Jump to content
Ани

ДОБЪР ЧОВЕК

Recommended Posts

ДОБЪР ЧОВЕК

Добрите хора са проводници на Божественото. 35-51

Добър човек е този, у когото няма зло. 134-22

Добротата е второто качество на човека. За да бъде човек добър, в пълния смисъл на думата, той трябва да познава закона на Любовта. След това, добрият човек трябва да познава закона на Мъдростта, като носителка на знание и светлина. Най-после, добрият човек трябва да познава закона на Истината, която дава свобода и простор. 12-125

Светът се нуждае от добри хора. 35-51

Като живее човек, трябва да бъде добър или лош. Среден път в живота няма. 78-182

Как определихте, че този човек не е добър? Каква мярка приложихте по отношение на него? Каква мярка ще приложите за добрия човек? 144-73

Кой човек е добър? Добър човек е онзи, който мисли, чувства и постъпва добре. 0-15.11.88

Всички са добри. Кога? - И най-лошият лъв, тигър като го нахраниш, добър е, но я го остави 24 часа гладен и се опитай да го побутнеш! И най-лошата змия, като е нахранена, добра е, но, когато е гладна, посмей да се приближиш до нея! Тъй щото ние често казваме: Той е благороден човек. - Казвам: той е нахранен човек. Но, за да го познаете, дали е благороден човек, оставете го 12-24 часа гладен, и опитайте се да го побутнете. Добрият човек, сит ли е или гладен, в него няма никаква промяна, той е един и същ. Добрият човек всякога остава тих и спокоен. 6-286

Доброто в човека, добрите хора, дават права посока на мислите на бъдещата култура на човечеството. Добрите хора създават добри семейства, добри домове. 35-51

Добър човек ние наричаме не само кроткия, но всеки човек, който в постъпките си спрямо другите хора е такъв, какъвто е спрямо себе си. 99-84

Добър човек е онзи, в когото висшето съзнание е по-силно от външните условия или от окръжаващата среда. 0-27.11.86

Добър човек е онзи, който никога не се каля и размътва. Добър човек е онзи, който никога не губи своята чистота. Добър човек е онзи, който никога не се обижда. 144-73

Всеки, който не отмъщава даже и за най-голямото сторено нему зло, той е добър човек. 100-212

По какво се познават добрите хора? По своята магнетичност. Добрият човек е обвит в магнетична дреха, която не пропуща студа. 70-325

Добрите хора са полезни, те са широки души. Дето отидат, пожелават щастие на другите. 191-244

Добър човек е онзи, който е добър проводник на енергиите от висшите светове. Добрият човек е бял и светещ. 120-30

Добър човек е онзи, който функционира правилно в Божествения организъм. 55-41

Добрият човек не е нищо друго, освен щитовидната жлеза на света. Светът се нуждае от добри хора. 35-51

Добрият човек има добре устроена, красива форма на главата, той има красив, правилен нос. 70-59

По естество човек е добър. Работете съзнателно за проявяване на доброто в себе си. 87-89

Като е дошъл на земята, на човека е точно определено, колко добър може да бъде или колко любов може да носи в сърцето си. Има случай в живота , когато и да иска, човек не може да прояви добротата си. 147-245

Добри хора са онези, които са готови да помагат на бедни, на страдащи, на паднали. 142-169

Добрият човек е богат и дава от себе си. 70-161

Добрите хора дават, а лошите взимат. Те взимат и това, за което нямат никакво право. 136-81

Да бъдеш добър или лош, това зависи от тебе, а не от външните условия. 27-227

Добрият лесно трансформира състоянията си, лесно се справя с мъчнотиите си. 66-210

Ако дъждът не полива посятото, нищо не излиза от него. В тоя смисъл добрите хора са дъжд, който трябва да полее Божественото в човека, за да расте и да се развива. 70-25

Светът се нуждае от добри хора. 142-310

Обичайте добрия човек заради доброто, което изтича от него и се влива във вас. 70-22

Ако с приближаването си към /добрия/, здравето ви се възстанови, сърцето ви се успокои и умът ви се просвети, той е истински добър. Това е диагноза, това е окултна дефиниция за определяне качествата на добрия човек. В тази дефиниция няма никакво изключение. То е като слънце. Като слънцето дава своята светлина и топлина на всички и всякога, така и добрият човек всякога и към всички проявява своите добри качества. Колкото по-отворен е човек към него, толкова повече може да получи. 74-112

От добрия човек излиза приятна музика, хубава песен, която напомня звуци от някаква нежна арфа. Цяла симфония се чува от добрите хора. Добрият човек мяза на арфа, струните на която са нагласени по такъв начин, щото само от докосването на въздуха до тях, се чуват нежни, приятни звуци. Добрите хора се наричат свирещи арфи, от които, при най-малкото докосване, чувате да се разнася Божествено дихание. При това, от добрите хора се отделя особен аромат, отдалеч още се усеща някакво благоухание. Има добри хора по света, които наричат светии. 13-79

Една вечер минавах с един свой приятел покрай едно село и всред селото, над една от къщите, видях приятна, мека светлина, която се издигаше горе към небето. Обръщам внимание на приятеля си към тази светлина и го питам: знаеш ли, каква е тази светлина? Тя показва, че в този дом, над който се намира светлината, живее един добър човек, който в това време се моли на Бога и молитвата му се приема. Приятелят ми поглежда към небето, и той вижда тази светлина. Никъде другаде по небето не се виждаше такава светлина. Обаче, не всеки вижда тази светлина. 13-79

Когато човек се качва по планинските върхове, той живее добре, стреми се към доброто - той е добър човек. Добрите хора са планинци, те са катерят по планинските върхове. 142-13

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×