Jump to content
Ани

ДУХОВЕН

Recommended Posts

ДУХОВЕН

Бог е върховната сила или необходимата среда в която е потопен духовно. 3-188

Важно е човек да бъде силен в духовно отношение. В това седи смисълът на живота. 145-137

Да бъде човек духовен, това подразбира да има силен стремеж към Бога, към слънцето на живота. 0-24.8.88

Духовен е онзи, на когото съзнанието е будно и готово да изпълни Волята Божия. 0-29.10.86

Духовен е само онзи човек, който е развил своето при-чинно тяло, с което да разбира причините и последствията на нещата. 49-88

В широк смисъл на думата „духовен човек" се разбира онзи, който стои по-високо от учения, от разумния, от гениалния. Обаче в тесен смисъл на думата, духовен човек е всеки религиозен. 49-88

Духовен човек е онзи, който остава неизменен при всички изпитания. Каквито бури и ветрове да срещне на пътя си, каквито сътресения да го сполетят, той всякога остава тих и спокоен. 59-35

Духовният човек трябва да бъде интелигентен, разумен, възприемчив, да разбира мислите, които невидимият свят му изпраща и да се съобразява с тях, а не да го заставя той да се съобразява с неговите желания. 44-97

Духовният човек има правилни разбирания за разумността на природата. Той вижда разумността, проявена в цялата природа, както и в живота, вследствие на което не се пита съществува ли Бог, или не съществува. 86-85

Истински духовният знае законите за трансформиране на енергиите. Когато работи умствено или духовно, той знае, в кои центрове да локализира енергията си. Ето защо духовният човек никога не изждивява енергията си напразно. Каквато работа започне, той всякога ще я свърши успешно. 49-88

Той знае, че работата е от Бога, трудът от човека, а мъчението от дявола. Значи, когато работиш, Бог е с тебе; когато се трудиш, човекът е с тебе; когато се мъчиш, дяволът е с тебе. Дето е мъчението, там е смъртта. 86-85

Ако в духовния свят човек се проявява добре, Бог му дава сила. Не се ли проявява добре в духовно отношение, човек остава безсилен. 143-40

Важно е човек да бъде силен в духовно отношение. В това седи смисълът на живота. 145-137

Докато не живее духовно, човек не познава нито Истината, нито Любовта. 83-9

За придобиване на духовния живот се изисква силна вяра. 46-31

Духовният човек живее без никакви противоречия. 36-88

Да бъдеш духовен значи за познаваш доброто и злото и да знаеш в даден случай, как да употребиш доброто и как да се справиш със злото, като сила в природата. 126-27

Той знае кой сили действат в съгласие с него и кои са против него. Дойде ли до положение да различава доброто от злото,човек се свързва вече с Духа. 85-294

За да бъде духовен, човек трябва да разбира функциите на слънчевия възел, или на симпатичната нервна система. 85-293

Духовният човек става чрезмерно чувствителен, всичко го засяга. Неговият етерен двойник се удължава повече навън, астралното му тяло се разширява и той започва да се оплаква, че не може да търпи влиянието на хората. Вие трябва да разбирате закона, как да се прибирате в себе си. 126-37

Човек като влезе в духовния свят и добие известна светлина, започва да обръща чрезмерно внимание на окръжаващите го хора, и по този начин започва да се спъва в погрешките на хората. 126-41

Погрешките на другите хора, това е тор за духовния човек. Той може много добре да се огледа в тях и да се поправи. 126-42

Животът на духовния човек започва със страдание, свършва с радост 145-150

В духовния живот скръбта трябва да отстъпи на радостта. 147-150

Човек има една духовност, която може да се забележи и отвън. 126-32

Движението в духовния човек трябва да върви нагоре. Засега, в тялото на човека, геометрически разгледано, само носът е широк долу, а горе тесен.В носа има зародиш на духовност: там широчината е долу, а острата част е горе. Колко малък е духовният човек в сравнение с физическия, или колко малък е носът в сравнение с цялото тяло на човека. Всички тия грамадни сили слизат към земята, а само една малка част, силите на носа, отиват нагоре. 76.3-144

Носът е Божественото, духовното у човека. От там започва мисълта, от там започва духовния живот у човека. 76.3-145

За духовния човек всяко движение, всяко побутване по главата, по челото или другаде има дълбок смисъл. Обикновено човек прави несъзнателни движения. той не разбира значението на тия движения. 49-88

Ако духовното в човека преобладава, раменете му стават широки. 76.3-138

Духовните хора не трябва да остаряват. Необходимо е на всинца ви подмладяване, възстановяване на човешките сили. 126-23

Работете върху себе си съзнателно и с любов, да развиете не само физически, но и духовна сила, да правите чудеса. 57-229

Благодарение на усилията и работата на духовните хора, от невидимия свят пристигат към земята висши енергии и сили, които поддържат целия земен живот. 13-105

Човек трябва да бъде духовен, но същевременно трябва да бъде и материален. Обаче между двете му естества трябва да има пълна хармония. 0-14.11.90

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×