Jump to content
Ани

21-то писмо

Recommended Posts

21 - во писмо

VI. ВЪЗВИШЕНИТЕ СЪЩЕСТВА И УЧЕНИКЪТ (продължение)

48. Влиянието на Тъмния Гений. Като живее човек минава през ред пертурбации, които се предизвикват от причини вън и вътре в него. Както над земята има една тъмна планета, така и в живота си, всеки човек среща един черен гений. Натъкне ли се на него, човек минава през ред пертурбации. Пертурбациите се предизвикват от тъмните мисли, които идват от този черен гений. Неговите мисли са в състояние да отклонят човека от правия път. След големи страдания, той пак ще се върне в пътя си. На помощ ще му дойдат добрите сили на Природата. Няма човек в света, който да не е минал и да не минава през тъмните сили на Природата. Те са механически. Колкото и да са силни, човек може да се справи с тях, като държи връзка с добрите сили на Природата. Както параходът се люшка от вълните на една и друга страна без да се обърне, така и човек ще бъде изложен на действието на сили, които ще го разтърсват, но в края на краищата той няма да потъне, защото законите, по които е създаден, не позволяват да потъне.

 

Отклони ли се от правия път, човек трябва да знае, че е влязъл в пътя на някой от черните гении. Щом съзнае това нещо, нищо друго не му остава освен да призове светлите сили на помощ и да се върне в правия път.

 

49. Как говорят Разумните Същества на човека. Когато искат да говорят за Любовта, Разумните Същества отправят своята енергия към сърцето на човека, или под лъжичката, или към горната част на мозъка му. Това са три вида чувства. В сърцето се явяват един вид чувства, под лъжичката - друг вид, а в горната част на мозъка - трети вид чувства. В горната част на мозъка се намира центъра "Любов към Бога" - най-високото чувство в човека. Когато искат да говорят за Мъдростта, за Разумността, Разумните Същества отправят своята енергия към предната горна част на челото, където се намират центровете на Разумността, на мисълта. За да се убедите в истинността на тези мои думи, вие можете да направите опит, но с условие, да гледате на клетките като на разумни същества. Мисли ли човек, че никаква разумност не съществува вътре и вън от него, той ще изгуби пластичността си, ще изгуби топлината на своето сърце, светлината на своя ум и ще се втвърди, ще се превърне в суха кост.

 

50. Възвишените Същества - условие за успех в живота. Всеки знае, че успехът му се дължи на усилията, които е направил за да постигне известна идея. И успехът му е толкова по-голям, колкото по-голяма е любовта, с която преследва своята идея. Всеки е опитал, че като работи изключително за себе си, има по-малки резултати от тези, когато работи за Цялото. Когато работи за себе си, за своята слава, човек не може да разчита на помощта на Разумните Същества. Обаче, когато работи за Великото, за Цялото, той се ползува от помощта на Разумните Същества. Славата на човека седи в самия него, а не вън някъде. Човек не може да разчита на славата на хората ако няма в себе си сили и способности, с които да заслужи тази слава. Като знаете това, работете, учете, пишете, свирете не за себе си, не за човешка слава, но за славата на онзи, който ви е дал условия да се проявите. Не работите ли с това съзнание, всичко ще изгубите. Достатъчно е Бог да ви хване с един пръст само, за да се разклатят основите на вашия живот.

 

51. Човек и светът. Каквото и да правите, вие сте потопени в света, от чиито влияния не може да се освободите. Благодарете на Разумните Възвишени Братя, които грижливо пазят телата ви, когато вие се излъчвате във време на сън. Ако нямаше кой да пази телата ви, щяхте да се намерите ограбени и разрушени.

 

52. Причина на различните връзки. Щом се страхува, човек се свързва с животните, защото страхът е животинско качество. Щом се гневи - същото. За да не се поддава на отрицателните чувства в себе си, човек трябва да държи съзнанието си будно, да се свързва с Възвишените Разумни Същества. Човек е колективно същество, свързан със същества по-високо и по-ниско стоящи по съзнание от него. От човека зависи с кои от тях ще се свърже. Много помагачи има човек, но той трябва да съзнава това, да се свързва с тях и да се ползува разумно от тяхната помощ. Много невидими Разумни Същества помагат на човека. Хиляди и милиони същества вземат участие при разрешаването на известни философски въпроси. Човек напряга ума си и допринася към разрешението на дадения въпрос. Който не разбира това, той мисли, че сам разрешава въпросите. Никой не работи сам.

 

53. Даване път на Възвишеното, на Божественото, на Висшето Аз. Съвременните хора още не са дошли до това развитие направо да се съобщават със Съществата от другите светове и да получават от тях необходимите елементи за живота си. Какво правят тогава? - Те се обръщат към религията, по вътрешен път да се свържат с Бога, т.е. с възможностите на Живия Космос. Да се обърне човек към Бога, това значи да придобие онази светлина, чрез която да изучава условията за развитие на своя ум, на своето сърце и на своята воля. Само по този начин той може да съгради своя живот, да организира силите в себе си, да даде път на Божественото, на висшето Аз.

 

54. Човек и силите на Природата. Докато човек е още дете, немощно и неотговорно, Разумните Сили на Природата са снизходителни към него. Щом стъпи на краката си, на свой ред те го заставят да им се подчинява. С други думи казано: Докато човек е свързан със своя Велик Баща, Разумните Сили го толерират, понеже Бащата плаща за погрешките му и ги изправя. Щом се прекъсне връзката, Разумните Сили в Природата започват да го учат както те разбират. На същото основание човек трябва да знае как да се отнася със своите дарби и способности, които му служат. Те са негови слуги, но са по-учени от него. Не знае ли как да се отнася с тях, той ще изгуби влиянието си върху тях и ще осиромашее.

 

65. Ученикът и Разумните Същества. Като ученици първото нещо, което се иска от вас, е самообладание. Ако сте неразположени нещо, за да запазите мира си, кажете си: "Аз живея в свят на пълна хармония. Обиколен съм от Разумни Възвишени Същества, които са готови да ми помагат." Знайте, че тези Същества са разрешили всички въпроси, които вие не сте разрешили и могат да ви помагат. Те искат от вас разумност. Ако сте разумни и знаете как да се отнасяте с тях, те всякога са на ваше разположение.

 

56. Всяко същество, което живее в триизмерния свят, се ръководи от някое същество от четириизмерния свят. Четириизмерният свят е идейният свят. Там идеите са несъизмерими.

 

57. Ако отидете в невидимия свят между Възвишените Същества, вие трябва да знаете техния език. С това ще окажете почитанието си към тях. Ако някое от тези Същества дойде при вас, трябва да знае български език. Възвишените Същества знаят всички езици. Те ще ви говорят на първичния български език, който е запазил първоначалната си чистота.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×