Jump to content
Ани

ДВИЖЕНИЯ ЗА ВРЪЗКА

Recommended Posts

ДВИЖЕНИЯ ЗА ВРЪЗКА

При всяко движение вие се свързвате с теченията на природата. 45-159

От движенията на човека зависи с какви течения на природата ще се свързва: с възходящи или с низходящи. 80-92

Без да съзнава и разбира нещата, понякога човек пpaви такива движения, които го поставят в разногласие със силите на природата. За пример. някои коленичи и така се моли на Бога. Той не знае, че като коленичи, влиза в съгласие със земята, а в разногласие с небето. Друг повдига ръцете си нагоре, моли се. Така поставени ръцете, показват, че този човек не знае какво да пpaви. 62-170

Да вдигне човек ръцете си нагоре, това значи призоваване на разумните сили на помощ. 80148

Като вдигнете ръката си нагоре, вие се свързвате с Божествения свят, с разумните светли същества. 57-80

Щом обтегнете ръката си и държите ума си концентриран, вие имате контакт с теченията на природата. И тогава, при всеки даден случаи, вие можете да имате връзка или с електричеството на земята или с електричеството на слънцето. При всяко обтягане на ръката вие можете да имате контакт или с земния или с слънчевия магнетизъм. 45-159

Вдигането на нашите ръце към Бога значи съединение, приемане на сила. Дясната ръка означава Божествената Мъдрост, а лявата - Божествената Любов. Значи, при вдигането на ръцете ние се съединяваме с неговата Мъдрост и Любов. 0-23.5.91

Най-малкото помръдване на показалеца се отразява в цялата природа. Вълните, които изтичат от този пръст, ще направят едно кръгосветно движение и в края на краищата пак ще се върнат към човека, от когото са излезли, с една прибавка, в добър или в лош смисъл. Като знаете това, вие трябва да бъдете внимателни в своите движения. 49-207

Когато иска да се предаде на размишление, човек трябва да застане прав, със спуснати ръце от страни на тялото, десния крак малко напред, Това положение показва, че той е във връзка с възвишения свят, отдето слизат разумни същества да помагат. 62-170

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×