Jump to content
Ани

КРАСИВ

Recommended Posts

КРАСИВ

Красотата не е физическо качество. Красотата не принадлежи на физическия, нито на духовния свят, но се проявява чрез тях. Красотата е достояние на Божествения свят. На физическия свят тя трае кратко време, в духовния свят тя остава за по-дълго време, а в Божествения свят -за вечни времена. 55-121

Красотата на физическия свят е отражение на Божествената красота. Тъй щото, ако срещнете една красива жена, знайте, че тя е отражение на Божествения принцип, който живее в човешката душа. 145-322

Тя е външен израз на светлината, която излиза от Бога. Красивият човек отразява Божествената светлина върху другите хора. Красотата е идеал за човека. Той се стреми към красивото в света, като към свой идеал. 55-121

Тя е плод, за изработването, или за узряването, за който човек е работил с години, с векове. 134-59

Истинската красота е чиста и възвишена. Тя е образ на Истината. Тази красота внася в човека импулс за работа. Тя води към положителна философия на живота. 28-24

Когато срещнете един красив човек, вие се зарадвате, носите го в ума си и казвате: днес видях един красив човек; никога няма да забравя неговото лице. 134-59

Красивите мисли, красивите чувства, красивите постъпки, това e идеалът на човешката душа. 55-121 Красотата радва човека. 55-121

Дръжте се за красивите мисли и чувства, които дават тласък в живота ви. Те са онази светлина, онзи пламък, който излиза от очите на красивата мома и на красивия момък. 55-122

Колкото пъти и да срещнете красотата, израз на любовта, спрете се пред нея, не я отминавайте. 55-122

Каквато и да е красотата тя внася нещо хубаво в човешката душа. 55-124

Красотата е едно от великите блага на живота. 55-124

Красивият има предимство пред грозния. Умът му е добре поставен. Ние говорим за вътрешната, органическа красота на човека. И скулпторите и художниците се стремят да представят тая красота. 70-82

Всеки човек трябва да има нещо красиво в себе си, за което хората да го обичат. 76.9-54

Още повече всеки човек трябва да има нещо красиво в своята душа, за което Бог да го обича. 76.9-54

Слушате някой да казва, че идеалът му е да бъде красив. Добре е да бъде човек красив, но красотата се обуславя от известни добродетели. 145-279

Който иска да стане красив като ангел, трябва да развива в себе си чувството на брат и сестра. Това е закон. 27157

Хората се стремят към знание, богатство, сила, красота. 145-276

Красив трябва да бъде човек! 70-67

Тялото на човека трябва да бъде стройно, красиво, понеже е израз на една Божествена идея, която е работила с векове и още продължава да работи. 126-29

За да бъде красив, той трябва да има хубаво чело, правилен нос, красиви уши. Кое чело е хубаво? Ако челото е високо два сантиметра, не е хубаво; ако три, четири, пет сантиметра, все още не е хубаво. Челото трябва да бъде поне от пет сантиметра нагоре, за да бъде хубаво. Ако челото е шест сантиметра високо, може да бъде красиво. 145-319

Днешният човек продължава да разширява в себе си идеята за красота и не се спира само върху лицето си, но и върху челото. Той отделя вече челото от лицето и работи за развитието на всички способности, вложени в предната част на мозъка. Но и тук човек не спира. След като е опитал високия ръст, силата на мускулите си, външната красота, красотата на лицето и на челото си, т.е. своя ум, сега вече той отправя своите сили към сърцето си, да развие красиво, благородно сърце в себе си. 80-25

Благородното сърце се изразява в лицето на човека. Лицето на такъв човек свети. От него излиза нещо светло, магнетично, приятно. Приятно е да гледате лице на човек, който има благородно сърце. 80-24

Разумното, благородно сърце крие в себе си нови начини за живеене и за работа. 80-25

Какво се иска от човека, за да възстанови своята първоначална красота? Той трябва да пази своя вътрешен мир и спокойствие, да не бърза, да не се безпокои, да не се обезсърчава. 85-368

Добрият човек има добре устроена, красива форма на главата; лошият човек има лоша форма на главата. Добрият човек има красив правилен нос; носът на лошият човек не е красив, има някакъв недостатък. Ако човек е оптимист, носът му има красива права линия. 70-59

Когато говорим за красотата ние имаме предвид главно вътрешната красота - красотата на душата. Който е вътрешно красив, той е и външно красив. 144-60

Иска ли да бъде красив, с приятно лице, с ясен поглед, човек трябва да знае, каква храна да дава на духа си. Храни ли го със съответна за него храна, човек придобива духовна и физическа красота. Не е ли едновременно и духовно, и физически красив, той не може да се нарече красив човек. 144-43

Отклони ли се от естествения живот, човек почва да губи красотата и пластичността на движенията си. 85-48

Срещнеш един човек и казваш: Защо не съм и аз толкова красив? Един ден и ти ще станеш като него. Радвай се днес на неговата красота. Красивите хора са за насърчаване. 70-147

Красотата се обуславя от известни добродетели. 145-279

Тази красота ще хвърли отпечатък не само на лицето ти, но и върху цялото ти тяло, външно и вътрешно. 134-60

Човек може да бъде красив, но ако обича Любовта, Мъдростта и Истината. 144-60

Любовта прави човека красив. 145-280 Без любов те не могат да постигнат нито мъдростта, нито истината. 144-60

Придобият ли тези три добродетели, тия велики сили, те стават мощни и красиви. 144-60

Свободата прави човека красив и силен. 145-288

Стотици и хиляди години трябва човек да живее под ръководството на Любовта, за да стана красив, умен и свет. 145-280

От любовта си към /известна/ категория хора, ще светнете, красотата ви ще се увеличи, ще станете подобни на ангелите. Тъй щото, искате ли да бъдете добри, разумни и красиви, обичайте всички хора. 145-326

Красив и благороден човек е онзи, който носи истината в себе си. 85-32З

За да бъдете здрави и красиви, трябва да дишате дълбоко, да задържате въздуха известно време и после да издишате, като благодарите на Бога за приетия въздух. 0-28.2.88

Красивият човек се радва на всички и на всички изпраща своята светлина. Ако човек не крие в себе си част от топлината на живота, той не може да бъде красив. Топлината дава добро разположение на човешкия дух. Без топлина, т.е. без добри чувства пътят на човек е затворен. 144-60

Външната красота се създава при инволюцията на човека, а вътрешната - при еволюцията. Тъй щото, ако човек при инволюцията си, т.е. при слизането си на земята не е работил върху себе си, той ще бъде външно грозен; ако пък при еволюцията си, т.е. при качването си нагоре, не работи върху себе си, той ще бъде вътрешно грозен. 46-132

От красивата мома всички се интересуват. Дето и да отиде тя, в коя държава да влезе, в кое общество да се яви, всички я посрещат с радост, всички са готови да е услужат. каквото пожелае тя, всичко става. Зад красотата се крият известни добродетели. Красивата мома е разумна. 70-66

Ако в продължение на един живот от 40-50 години човек не може да извае статуята си, той не е изпълнил своето предназначение. След всичко това той говори за красота. Докато е млад, човек може да се нарече красив, но щом мине 30-40 години, той губи красотата си. 145-308

Радвайте се на доброто, на силата, на красотата, на здравето на хората. 145-296

Красотата е оръжие, с което човек побеждава. 136-64

Не е достатъчно само човек да мисли, кое е по-хубаво, но той трябва да върши всичко, което е хубаво и красиво. Красивото, възвишеното трябва да бъде насъщния хляб за човека! 134-68

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×