Jump to content
Ани

8-мо писмо

Recommended Posts

8 - мо писмо

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОКУЛТНАТА ШКОЛА (продължение)

46. Недоразуменията между учениците в Школата. Сега недоразуменията, които изпъкват между вас, се дължат на различните ваши схващания, на различното ваше развитие. Ученикът трябва да бъде разумен, да не се смущава от това, че някой път някой приятел му отнел някакви блага. Това значи да примиряваш противоречията в живота. От окултните ученици се иска едно важно качество - примирение, но разумно примирение. Примирение с условията, примирение с лишенията, изобщо примирение, което да почива на дълбоко разбиране на живота.

 

47. Ученикът и Школата. Трябва да знаете, че вие идвате в окултната школа да се научите да живеете разумно. Като се научите да живеете разумно, ще знаете как да използувате науката във всичките ѝ разклонения, във всички нейни положителни и отрицателни форми, ще знаете как да отстранявате всяка една лоша страна и да приемате само добрата страна. Защото всяка наука има своя положителна и отрицателна страна. Затова окултният ученик трябва да се научи да живее разумно и да използува разумно знанията, които човечеството е придобило досега.

 

46. За младежкия клас. Вие, Специалният, Младежкият клас, сте клас, който вечно да расте и да се подмладява и никога да не остарява. В скрита форма аз наричам младежкия клас, клас на вечната младост, на Божествената нежност. Аз бих желал вие да останете завинаги деца, не по ум, но душите ви да бъдат детски, или ще употребя един свой израз - душите ви да бъдат нежни. Вие, които се въодушевявате като ученици на Великата Окултна Школа, няма да мечтаете по-скоро да остареете, но ще се учите да прилагате любовта, ще възприемете светлината и ще придобиете знанието и ще използувате Божествената свобода. Аз желая между вас да се установи една вътрешна хармония, при която класът ви да расте нормално. Другояче ще имате хилави резултати. Този е истинският път, по който като вървите ще придобиете разумния живот, от който ще бъдете доволни вие и вашите ближни и приятели. Трябва да бъдете като децата. Само върху тази основа може да се добие истинското знание. Само така можете да се развивате правилно.

 

49. Задачи на Школата. Всяка окултна школа има предвид да постави знанията на човека на практическа основа. Тя има за цел да даде на ученика такива знания, с които той може да си помага в трудни моменти в живота. Няма ли такива знания, той на всяка крачка ще се спъва. Материалните работи представят голяма спънка за човека. Освен това, окултната школа има предвид да даде на ученика поне елементарни познания за лекуване. Колкото повече знания има ученикът, толкова по-свободен става. Щом е свободен, той може лесно да изказва идеите си, да им дава възможност да се реализират. Няма идея, която да не може да се реализира. Това е въпрос само на времето. Ако в настоящето не може да се реализира, то в далечно или близко бъдеще ще се реализира.

 

50. Питагор и неговата Школа. За да развие търпение в човека, Природата го възпитава по негативен начин. Питагор като ученик на окултната школа е опитал и разбрал този метод, с който Природата си служи, и за да стане Учител, той е минал през голяма дисциплина, на която е издържал. По негово време условията за приемане на ученици в окултните школи са били много тежки. Питагор е бил единственият грък, когото египтяните приели в своята Школа. В последствие, като станал Учител, Питагор поставял учениците си на големи изпитания и строга дисциплина. Първата година на постъпването си всеки нов ученик е бил поставян на присмеха и подигравките на по-големите ученици и ако е могъл да издържи, оставал е в Школата. Ако не е могъл да издържи на тези условия, той напущал Школата или оставал като служител или оглавен. Днес всички хора по естествен път са в Школата на Питагор. Докато постигне своя идеал, всеки човек ще бъде поставен на изпитания и на подигравки - да се види доколко ще издържи. И вие като ученици на окултната школа опитвате методите на Питагор върху гърба си. Едни хора ще ви казват, че нямате мисъл, логика, че сте излезли от пътя на обикновения живот, други пък ще ви съжаляват, че млади сте тръгнали в този път, че трябва да си поживеете. Ако хората мислят, че божественото учение е само за старите, то са на крив път. И за млади, и за стари, Божественото учение е крачка напред в техния живот. Разликата е само в степента на развитието.

 

51. Учениците на Школата. Сега като ви наблюдавам, виждам, че вие сте ученици с различни способности и дарби. Вие се вълнувате от различни мисли и чувства, вследствие на което представяте градина от различни цветя. Мислите и чувствата на хората са от различни източници. Задачата ви като ученици е да различавате източниците на човешките мисли и чувства. Много има да учи човек. Той живее на земята без да я познава. Щом не я познава, той не може разумно да се ползува от енергиите, които тя крие в себе си. Школата има за задача да ви научи да познавате както себе си, така и Природата и Земята.

 

52. Целта на окултната наука. Всяка окултна наука, която принадлежи към великата наука за живота, има за цел да просвети човешкия ум и да облагороди човешкото сърце. Тя цели да внесе светлина в ума и топлина в сърцето, като необходимо условие за правилното развитие на човека. От това гледище, умът и сърцето трябва да дойдат в помощ на човека за изправяне на живота му.

 

Окултната школа няма за цел подобряване на материалния живот на ученика, това е едно благо, от което целта на окултната школа не се постига. Подобрението на материалния живот е едно следствие от подобрението на неговия духовен живот, затова окултната школа има за цел да подобри умствения и духовния живот на ученика, да просвети ума му и да облагороди сърцето му, а материалното подобрение ще дойде като едно последствие от духовното подобрение на живота му.

 

53. Интересите на ученика и на Школата. Както всеки човек от света разбира своите интереси, така и окултният ученик трябва да разбира своите интереси като ученик, както и тези, на своите съученици от Школата. Всеки ученик, който ходи в училището, трябва еднакво да разбира както своето положение, така и положението на своите съученици. Не разбира ли хората, както и себе си, той ще влезе в голямо стълкновение с тях. Живите хора представят за нас почва, която трябва да изучаваме. Голямо изкуство е да знаем с кои хора в даден случай трябва да дружим, да споделяме своите мисли и чувства и да се подвизаваме заедно в духовния път. С един камък къща не става, казва българската поговорка. Камъните, това са живите хора, които ще вземат участие в този градеж. С тях ще споделяте своите мисли и чувства, своя живот без да ви критикуват. И те ще споделят с вас. Взаимно ще разглеждате един предмет и ще извадите общо заключение. Така само ще имате резултат, което показва, че между вас има вътрешно разбиране.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×