Jump to content
Ани

МИЛОСЪРДЕН

Recommended Posts

МИЛОСЪРДЕН

Ангелът на смирението е жив. Той носи в себе си милосърдието - дете на Любовта - най-малката дъщеря на Бога. 130-185

Милосърдието е една от красивите страни на Любовта. 143-292

То е приложението на любовта в живота. 143-292

Милосърдието е богатство на сърцето. 70-177

То е духовна сила, която действува в хармония с всички други духовни сили в човека. Чрез него човек постепенно се освобождава от връзките си с миналото. 69-139

Милосърдието има отношение към човешкия дух, към човешката душа. 0-19.7.88

То е едно от най-великите качества на човека. То дава най-благородния оттенък на човешката душа. 122-259

Милосърдието е елемент, който обогатява твърдата материя. Не можете да влияете на твърдата материя, ако нямате милосърдие. Който няма милосърдие, е жесток, сърцето му трябва да се смекчи, да усети топлина в него, под лъжичката. Достатъчно е да помисли само за милосърдието, за да усети тази малка топлина в себе си. 69-139

В милосърдието се крие качеството, начинът да се примирят хората. Милосърдието е най-високата проява на човека, който живее на земята. То не е нещо отвлечено, то е реален живот. 0-14.6.88

Жестокостта се сломява от милосърдието, но милосърдието подразбира закон на жертвата. 83-259

Всеки един от нас, който не може да прощава, значи липсва му милосърдие. 122-255

Като вложите милосърдието в душата ви ще е появи желание да бъдете снизходителни към всеки, който има някаква слабост. 122-261

Разположението на сърцето към услуга във всеки даден случай, говори за милосърдие в човека. 45-66

Ако не мисли за милосърдието и не го проявява, човек на може да бъде милосърден. 145-302

Милосърдният човек е готов да помага на всички. Каквото положение и да заема, той слиза от висотата си и помага на слаби, немощни. 145-75

В милостта и милосърдието човек дава от себе си онова, което е научил и опитал. 0-18.7.88

Милосърдието е лишено от всякакво користолюбие. 143-292

Всеки от вас може да придобие милосърдието. Туй милосърдие може в човешката душа да расте и да се развива, както всяка друга добродетел. 122-256

Любовта развива милосърдие, а милосърдието прави човека отзивчив, състрадателен към хората, снизходителен към слабостите им. 74-201

Истински милосърдният човек не плаче, но влиза в положението на хората, разбира ги и им помага. Той има отзивчиво сърце към нуждите на хората. Дойде ли някой при него, той е готов веднага да му помага. 45-65

Всяко добро, в което милосърдието отсъства не е истинско добро. 143-292

Казват за някого: Тоя човек не е милосърден. Много естествено, милосърдието не е развито у него. Той трябва да дружи с милосърдни хора, да му предадат от своето милосърдие. 70-287

Страданието прави човека милосърден. Щом придобие милосърдието, страданието се оттегля. Иска ли да се освободи от страданието, човек трябва да стане милосърден. Единственото средство за освобождаване от страданието е милосърдието. Щом придобие милосърдието, страданието се оттегля. 59-200

Милостта не подразбира, че трябва да обхвана целия свят с нея. В даден случай, като срещна едно същество, мога да бъда внимателен към него, както Бог е внимателен. 120-73

„Блажени милостивите, защото те помилвани ще бъдат". Искаш ли да дойде разумното, Любовта да те помилва, ти трябва да бъдеш милостив. Не може Любовта да те помилва, ако ти не си милосърден. Помилват ли те, ти ще усетиш любовта в себе си. Не си ли милостив, милосърден, ти ще мязаш на сухо дърво, без листа и цветове. 136-65

Искате ли да ви милват, бъдете милостиви. 147-11

Всеки един от вас да се попита, има ли милостта вътре в сърцето си. Не на вън, но вътре имате ли вие туй милосърдие? 122-256

Престанеш ли да се ръководиш от милосърдието, непременно тази лоша орисница, съдбата, ще се повърне. Ученикът е длъжен да култивира милосърдието. Туй милосърдие, като премахне тази лоша орисница, ще премахне лошите условия, и ще му създаде благоприятни. 122-256

Сърцето на ученика трябва да бъде непременно обсебено от милосърдие. Той трябва да бъде милостив. 122-256

Човек, в когото милосърдието работи, винаги има здрави очи и уши. 143-294

И всичко, което сега съществува в света, тази дисхармония показва, че милосърдието не е обсебило човешкото сърце. 122-257

Ако един иска само нему да е приятно, само нему да е добре - няма милосърдие. Взаимност трябва да има. 122-257

Всеки един от вас трябва да прави тази проверка, трябва да знае милосърден ли е или не. Ако милосърдието е слабо, трябва да се стреми да го развие за себе си конкретно.. за самия него е потребно това милосърдие. Да го чувствуваме в себе си и да се радваме на своето милосърдие. то дава особени черти, една мекота на човешката душа, едно снизхождение, да знаем, че всички хора имат слабости. 122-259

Ако няма милосърдие, човек ще бъде горд и надменен, а пък онзи, който е неспособен, който усеща своята слабост и липсва на знание, тогава отсъствието на милосърдие ще го направи подъл, долен и лицемерен, той ще пъпли и ще се слага. 122-260

Вие трябва да развиете милосърдието си. 47-242

Само милосърдието е в състояние да въздейства на човешкия мозък. 80-75

Истинска база за умствен живот е милосърдието. Събудите ли в един човек милосърдието, ще събудите в него и правата посока към умствен живот. Милосърдието се намира в центъра на челото. Няма друго чувство, друга способност, която да има толкова силно влияние върху ума. 42.7-11

Милосърдието е качество, което свързва човека с висши същества, у които няма страсти. 42.7-11

На вас ви трябва туй милосърдие, едно от най-необходимите качества, качество потребно и за Учителя, потребно и за ученика. 122-255

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×