Jump to content
Ани

ЧИСТИЯТ ЧОВЕК

Recommended Posts

ЧИСТИЯТ ЧОВЕК

Има случаи, когато външно някои човек е беден, нечист, грешен, но вътрешно е богат, чист и праведен. И обратно: друг някой външно е богат и чист, а от вътрешно е сиромах и нечист. 138-2

Искате ли да бъдете здрави и весели, нека всяко ваше чувство, всяка ваша мисъл и всяко ваше действие бъдат проникнати от идеята за чистотата. Само по този начин вие ще имате Божественото благословение. 129-11

Да бъдеш чист на земята, това значи да живееш в рая. 81-159

Можем ли да живеем в чистота? - Може, Воля се иска за това. 36-18

От всички се изисква физическа, сърдечна и умствена чистота . Когато тялото на човека е чисто. той ще бъде физически здрав, когато сърцето на човека е чисто, той има лице свежо и очи ясни, когато умът на човека е чист, от лицето му излиза приятна, мека светлина. 132-207

Когато придобие чистота, човек става мощен, силен, нищо не го обезсърчава. 27-194

Пред чистия човек се откриват много възможности. Прогресът, светлината, знанието, силата и свободата във физическия свят зависят от чистотата. 129-29

Като говорим за чистота, това се отнася за ония хора, които са усърдни в работата върху себе си. Това се отнася за онези, които имат силен стремеж към чистота. 130-145

Чист може да бъде само разумният човек. 44-119

Които е започнал с чистотата, той е направил вече крачка напред. 129-24

Чистотата се познава чрез разумността. 44-119

Ако човек е чист ако неговото тяло, сърце и ум са чисти, свободни от всякакви нечистотии, върху него могат да парнат хиляди електрически искри, без да го умъртвят. 99-35

Знаете ли какво нещо е чистотата? Като в дома ви влезе чист човек, ако сте готови за Божествен живот, той ще донесе най-голямото благословение. 26-105

Чисти, чисти трябва да бъдете! 124-31

Чистотата повдига човека. 24-125

Всеки от вас трябва да се отличава със силен стремеж към чистотата. 129-30

Отсега нататък трябва да живеете само за новото, за чистотата и да я внесете в душата си. 44-72

Ако си чист и живееш за Бога, не се cтpaxyвaй от нищо. 64-249

„Блажени чистосърдечните”. В този стих Христос обръща внимание на чистите, като условие за връзката на човека с Бога, на човешката душа с Бога. 24-125

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×