Jump to content
Ани

Идеята за разчитането на стенограмите и реализирането й в програмата на „Изгревът”

Recommended Posts

ИДЕЯТА ЗА РАЗЧИТАНЕТО НА СТЕНОГРАМИТЕ И РЕАЛИЗИРАНЕТО Й В ПРОГРАМАТА НА „ИЗГРЕВЪТ”

Вергилий Кръстев

1. Описано е точно и подробно в „Изгревът”, как се оформи и изпълни тази идея от програмата на „Изгревът”.

2. Беше много трудно да се задвижи тази идея и програма! Но накрая се осъществи и Борис Николов разчете онези стенографски листа, които му бях предал за разчитане. Той ги пишеше на своя стенограма, и от там ми диктуваше за магнетофонен запис. Записваше се на ролков магнетофон.

3. Дойде време, аз го прехвърлих на касетки, и записа на стенограмата на Савка е около 60 минути.

4. Магнетофонният запис бе предаден на Марийка Марашлиева да го прехвърли на машинописен текст. Това го направи, но някъде тя не е чула добре записа и има пропуски.

Обикновено след това аз пускам отново записа, прослушвам го и внасям направените пропуски. Така аз съм работил при всички записи.

5. Но сега е 12 юли 2015 г. Предавам машинописния текст на Полина Тодорова Петкова от гр. Видин, да прослуша касетката и да внесе пропуските, и да ги вкара в компютъра си.

Това е много трудна работа, и аз сега нямам време и сили да свърша това!

Затова предавам касетка запис за проверка.

6. Ще се изкарат в 2 броя, разпечатани и готови за печат, като се сложат в 2 броя CD - един за мен, втори за Вихър Пенков.

7. Приложил съм съдържанието по този машинописен текст. А може и да се добави още нещо при прослушване на записа.

8. Приложил съм извадена на ксерокс-копие една начална част от стенограмата на Борис Николов за ориентация на Полина, за да види за какво става въпрос.

9. Накрая ще документираме с оригинала на стенограмата на Савка Керемидчиева и на Борис Николов за обучение на онези стенографи, които ще се явят в бъдеще да ги разчетат, и да се публикуват в поредицата на „Изгревът”.

Това го оставям в бъдеще време.

10. А защо на „Изгревът”?

Защото това е моя идея още от 1970 г., реализирана чрез магнетофонен запис 1972-1973 г.

През 2000 г. е извадена от Марийка Марашлиева на машинописен текст, а през 2015 г. Полина Тодорова ще довърши тая работа.

11. Да не смятате, че това е лесно?

Я ми кажете, къде са стенограмите на Савка от онези, които окрадоха архива, който беше предаден от Борис Николов на мен?

12. В „Изгревът”, том 12, аз съм включил много хубави снимки на Савка.

Въпрос: „Къде са вашите снимки и материали?” - „Няма ги!” - „А защо ги няма?” - „ЗАЩОТО СТЕ ЕДНО ГОЛЯМО НИЩО!”

13. За изяснение и доказателство вижте в „Изгревът”, т. 14, с. 774-786

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×