Jump to content
Ани

ТЪРПЕЛИВ

Recommended Posts

ТЪРПЕЛИВ

В психическия живот думата „търпение" изразява сила, която противодейства на дадено напрежение, външно или вътрешно. 88-90

Търпението не е неволя, то е качество на разумния човек. Само разумния човек търпи. 75.1-15

Когато човек придобие търпение, всичките му работи се оправят. 143-49

Човек се отличава с търпение; Ако си търпелив, можеш да мислиш., всичко можеш да постигнеш. Нямаш ли търпение, ще имаш особено разбиране за живота; ще искаш той да се сложи така, както ти мислиш. Ние искаме всички да ни обичат, да управляваме, да заповядваме. 102-128

Търпението е основа на живота. Няма ли търпение, човек не може да свърши никаква работа. 0-7.9.1988

Търпението е най-великото качество, най-благородна-та черта в човешкия характер. 0-13.4.1991

Търпение - да издържате на всички противоречия и да изслушвате всички. 0-2.8.1991

Който е дошъл човек на Земята трябва да се учи на търпение, с което изучава себе си и своите ближни. Дойде ли някой при вас и с часове да ви разправя своите работи, вие трябва с търпение да го изслушате. След това ще хлопа друг на вратата ви - и него трябва да изслушате. 0-1.9.1988

Какво нещо е търпението? От какво се обуславя? За да има търпение, човек трябва да е дошъл до вътрешно разбиране на живота. Това разбиране се придобива тогава, когато във всичко и навсякъде човек вижда Бога. 141-207

Човек трябва да бъде търпелив, да се научи да слуша, да гледа, без да дава мнението си. 108-341

Да бъде човек търпелив, това е цяла наука, цяла философия. Човек трябва да работи върху търпението съзнателно, без да чака хората да му напомнят, че трябва да бъде търпелив. Всеки трябва да съзнава, че работи върху търпението. 45-76

Да търпи, това значи да носи всички неща, без да се смущава. 141-9

Истинското търпение изисква разбиране на нещата. Който знае и може да търпи, той се радва на всичко, което разбира. 141-24

Да имаш търпение, то подразбира воля и ум, сиреч да знаеш причините и последствията на нещата. 5-194

Мнозина запитват, защо им е търпението? - Без търпение може, но нищо няма да се постигне. Много таланти на хората пропадат от липса на търпение. Колко художници, колко музиканти, колко добри проповедници, държавници, майки и бащи са пропаднали от отсъствието на търпение в своя характер! 12-92

Без търпение човек е подобен на дърво без корени. Без търпение човек е подобен на труп, т.е. на тяло без крака. 138-9

Търпеливият човек се познава в моменти, когато му взимат онова, което обича, или за което се е приготвил. 50104

Само умният човек може да бъде търпелив. Той е над обикновените условия в живота. 50-104

При каквото и положение да бъдем поставени, ние трябва да търпим, да уповаваме на Бога до последната минута. 0-16.12.87

Когато умът работи колкото трябва, човек изпитва радост и мир. Това го прави търпелив. Той спокойно очаква плода на онова, което е посял. 70-297

За да изработи нещо ценно в себе си, човек трябва да приложи търпение и постоянство. 59-185

Търпението е основа на знанието. 12-92

Търпението се култивира в страданията. 49-16

Всички страдания в света имат за цел да оформят у нас търпението, да се научим да търпим, да бъдем хладнокръвни. 0-15.12.88

Защо идат болестите и изпитанията в живота? - За да приложите търпението си. Ако търпението ви е слабо, ще го развивате. 60-201

За да се справите със страданията, с мъчнотиите в живота си, вие трябва да придобиете търпение. Без търпение никой не може да разреши задачите на своя живот. 138-16

Вашето търпение може да се нарече неволя, но не е още истинско търпение. 138-9

Да бъде човек търпелив, това значи да понася всичко спокойно. 0-7.9.1988

Всичко трябва да понасяте с търпение. 0-1.19.88

Човек трябва да се кали, да стане търпелив. Търпението се развива главно при най-неблагоприятни условия на живота. 0-30.1.1988

Който има добри навици, само той може да търпи. 74-19

Може да търпи само онзи, в когото са развити висшите умствени способности. Търпеливият човек е всякога по-силен от противника си и по мисъл, и физически. 74-19

Много са случаите в ежедневния живот, при които може да се изпита търпението на човека. 50-104 Търпеливият е предвидлив. 50-104

Без търпение не можеш да бъдеш силен. 102-125

Търпеливият човек е способен на жертва. 50-104

Ако можете съзнателно да си наложите търпение, това показва, че сте ученици на новото учение. Търпението е жизненият елексир на душата, то не може да се постигне лесно. „Смяна на състоянията

Неврастеникът не е търпелив. Като пипнете центъра на търпението, към него приижда повече кръв, той започва да се храни, и човек става търпелив. 146-306

Когато сте нетърпелив, мислете за търпението, като едно от великите качества на човека. 102-126

Може да има много несгоди в живота, но те се преодоляват с търпението. 102-126

Нямаш ли търпение,ще имаш особено разбиране за живота; ще искаш той да се сложи така, както ти искаш. 102 -128

Чрез търпение всичко се постига. Без търпение не можеш да станеш учен, богат. Ако нямаш търпение и силен не можеш да станеш. 102-126

Чрез търпение се придобива и дълготърпение. Гдето е дълготърпението там са всички добродетели. Знанието, силата, любовта се придобиват чрез търпение. 102-126

Един китайски мъдрец искал да опита търпението си. За тази цел Провидението му изпратило един просяк, да види, доколко може да приложи търпението си. Цели 40 години просякът посещавал мъдреца, но последният всякога го посрещал добре. В това време се явил един конкурент на мъдреца, който пожелал да го надмине по търпение. Като видял, че и този човек е благодетелен, готов на жертви, същият просяк започнал и него да посещава. Той го посещавал редовно цяла година, докато един ден новият му благодетел извикал: Махни се вече от очите ми! Нека дойде друг някой, да дам и на него. Достатъчно си се ползвал от моите блага. Просякът отговорил: Господине, малка е още твоята сила. Още много има да работиш върху търпението. От 40 години насам аз ходя в дома на твоя съсед, но той нито за момент не се е отегчил от мене. От първия ден до днес той ме приема все така любезно и внимателно. 80-215

За да придобие търпение, човек непременно трябва да се намира под влиянието на две противоположни сили - злото и доброто. 138-9

От невидимия свят е изпратена комисия за да изпита търпението на хората. По отношение на търпението, хората са слаби. Малко хора има, които имат търпение и са готови да посрещнат мъчнотиите в живота. 0-22.4.1988

Дойдете ли до търпението, то представя онзи скъпоценен камък, който вие грижливо трябва да пазите под вашия език. И върху този камък един ден ще бъде написано вашето име. Ако не изработите този камък, на които да бъде написано вашето име, вие не можете правилно да се развивате, не можете да станете синове на светлината. 138-9

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×