Jump to content
Ани

СЪВЪРШЕН

Recommended Posts

СЪВЪРШЕН

„Бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш, Който е на небесата." 134-19

Можем ли да бъдем съвършени? - От вас зависи. Щом Бог е изпратил една душа на земята, тя може да бъде съвършена. 105-35

Човешкият живот ще завърши развитието си на земята, когато човек постигне съвършенство. 105-28

Когато станете съвършени, ще влезете в света на възвишените души. 105-35

Сегашният живот на хората не е достигнал до съвършенство, но един ден, когато се свържете с Бога, ще станете съвършени! 105-28

Любовта към Бога е мощна сила, чрез която човек придобива съвършенство. 105-32

Ако по лицето на Земята нямаше съвършени хора, Слънцето нямаше да изгрява. 134-35

Съвършенството е бъдещия живот на човека. 181-38

Какво представлява съвършенството? - Метод за използуване на Божията благост. 0-30.10.1987

Да знаем кога да говорим, как да мислим, как да чувствуваме, умни да бъдем - в това седи съвършенството.

Нашето желание е да бъдем в хармония с Божието, да се стремим към съвършенство, както Бог ни напътва. 0-1.11.87

Бог ни подбужда да се стремим към съвършенство. 0-28.10.1987

Как се постига съвършенство? Чрез страдания. Тогава човек слиза към гъстата материя да се учи. Бог, нашият Баща, иска нашето съвършенство. Той иска от нас да се учим. Желанието на Бога е да станем съвършени. То трябва да стане и наше желание. 0-1.11.1987

Съвършеният човек има само един идеал - към Бога. Пътят към Бога се намира в съвършенството. 47-25

Стреми ли се човек към съвършенство, всички добродетели ще му дойдат в услуга. Те ще бъдат негови вътрешни подтици. 47-25

Съвършеният не може да живее като несъвършените. Той може да им помага, но не може да живее с техните мисли и чувства, не може да поддържа техния морал и техните разбирания. 86-352

Щом човек се стреми към съвършенство, той ще познае Бога като Любов. И тогава, щом Бог е любов и човек ще люби. Може ли човек да люби, едновременно с това той ще придобие необходимата свобода. 47-25

В свободата си човек ще влезе в съприкосновение с по-напреднали от него същества, които ще му покажат пътя към съвършенство. Те ще го подкрепят в неговия път, ще му помогнат, докато най-после той постигне своя идеал. 47-25

Съвършеният човек се справя с най-големите мъчнотии и за него нищо невъзможно няма. 0-16.2.1988

Човек е съвършен, когато е придобил любовта, мъдростта и истината; когато има знание, живот и свобода. 105-28

Според мен съвършен човек е силният, разумният и добрият. 134-21

Любовта прави човека съвършен. 145-61

Съвършеният човек е онзи, които носи Божията Любов в себе си. Каквото пипне, той го извършва тъй, както трябва. Той не говори много, но работи. 141-151

Който иска да бъде съвършен, да отиде при Истината. 49-209

Казвате: Възможно ли е човек да не допусне в живота си поне една лъжа? - За съвършения е възможно. 134-19

Съвършен в своето сърце, съвършен в своя ум, съвършен в своята душа, съвършен в своята воля, съвършен в своето тяло. 122-144

За да постигне съвършенство, човек трябва да даде ход на Божественото в себе си. 49-133

Аз желая доброто у вас да възрастне, да станете съвършени.130-52

Съвършен човек подразбира онзи, който е изорал, посял и ожънал - в хамбара всичко е готово, свършил си работата. 122-144

Който иска да стане съвършен, той трябва да се освободи от всички лъжеучители и лъжеучения вън и вътре в него. 134-24

Постигането на съвършенство е неприривен процес. 64-235

Не се стремете да покажете на хората какво сте, но се стремете да изявите Божието съвършенство. 0-29.10.87

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×