Jump to content
Ани

ЯДЕНЕТО

Recommended Posts

ЯДЕНЕТО

Когато човек иска да живее, той трябва да се храни. 130-24

Яденето и пиенето в света е пpeдaвaнe на духовна енергия, която се възприема от храната. Човек трябва да се храни с такава храна, от която да може да придобие духовна сила, необходима за неговото развитие. 96.3-8

„Какво съм придобил като съм се хранил години наред, по три пъти на ден?” - Всичко, което имаш днес и с което разполагаш, се дължи на яденето и пиенето. Всички мисли и чувства са резултат на това, което си ял и пил. Ако не беше ял и пил, спомен нямаше да остане от тебе. 70-181

Човек трябва да знае, че яде, за да живее. 27-80

Чрез храненето човек придобива само толкова, колкото живот е влязъл в него. 142-107

Човек черпи жизнени сили от няколко източника: от храната, от въздуха, от водата и от светлината. 34-9

Основните правила на хигиената за доброто хранене са следните: правилно възприемане на светлината, на топлината, на въздуха и на твърдата храна. 144-64

Иска ли да се развива правилно, човек първо ще приема светлината, после топлината, след това - въздуха и най-после твърдата храна за тялото. 144-63

Силата на човека зависи именно от храната, която той има, като органическа, психическа или умствена. 34-22

Храненето не е само физически процес, но и духовен. 85-23

Яденето и пиенето в света е пpeдaвaнe на духовна енергия. която се възприема от храната. 968

Докато е на земята, човек не може да не яде. 70-228

Защо трябва да ядем? Направи опит да не ядеш два, три дена, да видиш каква сила ще имат мисълта и чувствата ти. Без ядене не може. 70-180

Храната създава човека, тя го повдига, но и понижава. 31-310

Като срещнеш Истината, ще можеш свободно да ядеш, като срещнеш Мъдростта, ще знаеш как да ядеш, като срещнеш Любовта, ще знаеш как да използваш храната, която си приел. 70-166

Човек се нуждае освен от физическа, още и от духовна храна. 147-215

Като прави добро, човек се храни духовно. 59-6

Чрез храната човек възприема външните необходими материали за съграждане не само на тялото си, но и на душата. 24-164

Който е гладувал, само той знае какво нещо е яденето. Само гладният яде сладко. Не е ли гладувал, човек яде механически, което нищо не допринася. 146-190

Дългият живот зависи от правилното хранене. Ако знае как да се храни, човек може да живее повече време. 70-305

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×