Jump to content
Ани

3. Чистият живот: I год. на ООК, първите лекции.

Recommended Posts

3. ЧИСТИЯ ЖИВОТ

I година на Общия окултен клас, първите лекции

Дисхармониите между хората произтичат от свещеният им егоизъм.

Има три вида живот в света: материалистичен, духовен и Божествен. В материалистичния и духовния живот, има свещен егоизъм. Божественият живот е напущане на свещеният егоизъм. Той е живот на пълната, съвършена Божия Любов, в която сърцето и ума на човека могат да се преливат напълно.

Много пъти Духът е идвал и си е заминавал. Сега пак ще дойде, ще похлопа и пак ще замине. Ако твоята вяра в Бога не може да ти помогне, и ако твоето знание не може да ти помогне, тогава защо ни е такова знание? Трябва да работим със законите на Живата Природа, да бъдем в съгласие с Бога. Ако вие имахте Божественото учение, досега светни щяхте да станете. Сегашното учение, е учение на свещеният егоизъм. Трябва да знаете къде започва Новото учение. В него има разширение, и едно трансформиране на съзнанието. Става една промяна, както, когато една гъсеница се превръща в пеперуда.

Има изостанали души с милиони. Те са излезли извън човешката еволюция. Те не могат да използват силите на природата. Те са простаци, но са много хитри и лукави, използват всички слабости на хората, и като дойдат, те се домогват до някоя ваша слабост. Като гледам живота, като гледам цвета на лицето ви, то показва, че вие се намирате под влиянието на тези духове. Сега сме в една епоха дето трябва да се пазим от чужди влияния и всички недоразумения, които имате помежду си, се дължат все на тях.

Трябва да започнете едно пресяване, едно вътрешно пресяване на вашата мисъл и чувства.

За молитвата: ние трябва да уталожим ума си и притихом да се свържем с Божественото съзнание, в което живеем. Сега ние не живеем в Божественото съзнание. Да има свързани по двама, трима, четирма да си хармонират, и да може да си помагат.

Каква полза, ако ние вървим по един Божествен път, без да си помагаме? Всякога трябва да се тонирате, да се настройвате, да се нагласите. Вий още не знаете какво е Духовен живот. Божествения живот още не сте изпитали, тихата радост, която трябва да намерим и да влезем в Божествените идеи. Ще снемете свещеният егоизъм отвън, и работите ни наполовина ще бъдат свършени.

Има оглашени, верующи и ученици.

Оглашените са хора материалисти, религиозните са хора верующи, те вярват в свещеният егоизъм. Учениците са в Божественото учение, дето Христос казва: „Раздай всичкото си имане и напусни баща си и майка си!” То е за учениците. И ще знаете закона, как да раздадеш. Павел казва: „И ако раздам всичкото си имане, а любов нямам, нищо не съм.”

Онзи, който е влязъл в Божествения живот и никой не го засяга. Когато ние влезем в Божествения свят и някой ни казва нещо, то е като плюнката на комара. Даже може да не забележим, че комара е положил своята плюнка в Божествения свят. Плюнката не хваща и даже може да падне там, където има пътувания, дъждове, и те я измиват.

Сега се определя какво ще бъде бъдещето съществувание. Трябва да живееш в Божествения живот, и трябва да разбираш отличителните черти на Божествения живот в какво седат. В Божественият живот всичко се урежда, и няма по-велико нещо от това да бъдеш в съгласие с всички висши същества. Срещаш някой човек, Божественото в него отговаря на Божественото в тебе, и ти го възприемаш. Нема по-добро нещо от това.

Сега искам да направите един анализ и да посеете вашите мисли, да остане нещо съществено. Една мисъл да остане, но да знаете, че тя е Божествена, една мисъл, на която да разчитате. Това е желателно и всеки може да направи това. Най-първо, не търсете да подобрите вашата външна среда. Подобрете състоянието на вашият ум, то е първото нещо. Второто нещо е да подобрите вашето сърце, и след това ще бъдете в състояние да подобрите вашия материален живот. Сега вършите обратното, и затова немате резултати.

При Бога ние ще се приближим, Той нема да се приближи към нас. Той казва: „Приближете се, за да се приближа!” Сега вие мислите, че като направите тази връзка, ще стане цял катаклизъм. Не, но това не е от най-приятните неща. Ще се намерите като една жена, която ражда, плаче, вика, но като роди, забравя всичките си скърби и болки. Плач ще има, но като родите, ще имате едно състояние от най-добрите, които сте изпитвали. Този плач ще бъде необикновен. Тук се изисква геройство. Не е лесна работа, не е и мъчна. Само по този начин ще може да бъдем силни. Някои казват: „Защо ние работим и немаме резултат?” - Защото ние сме останали при свещеният егоизъм. В Божественият живот има братство, и тогава всички хора ще ги чувстваме близки до сърцето си.

При сегашното състояние няма хора, не са ви пратени. Казвате: „Този не мога да го търпя!” Сега, някой от вас, които сте в свещеният егоизъм, готови ли сте да ликвидирате с него? Ако аз ви говоря да гласувате, колко от вас са оглашени, колко верующи и колко ученици? Неколцина са готови за Божествения живот. Това гласуване няма да стане с ръка, но ще ви създадем едно голямо благо, каквото никога не сте имали, и ако можете да излезете от такова благо, то ще бъде както, когато се образува цирей. Той се пробие и става пречистване чрез него. Тогава и Господ ни създаде най-големия цирей и свещеният егоизъм чрез цирея ще излезе навън, и ние ще влезем в това Божествено съзнание. Нема да се нервираме.

