Jump to content
Ани

Дишането и болестите

Recommended Posts

ДИШАНЕТО И БОЛЕСТИТЕ

„Който диша правилно, и кръвообращението му е правилно. Той е здрав.От каквато болест и да страдате, търсете помощ в дълбокото дишане.То лекува ревматизъм, гръдни стомашни болести, главоболие, коремоболие и т. н. Няма болест,която да не се лекува чрез дишане".

Учителя

Има много средства против болестите, но едно е най силното и мощно средство против тях: това е дълбокото дишане. Дълбокото дишане означава пречистване на кръвта, а чистата кръв означава здраве. Следователно, дълбокото дишане е универсално средство против всички болести Разбира се, това не значи, че ние можем да боравим с това средство както си искаме и да се надяваме за отлични резултати, или пък да правим само микроскопични усилия, а да смятаме, че сме направили кой знае какво и да очакваме пълен успех. Не, пълен успех, големи резултати се достигат само с цената на големи, неуморни усилия, те се достигат само с постоянство, съответно на сериозността на болестта, с която искаме да се борим.

Нищо хубаво не може да се купи евтино. На този свет всяко нещо си струва парите А в областта на духа всяко нещо си струва усилията, нужни за неговото достигане. Каквато и цел да си поставим, ние трябва да направим съответното количество усилия, нужни за нейното постигане. Ето защо, за да се освободим от една болест, която често пъти може да бъде дълбоко вкоренена в нашия организъм, необходими са много усилия, и преди всичко, необходим е правилен метод. Този метод, що се отнася до лекуването чрез дишане, се характеризира преди всичко с думата постепенност. Усилията за дълбокото дишане трябва да бъдат постепенни, не пресилени. Трябва да се започне от малкото и постепенно да се върви към по-голямото. В дишането не трябва да има пресилване, иначе, вместо добри, ние можем да пожъне м лоши резултати. В това отношение ние ще се отправим пак към Учителя, който казва:

„Който не е упражнен в дълбокото дишане, нека задържа въздуха до две-три секунди, и всеки ден да увеличава задържането с още една секунда. Като увеличава задържането на въздуха с по една секунда, в продължение на един месец човек ще задържа въздуха до 30 секунди. Ако може да задържа въздуха до 30 секунди, той ще се справи с много от своите неразположения и болести. Главоболие, гръдна болест, стомах, парализия — всичко това изчезва. Следователно, чуете ли, че някой е болен, посъветвайте го да диша дълбоко“.

И още: „Искате ли да бъдете здрави, дишайте дълбоко. Лекувайте се преди да сте се разболели. Лекарствата помагат на онзи който диша дълбоко. Ако човек не диша дълбоко, никакви лекарства не помагат“.

И така, нужни са постепенност и настойчивост в усилията. Всеки ден ще правим упражнения с дълбоко дишане, доколкото имаме на разположение чист въздух, като постепенно, ден след ден, ще увеличаваме времетраенето на вдишването, задържането на въздуха и издишването Като се работи така, систематично, резултатите не могат да не дойдат.

Ще завършим пак с цитат от Учителя: „Правете опити сами да се лекувате чрез дишане. Ако ви боли глава, стомах или имате общо неразположение, правете сутрин, преди обяд и преди вечеря, по 12— 19 упражнения за дишане. Ако не сте упражнени в дишането, правете по шест упражнения. Всяко вдишване, задържане и изпущане на въздуха представя едно упражнение. Значи, шест вдишки, шест задържания и шест издишвания правят шест упражнения. Като правите тия упражнения, умът ви трябва да бъде концентриран. Когато дишате, диафрагмата трябва да се вдига и спуща, да се свива и разширява. Диафрагмата представя граница между духовния и физическия свят. Една от причините на сърцебиенето, задухата и някои гръдни болести, се дължи на изместването на диафрагмата от естественото й положение. Ако диафрагмата се повдигне по-високо, отколкото трябва, дробовете и сърцето се притискат и не действуват правилно. Като поема човек дълбоко въздух, дробовете се напълват с въздух, натискат върху диафрагмата, и тя се връща на мястото си, заема определеното си място, като граница между два света — физически и духовен“.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×