Jump to content
Ани

ТВЪРД

Recommended Posts

ТВЪРД

Тя е вратата за влизането на човека в рая. 0-27.2.1988

Твърдостта е един от елементите на волята. Божествен елемент. 0-7.01.1987

Твърдостта, един от главните стълбове на човешката воля. Тя го съединява със съществата, които разполагат със силите в природата. Твърдият човек издържа всичко, което му дойде в живота. В него търпението е силно развито. 42.7-12

Тя е сила на волята. 75.1-98

Твърдостта е страж, инспектор при първата врата на моралните чувства. 75.1-101

Твърдостта, това е гръбнакът в човека, който не трябва да бъде механически и неподвижен, а съзнателен и подвижен.Да се прегърбва, без да се пречупва и то под влиянието на високоморални чувства. 75.1-102

При първото положение твърдостта се проявява, когато разумът в човек не действа. В такъв случай човек е упорит, своенравен. Първото- проявление на твърдостта е физическо, несъзнателно. В него съзнанието не взема участие. При второто проявление твърдостта се проявява, когато се засегнат личните чувства. Чувствата вземат участие. При третото положение твърдостта се проявява, когато човек има убеждения. Това вече е идейно проявление. 75.1-99

Когато твърдостта не се ръководи от ума, т.е. когато разсъдъка не взема участие, тя създава много неприятности на човека. В него се набират известни енергии, които трябва да се трансформират. 75.1-101

Твърдостта е един акумулатор, в който се събира или електричество, или магнетизъм. 75.1-101

Чувството за твърдост се намира горе на главата, в областта на моралните чувства. На това чувство се дължи устойчивостта на човека. Като говоря за твърдостта като морално чувство, имам предвид участието на ума. Без него нищо не се постига. Ако си твърд и не мислиш, ще останеш на едно място. 67-243

Френологически е доказано, че когато у някой човек твърдостта и благоговението или религиозното чувство са силно развити, а разсъдъкът е слабо развит, имате един фанатик, човек, когото с нищо не можете да убедите. Когато една идея влезе в главата му, каквото и да му говорите, нищо не е в състояние да го отклони от нея, тя си остава. Само смъртта може да реформира този човек. 75.1-104

Когато казваме, че някой е твърд по характер разбираме, че той е живял при неблагоприятни условия. Тези условия правят човека твърд и упорит. 82-113

Когато твърдостта се развива в някой човек, ноктите му стават широки. Наблюдавайте хора с широки нокти и ще видите, че те са много издръжливи. 75.1-105

Твърдостта е хубаво качество, когато е възпитано. 0-7.1.1987

Твърдият човек трябва да бъде ката канара. Всичко, което се удари у него, да отскочи. 75.1-103

Когато твърдостта действа в човека, кара го да отстоява правата си. 75.1-103

Твърд е онзи, който има самообладание, който може да владее своите мисли, чувства и който има в себе си пълно равновесие. 49-49

Твърд човек е онзи, който с мисълта си може да се издигне в пространството, отдето никой не може да го снеме. 49-49

Добре е човек да бъде твърд, но когато поддържа своите идеи. Идейният човек трябва да бъде твърд, но и разумен. 80-105

Има твърди хора, които за нищо не отстъпват от своето, само когато успееш да ги убедиш, че не са прави. Най-после има твърди хора, които отстъпват сами при морални аргументи. 75.1-102

Приложите ли разумността към твърдостта, вие можете да реализирате своите красиви желания. 80-106

От една страна твърдостта дава устойчивост на знанията в човека, а от друга - тя придава устойчивост на личните чувства. 80-106

Който е твърд, той е устойчив в убежденията си. 0-27.2.1987

Гълъбът е емблема на твърдост в убежденията. Единствената птица, която не се е съблазнила от месото. 156-5

Човек трябва да бъде толкова твърд, щото никой да не може да го мръдне от мястото му. Хване ли нещо в ръката си, цял свят да се бори с него и да не може да му го отнеме. 142-271

През каквито противоречия да минава чистият и свят човек не се разтърсва, нито се колебае. Той се отличава с голяма твърдост. 80-105

Докато не придобие твърдост в себе си, човек не може да говори за устои на характера си. 54-201

При всички изпитания, ученикът трябва да остане твърд, непоколебим, да не се отклонява от пътя си. 54-20 Какво движение има твърдостта? - Нагоре по права линия. Всички твърди хора растат нагоре. Твърдостта помага на растенето. 75.1-102

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×