Jump to content
Ани

КОЙ ЧОВЕК Е ЗДРАВ?

Recommended Posts

КОЙ ЧОВЕК Е ЗДРАВ?

Ние се интересуваме от здрави хора. И Бог иска здрави хора. 70-129

Да бъдеш здрав, това значи, да си в хармония с Първата Причина на нещата, с ближния си и със себе си. 91-81

Определено е какво налягане може да понесе човек. На вceки килограм материя се пада по единица налягане. Значи. ако си висок 160 см., трябва да тежиш 60 кг. 160-100 = 60. Следователно, на 60 кг. тежест има 60 единици налягане, т. е.. ще носиш най-много 60 кг. Ако носиш повече от 60 кг., не можеш да се развиваш правилно. 90-200

Здравето има отношение не само към физическия свят но и към сърдечния и умствения. То е резултат на висшите закони на разумния свят. 91-51

Трябва да се създаде психофизиологическа наука за здравословното състояние на човека, за да се знаят причините на всички негови прояви. По този начин ще се различават здравословните от болезнените състояния. За пример. здравословно състояние на човека е желанието на човека да учи. Болезнено състояние у човека е мисълта му, че всичко знае. 45-175

Аз изучавам здравното състояние на човека. 70-94

Здрав човек е онзи, на който умът, сърцето и волята са в пълна хармония. Той има светлина в ума си, импулс, подтик в сърцето си и сила във волята си. 91-31

Здрав човек е онзи, в когото мозъкът, дробовете и стомахът работят правилно. 91-92

Той мисли право, диша дълбоко и се храни добре. 91-140

Да бъде човек здрав, умен, добър, това значи да има сила в себе си, да издържа на противодействията, които среща в природата. 88-156

Щом имаш здрав стомах, любовта ти към хората е правилна, щом имаш здрави дробове, любовта ти към ангелите е правилна, щом имаш здрава нервна система и здрав мозък, любовта ти към Бога е правилна. 113-335

Здрав човек е само онзи, който оценява благата, които му са дадени, и разумно ги използва. 143-34

Едно от качествата на здравето е веселието. Здравият е всякога весел, бодър, готов за работа. 137-64

Здравият е щастлив. 70-5

Без здраво тяло човек нищо не може да постигне. 141-27

Цялото тяло на човека, отвън и от вътре, е обвито с особена материя. наречена матрикс. Когато матриксът е здрав, човек се чувства добре разположен, здрав и силен. Щом стане някакво пропукване на матрикса, в организма на човека се извършват ред химически процеси, които се отразяват болезнено върху него. 80-89

Здравият не се нуждае от обич. той трябва да обича. Ако искаш първо теб да обичат, а после ти да обичащ болен си, ако първо ти обичащ а после тебе обичат, здрав човек си. Ако си болен, здравият ще те обича. 70-290

По какво се познава човекът на любовта? Той е здрав, сладко яде, сладко спи, работите му се нареждат добре. 70-327

Като прави добро, човек се храни духовно. Ако няма разположение да прави добро, това показва, че той е болен, т. е. в духовно отношение сърцето му не е здраво. Да бъде човек духовно здрав, това подразбира здрави и устойчиви чувства. 59-6

Докато ореолът на човешката глaвa cвeти, човек е здрав и вярва в живота и любовта. 145-309

Когато е здрав, човек не търси лекар. Новият ред на нещата изисква точно обратното, да търсиш лекар, когато си здрав. 70-232

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×