Jump to content
Ани

ИСКРЕН

Recommended Posts

ИСКРЕН

Какво се разбира под понятието „искрен" и „чистосърдечен" човек? Да бъде човек искрен, това значи да представлява планински извор, който слиза надолу с цел да се прояви. 44-118

Най-голямата радост на човека е да говори истината. Колко е приятно да бъде човек искрен! Не и откровен. Кое е по-хубаво, човек да бъде откровен или искрен? Ако човек е откровен, а не искрен, това е едно зло. Когато изучавате окултната наука и френологията ще видите, че за искреността има един център, а за откровеността - друг център. Откровени хора са ония, които не са скрити, а искрени хора са ония, които са съвестни. Искреността произтича от един морален закон, а откровеността произтича от един полуинтелектуален принцип. Например, аз съм откровен, отивам да кажа някому, че съм беден, разкривам своите страдания, че жена ми, децата ми са болни, и искам вие да ми помогнете. Но тази откровеност има задна цел. Когато искреният човек разкрива всичките свои престъпления, в него няма две мисли, две желания. Аз желая вие да бъдете искрени и после откровени. 122-174

От всинца ви искам да бъдете искрени, абсолютно искрени! Искам учениците помежду си да са вътрешно искрени, защото като се намерите двама, усеща се има ли искреност или не. Като се приближите при някой човек, който не е искрен, усеща се едно натегнато състояние. Вложете искреността, и тази натегнатост ще изчезне. Искрени ще бъдете, не откровени. 122-306

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×