Jump to content
Ани

ХИГИЕНА

Recommended Posts

ХИГИЕНА

Без хигиена животът на човека не би могъл разумно да се използва. 80-60

Всички хора разбират значението на дyмaтa „хигиена” като наука за запазване на здравето. 38-228

За кого се отнася хигиената: за болния или за здравия? Хигиената посочва на болния начин. по който да се лекува и да възстанови здравето си, а здравия предпазва от заболявания. 80-60

Хигиена - закон на чистотата. 24-112

Съвременните хора се нуждаят от хигиена. В тесен и в широк смисъл на дyмaтa. В тесен смисъл на думaтa, хигиената изисква абсолютна чистота на тялото и на къщата, в която човек живее. в широк смисъл на думaтa, хигиената изисква абсолютна чистота на ума, на сърцето и душата. 24-116

Сегашните хора се къпят по няколко пъти в месеца; някои се къпят всеки ден. Всички хора отиват на баня, всички се грижат за физическата си чистота, но колцина мислят за духовна баня? Повечето хора не подозират даже, че съществува духовна баня. В духовния свят има баня, топли и студени душове, както и на земята. 24-116

Освен хигиена на физическия живот има и хигиена на психическия. Тя включва в себе си три елемента: мисъл, чувство и действие. Значи. има хигиена на мислите, на чувствата и на постъпките. Една мисъл е хигиенична, когато пламъкът или светлината й никога не се намалява. Чувство, което никога не губи интензивността си, е хигиенично. Всяко действие, което има права посока на своята проява. е хигиенично. 83-248

Обикновената. хигиена се различава коренно от природната, или естествената. Първата може да продължи живота на човека най-много до 120 години и като го изпрати на другия свят да прекъсне връзката му с живота. Който е живял по пpaвилaтa на природната хигиена, продължава да живее и след като напусне земята. Тя дава правила за здравословното състояние на ума. на сърцето и на Волята. Който живее по тези правила има здрави мисли. чувства и постъпки. 38-228

Няма нещо по-реално от светлината, от въздуха, от водата и от хляба. Хляб, вода, въздух и светлина .. ето четирите елемента, проводници на живота. 70-141

Въздухът храни мисълта. светлината храни волята. Волята се усилва от светлината, интелектът - от въздуха. а животът от храната. 90-118

Ако човек възприема светлината правилно. и мисълта му ще бъде права. Както физическата храна поддържа човешкия живот тaкa и светлината, като кондензирана енергия. поддържа човешкия дух. Който не приема тази храна, той остава умствено слаб. 90-119

Задачата на човека е да се научи правилно да се храни, да пие вода, да диша, също тaкa той трябва да мисли, да чувствува и да действува правилно. Това са живи. разумни процеси, свързани с живите сили на природата. Тези процеси определят развитието на човека. От тях зависи неговото бъдеще. 34-9

Само онзи знае силата на въздуха. на вoдaтa. на хляба. което се е лишил от тях. За този човек думите хляб, вoдa, въздух са живи, пълни с енергия. 74-71

Човек трябва да има правилно отношение към всичко. което върши. 132-21

Храната, вoдaтa, въздухът. светлината. облеклото и жилището. това са елементите на живота, с които се занимава хигиената. 83-246

Ако не ядете, както трябва, aко не пиете вoдa, както трябва, aко не дишате дълбоко и приемате светлината правилно, вие не можете да очаквате добър и щастлив живот. 91-145

Основните правила за хигиената за добро хранене са следните: правилно възприемане на светлината, на топлината. на въздуха и на твърдата храна. 144-64

За да бъде жилището удобно, да отговаря на изискванията на хигиената, преди всичко човек трябва да чувствува нужда от него. После той трябва да съзнава, че има нужда от прозорци, и да знае колко големи да бъдат. Ако не съзнава това, той не се нуждае от никаква хигиена. 83-246

Само онова жилище е хигиенично, в което човек през иелия ден изпитва paдocт. 83-147

Друг елемент на хигиената на физическия свят е облеклото. Хигиенично облекло е това, което приляга добре на тялото. направено е от мека материя. приятна на пипане и същевременно добър проводник на светлината и топлината - добър проводник на живите сили на пpиpoдaтa. Хигиеничното облекло прави човека радостен и разположен. Той се чувствува в него толкова удобно, като че е част от тялото му. Мнозина пренебрегват хигиената на облеклото и следват строго мoдaтa. Обаче модата няма нищо общо с хигиената. 83-147

За да спазвате хигиената на физическия свят, обърнете внимание на тpитe елемента -жилище, храна и облекло. За да спазвате хигиената на духовния свят, обърнете внимание на дpyгитe три елемента - мисли, чувства и постъпки. 83-260

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×