Jump to content
Ани

ДА СЕ ЧИСТИМ!

Recommended Posts

ЧИСТЕНЕ

ДА СЕ ЧИСТИМ!

Човешкият свят е нечист и трябва да се пречисти. 70-16

Ние сме пратени на земята да пречистим материята, да я организираме и приготвим като материя за духовния свят. Неорганизираната материя е неустановена и гниеща. Организираната материя е установена и чиста. 64-187

Съвременните хора се нуждаят от чистене. 26-104

Невъзможно е човек външно да не се окаля, докато се движи между хората и им помага, невъзможно е да остане чист. Това е външната страна на живота. Тя не трябва да ви смущава. Щом се окаляте, ще отидете при най-честия извор на живота да изперете дрехата си, да се измиете, преди слънцето да е залязло. 138-217

Лесно е да изцапаш нещо, но мъчно се чисти изцапаното, да го облагородиш и туриш на работа. 64-298

Да се чистим, това е задачата на всички хора. 64-182

Бог поглежда към тях, не ги съди, но тихо им нашепва: „Очистете света, в който живеете.” 70-16

Нечистотата не е качество на душата, следователно лесно може да се премахне. 64-92

Задачата на всеки човек е да изчисти своята кал, с която се е напръскал отгоре, за да види, че наистина е чист и светъл. 44-51

За да живеем добре, ние трябва да пречистим своята плът, да я изтъчем от чиста, фина материя, за да възприема светли и възвишени мисли. 104-156

Чрез различните органи и системи в своя организъм човек се пречиства и освобождава от непотребните и нечисти вещества. Това пречистване се постига по физически начин. Обаче за психическото пречистване на човека служат психическите фактори: семейството, обществата и нapодитe. Те са условия за пречистване на човешките мисли, чувства и постъпки. 24-114

Неврастенията, недоволството, болестите в човека се дължат все на нечиста материя, на нечиста кръв в организма. Тази материя, тази кръв трябва да се пречисти. 44-70

Както чистим къщата си отвън и отвътре, така трябва да чистим и тялото си. 35-45

За да се изчисти кръвта на човека по естествен път, изискват се най-малко десет поколения чист живот. Има методи за бързо пречистване на кръвта, но те се дават на малцина, само на оная. които са готови да посветят живота си за служене на Бога. При прилагането на тези методи в десет години човек може да пречисти кръвта си и да се подмлади. Наука е това. 52-136

Като живееш, имаш възможност всеки момент да се обновиш и очистиш. 70-105

Една част от храната се смила и обработва, а друга част остава като непотребна и се изхвърля вън. Не се ли изхвърля редовно, явява се зараза. 36-45

Всички противоречия, страдания, болки не са нищо друго освен чистене. 170-21

Чистенето е процес на живота. Дето има живот. там има и чистене. Следователно, страданията, противоречията са граница за преминаване от един живот в друг. 170-21

Радвайте се на чистенето! 170-21

Освободите ли се от всички нечистотии в живота, и работите ви ще тръгнат напред. 13-144

Да се чисти човек, това не значи да разглежда своите отрицателни прояви и да се самоосъжда. Това е патология, болезнена страна на човешкия живот. Вие трябва да се занимавате с положителната страна на живота: която се отразява благотворно върху човешкия организъм. 62-172

Човек се цапа, докато живее в отрицателното. Откаже ли се от него, дрехата му става чиста и светла. 63-107

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×