Вий може да проучите и да знаете Библията наизуст, всичките стихове да цитирате, и пак да сте в свещеният егоизъм. В Братството има един критически дух. Вие виждате само лошите страни, повече отколкото добрите.

Душата развива само вложеното, а не се влага нещо ново в нея. Духът е излязъл от Бога и новото е условие, което дава възможност, възможност за развитие на този дух. Ние трябва да дойдем във връзка с Божественото съзнание. За тази връзка, за пробуждане на Божественото, има разни методи. Сега всички трябва да се сдружим, да работим за него, но и да знаем, че всичко в света е Негово. Всичко, което преживеем, то е Негово. Ние ще знаем факта, че каквото имаме сега, то е Божествено и да започнем да го използваме така, както Божествения закон го изисква. Това е новото схващане. Онези, които са готови да излезат из своите пашкули и да заемат местото си. След вас ще дойдат други. Те не само вървят, но носят практически методи, по които можем да работим. Може да имаме едно съзнание, в което да забравим себе си и да се слеем с Божественото съзнание, всички да се слеем. Знаете ли каква хармония ще се образува?

Хората, които скърбят за нещо, скърбят за изгубения живот. Мнозина виждат, че Духовния живот не им е дал това, което са искали.

Божественото ще осмисли вашия живот, към него трябва да се стремим. Това състояние мнозина са го вкусили по малко. Физическият живот, това е най-голямата илюзия, нищо не уреждаме с него! И тъй, дето мислят, че нещо уреждат, нищо не уреждаме.

Същността на живота е хората да се обичат един други. Когато говорим за Бога, подразбираме това висшото, разумното. Всички ценни надежди и стремежи, те ще се осъществят. Смисълът на живота е в това: да обичаш и да те обичат. Всички други положения са само преходни илюзии. Сега обичта ще мине от един свят в други. Идеалното на Земята е в това. Обичта, която може да имаме, е най-мъдра и безкористна. Физическият живот в тази обич губи своя смисъл. Ако ние се върнем и изпълним Божия закон, какво ще бъде? Пак в рая ще бъдем. Човешкият дух пак ще бъде върнат в първото си положение, където е започнал - при Господа в рая. Ако всички ние приемем Любовта и я приложим, живота ще се оправи, но не с користолюбива цел, а ще дойда на нивата да й помогна, но нема да ми плащаш. Сега, при днешния строй е с плащане. Но ние ще се родим, ще излезем от пашкулите си.

Новата култура изисква много умни хора. Между всички ви има една връзка. Най-първо ние трябва да възприемем Божественото, и като го възприемем, и ние ще бъдем в състояние да извършим нещо. Но докато не го възприемем, всички въпроси ще останат неразрешени.

Някои идат при мене и ме питат: „От мен може ли да стане нещо?” Ако вярваш - може, ако не вярваш - не може. Вий мислите, че се познавате, а не се познавате. Да познаваш някого, значи да го любиш, да си готов, ако трябва да жертваш всичко за него. Сега ние не се познаваме както трябва. Животът е постоянно познаване. Всеки ден носи ново познаване, всеки ден носи все нови и нови неща. То е познаване на Бога. Като ви говоря за Любовта, подразбирам това възходящо състояние. Ще оправим този свят, природата отвън и нашите умове. Ще изправим нашите умове и светът ще се оправи. Като нямате закон, живейте по закон.

Сега хората имат закон, а без закон живеят. Ние пък нямаме закон, но по закон да живеем. Не само да излезем от противоречията и не само да приемем законите на Ананий, и най-после да влезем в Ханаанската земя, ние трябва да дадем един образец. И аз бих желал вие да дадете един образец от Божественото учение. Всеки може да стане образец, но онези, които напълно го желаете. Решете без никакво колебание, и кажете: „Сега скъсвам всичко!” Ако искате, елате с мен, ако ли не, сбогом.

Всеки ден задавайте си въпроса: „Мога ли да служа на Господа?” Като си посея семето, то изведнъж не цъфти, но се изминават 7-8 месеца. Ако сега поникне и казваме - ти имаш още време, 2-3 месеца.

А че у нас развитието не върви правилно, всички същества от астралния свят развалят това, което сте изградили. И някой път сте приятно разположени, гледайте това разположение да го задържите, но не се минават 1-2 часа и ти изгубиш всичко спечелено, и пак ще останеш бедняк. След една седмица пак се бориш и пак проявяваш отрицателното. Да създадем една атмосфера по-любвеобилна. Нека дойдем до същинската любов, това е нещо велико. Ако може да създадем тази атмосфера, тогаз мога да ви говоря за методите на любовта, но както сте сега в дисхармония, никога нема да ви говоря за нея, защото тя е свещена за мен. Когато се образува атмосфера каквато трябва, могат да ви се дадат малки методи на Божествената Любов. Ние със своите мисли сега, спъваме Божественото у нас. Ние сами рушим, а трябва да градим.

Бога можем да направим обект. Нямаш ли Го като обект, нищо не можеш да постигнеш. Имаш ли Бога като едно съзнание всеобемно, всичко можеш, нямаш ли Го - всичко губиш. Ние казваме: Господ да каже е достатъчно, но и ние ще кажем, и то просто. Кажете и вие, и ще стане това, което искате. Но за да стане това, трябва да знаем как да искаме. Както малкото дете иска с любов, баща му се трогва и всичко дава. Ако ние с любов идем при Бога, всичко може да стане.

Трябва да учим, какво нещо е Божествената Любов. Ти ще кажеш: „Аз толкова възлюбих Бога, щото давам всичко в жертва, за да Го позная." Това е местото върху което може да разсъждавате. Важно е за нас да може да минем вече към вечните въпроси. Трябва да познаем, че всичко от Бога ни е дадено.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×