Jump to content
Ани

1.18. За славянството. Из книгата „Изворът на доброто”.

Recommended Posts

1.18. ЗА СЛАВЯНСТВОТО

Из книгата „Изворът на доброто"

След въздушните нападения бяхме излязли с Учителя за няколко дена в планината. Тук беше самотно и безлюдно. В низините града лежеше разрушен, опожарен и изоставен. Духаха силни ветрове. Беше студено, влажно. Тежки облаци се носеха над върховете. От време на време се провиждаше небето. Слънцето надникваше и благодатни, топли лъчи се спускаха към нас. Чувствувше се свежестта и силата на първичния живот. Всяка краска, всяко движение, дихание, всяка форма бяха изпълнени от него.

Планината беше храм. Човек е изгубил способността да вижда Божествения Живот и да участвува в него, изгубил е способността да разговаря с Бога Но човек и сега може да намери изгубения рай.

Бяхме насядали около Учителя, на мекия губер на тревата и разговаряхме. Облаците се отдръпнаха и слънцето огря поляните. Подигна се въпрос за славянството.

Учителят каза:

„Западните народи достигнаха кулминационната точка на своето развитие. Те цъфнаха и вързаха плод. Славяните отсега нататък ще цъфтят и вързват.

Погрешно е да се мисли, че славянството трябва да господарува, да заповядва на другите народи. Напротив, то ще бъде полето, дето ще се проявят положителните качества на другите народи. Славяните ще донесат нещо ново. Те идват сега да донесат нова култура. В известен смисъл, сега те са духовния Израил.

Интересно е да се направи сравнение между Русия и Палестина. Каспийско море в Славянската област е затворено море. Има аналогия между него и Мъртвото море в Палестина. Волга се влива в Каспийското море, а река Йордан в Мъртвото море. Волга съответствува на реката Йордан. Волга е голяма река, а Йордан малка. Мъртвото море е 25 метра под морското равнище. И Каспийското море е под морското равнище. Разликата е в това, че в Мъртвото море живот няма, а в Каспийското море има богат живот.

Реките от славянската област се вливат в Северния ледовит океан, в Черно море, в Средиземно и други морета. В Палестина никоя река не се влива в отворено море. Следователно, славяните носят до известна степен културата на евреите, но има разлика.

Задната част на главата на славяните е развита. Това показва, че те имат силни семейни чувства и склонност към уседнал живот.

Славянството има да се бори с татарското влияние - влиянието на Атлантската раса. Татарското влияние се изразява в крайния материализъм.

У западните народи изобщо умът е развит. В латинската раса са развити чувствата, сърцето.

Славяните сега носят силите на душата - Любовта. Те са хора на човеколюбието. Те носят културата на братството. В общославянския организъм България представлява волята. Тя се явява като средоточие, дето тези две сили - Ума и Любовта - трябва да се уравновесят.

Бог иска славяните да изпълнят една мисия. Чрез славяните трябва да се внесе нещо ново - щедростта. Щедростта е качество на славяните. Никой народ не е така щедър, като тях. Досега не е имало такава компактна маса, като славянството, готова за нова култура.

Славянството е представител на идеята за Бога. В съзнанието на славяните има нещо възвишено: Любов към Бога,

Бог прекарва славяните през огън. Няма друг народ в света, който да е минал през толкова страдания, като славяните. Бог казва: „От вас трябва да излезе нещо добро”. Определено е славяните, като едно голямо семейство, да извършат Волята Божия. В това е величието на тяхната мисия.

До края на XX век много напреднали Същества - Братята на Любовта, Предците на човечеството - ще се вселят в славянските народи. Те ще докарат велик духовен подем. Но те са само авангарда. Не са най-главните сили.

Тази промяна, която сега става в Русия, се дължи на действието на тези Напреднали Същества. Тези Същества, които сега слизат в славянството, те именно докарват тяхното обединение и работят за мисията им.

В Русия има пръснати в разни места хора, които работят за духовната наука. Те са Адепти, Божествени Пратеници.

Интересно е, че Америка и Русия са свързани на север. Значи, те ще се разберат в Истината, т.е. като бъдат свободни. Англия и Русия могат да имат отношения в името на Правдата.

Славянството е дървото, върху което ще бъдат присадени Англия, Германия, Америка и Франция. Те са четирите професори на славянството.

А Шестата раса ще бъде плодът на това присадено дърво. Този плод ще съчетава всички положителни качества на народите от Бялата раса.

У русите носът е детински, но той е благословен.

Казано е: „Ако не станете като децата, не можете да влезете в Царството Божие”.

Славяните преминаха вече своя страшен студ и сега са вече пред възход.

Сега се дава възможност на славянството да заеме своето място в света.

Българите са пионерите между славяните. Латинската раса е дала формите. А славянската раса ще даде съдържанието.

Славяните наричаме слънчеви хора. Някои ги наричат груби. Грубостта произтича от слънцето, защото в слънчевата енергия има изобилно светлина и топлина и при нея живеят всички - и животни и растения.

Азиатските, източните народи имат голямо доверие към славянството. Славяните ще въведат в тези народи това, от което те имат нужда - ред и порядък.

Славяните ще бъдат обединени. Те ще бъдат като мост между Европа и Азия. Всички славяни трябва да се приобщят в едно. След обединеието на славяните трябва да се обедини цялото човечество.

Бъдещата раса ще обедини всички.

Славяните ще внесат един нов елемент в света: побратимяването. Тяхната мисия е побратимяването на всички народи.”

Извадки от различни беседи на Учителя Дънов

от сборника на Сава Калименов „На българина” - том I.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×