да престене борбата между народите. Всеки народ да се стреми да стане велик по дух, мъдрост и любов, а не голям, да владее и управлява другите народи.

Аз ви проповядвам за Живия Господ, за Господа на Двадесетия век, който събаря затвори, пуща затворниците и носи хармония, ред и порядък, радост и веселие. Той носи такива блага, за които хората не са и помисляли. Ще превърне тази земя в райска градина и вие, българите, ще живеете в нея.

Според притчата, Христос ще излезе рано сутринта на пазаря да наеме работници и ще ги прати на лозето си. В дадения случай, лозето на Христа е българският народ. Каквито и да сте по положение - свещеници, учители, съдии, търговци, земеделци - всички трябва да бъдете готови за работа. Този е пътят, по който българският народ може да се подигне.

Помнете: няма зло за България. Българският народ ще се подигне. Бог ще даде на България толкова земя, колкото й е необходима. България ще се превърне в райска градина, а българите ще бъдат облечени в празнични премени.

Иде Божието благословение върху българския народ. Иде Божето благословение за всички народи. Които са готови, ще проверят това след десет години. Други някои - след сто години. А най-неподготвените - след хиляда години.

Ще дойдат истинските писатели в света, които ще служат на Истината. Светът се нуждае от истински учени, музиканти, художници, които да разбират Истината и да я прилагат. Навсякъде има такива хора. И в България ги има, но няма още условия за тяхното проявяване. Народите още не могат да почитат своите даровити хора.

Какво научиха българите от многото войни на своето минало? -Изхарчиха милиони и милиарди. Какво още научиха? - Станаха упорити, твърди като кремък и развиха крайно критичен ум. Всички войни, които българите направиха от началото на своето съществуване до сега, се диктуват от Сатурн, който управлява България.

Да обичаме истината с всичкото си сърдце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила, това е първото нещо, което е необходимо за българите, без разлика от най-големия до най-малкия. Второто нещо: българинът трябва да обича светлината, абсолютната светлина за ума и да я желае с всичката си душа и с всичката си сила.

Третото нещо: българинът трябва да обича чистотата на сърдцето си и да я желае с всичкото си сърдце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила.

Ако можем да приложим тия три неща в България, вътре в една година ще имаме една съвършено нова култура. В една година българите ще отидат хиляди години напред. И не само това, но в десет години черепът на българите ще се измени и няма да бъде както досега, ще придобие много правилен профил, правилен нос, ушите му ще се изменят, цялото му лице ще се измени, цялото му тяло. И европейците ще дойдат да видят новия тип на българина, който само при истината, чистотата и светлината може да има. Думите, които ви казвам, не са мои. Ако ги приемете, ще ги опитате, че тези думи се верни и истинни. Трябва коренно да се измените и да станете нови хора, хора на истината, без никаква лъжа.

Какво ще стане с българския народ? - Велико бъдеще го очаква. Той трябва да повярва в Живия Господ и да каже: Щом Бог е с нас, никой не е против нас.

Извадки из различни беседи на Учителя Дънов

от сборника на Сава Калименов „На българина’’ - том 1.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×