Jump to content
Ани

БЛАГОРОДЕН

Recommended Posts

БЛАГОРОДЕН

Сегашните хора се намират пред една мъчна задача, а именно: да се справят с жестокостта на сърцето си, да го смекчат и облагородят. 35-285

Всеки обича човека, от сърцето на когото блика благородство. 80-26

Благородството оживява човека. 80-26 Сега вече минавате през друга фаза на културата, в която трябва да развиете благородно сърце. Новата култура е култура на сърцето, което води хората към побратимяване, към братски живот. Чрез сърцето ще се изяви любовта . 80-26

Благороден човек може да бъде само интелигентният. 76.6-40

Кажеш ли за някого, че е благороден, с меко и топло сърце, това показва, че той има отношение към духовния свят и се ползува от неговата топлина. 86-321

Когато един човек е правилно развит и благороден, например, той съзнава, че всички хора трябва да живеят с любов. Какъвто и да е, той ще приложи всички условия на живота и ще съдействува за общото благо. 120-32

Виждате ли благородното в характера на другите, вие лесно ще създадете отношения помежду си. 0-5.4.88

В какво седи благородството на един народ? Защо англичаните са благородни? Защото у тях има събудено колективно съзнание. 120-40

Във всеки народ, в който е събудено туй колективното съзнание, съзнава до известна степен, че всичко трябва да се подчини на общата цел. 120-41

Да възлюбиш себе си, т.е. Божественото начало в себе си - това значи да бъдеш умен, добър и благороден. 0-8.6.88

Благороден човек е този, който вижда и най-малките недостатъци на своето сърце и употребява енергията си за постигане на своите най-малки желания. 74-21

Благородството в човека е неговата мъдрост. Благородството в човека е неговата интелигентност. Благородството в човека е неговата вярност, неговите добри постъпки, неговото добро сърце. Вътрешните ни и външни отношения към когото и да е трябва да бъдат правилни, абсолютно чисти. 96-21

Важно е човек да бъде благороден независимо от положението, което заема. 27-137

Ти си роден с благороден характер, но трябва да работиш върху себе си, да проявиш благородството си. 66-119

Ние трябва да бъдем толкова благородни, както в времето на пруско-френската война, един французин минава и вижда един германец паднал в един трап. Французина взема пушката му, подава я и му казва: Отдалечи се на разстояние 200-300 м, аз ще те чакам, иначе трябва да те застрелям. - Един французин има толкова съзнание, че казва на неприятеля си: Иди на страна. - Аз туй учение наричам диамантено, учение на Божествената Любов, да съзнаеш в дадения момент, че имаш един противник, да го обичаш, а не да искаш да го унищожиш. 122-52

Благородството на човека седи в това, като види баща си, майка си, брата или сестра си с млади моми или момци, красиво да трепне сърцето му и да помисли най-хубавото, най-доброто за тях. Защо трябва да мислите най-лошото? 137-90

Който може да се радва на успеха на своите другари, той е благороден човек. Да се радваш, когато си пръв между другарите си, това всеки може да направи, да се радваш, когато си последен, това е достояние само на благородното и възвишено сърце. 35-284

Сиромахът да се радва на богатия, за това се иска сила и благородство. 83-284

Мнозина минават за благородни, само когато са задоволени. 83-285

Не е мъчно да вярваш в Бога, да бъдеш благороден, когато всичките ти работи вървят добре. 35-286

Колкото повече злато има човек в кръвта си, толкова по-здрав е организма му. Мисълта му е свежа, трезва, а чувствата - добри и благородни. 145-305

За да бъде благороден, човек трябва да бъде чист. 011.3.88

Красив и благороден човек е онзи, който носи истината в себе си. 85-32

В новата култура съдят за благородството на човека по това, кака се проявява в най-малките неща. 47-47

Да прощаваш! Само така ще се повдигнеш до степен на благородство. 0-12.11.88

Да изкарва човек прехраната си с труд, това е благородство. 74-24

Човек трябва да бъде интелигентен и благороден. Без тези сили, той не може да се прояви като човек. Всяка негова постъпка трябва да изразява благородство, в което Бог да се прояви. 44-45

Днес считаме за благороден човек, този който проявява велики дела и качества. В новата култура съдят за благородството на човека по това, как се проявява в най-малките неща. 47-47

За да станеш благороден, трябва да работиш върху себе си. 116-100

Има ли човек любов към Бога, той постепенно се облагородява. Онзи, у когото това чувство е пробудено има вътрешна мекота. Той никога не оскърбява.

Дойде ли се до нормалната мярка на носа, казваме, че този човек е благороден. Значи по широчината на носа се определя благородството на човека. 130-13

В Русия, преди години, обвинили една бедна вдовица, майка на четири деца, в подпалване на имението на един богат чифликчия. Съдът я изпратил на заточение в Сибир за 5 години. Един млад селянин от селото, дето живяла вдовицата, чул за нещастието, което я сполетяло, и си казал: Тази вдовица има четири малки деца. На кого ще ги остави? Аз ще отида в съда, да се представя като истинския виновник за престъплението. Съдията помислил, че направил грешка с осъждането на вдовицата и, вместо нея, изпратил в Сибир младия селянин. След десетина години един умиращ извикал свещеника да се изповяда и казал: Преди няколко години извърших едно престъпление, запалих имението на един богат чифликчия. След това избягах, властта не успя да ме хване и, вместо мене, наказаха други. Веднага съобщили в съда, че намерили истинския престъпник. Съдията дал разпореждане да освободят селянина, но се оказало, че той се поминал. Ето един благороден характер. 27-145

Когато иска да стане благороден, да развие по-чувствително, по-отзивчиво сърце, човек трябва да изучава законите на водата. 21-25

Гледай на благородството и на святостта на човека. 27-187

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×