Jump to content
Ани

ЦЕЛОМЪДРЕН

Recommended Posts

ЦЕЛОМЪДРЕН

За да не се спъва в своето развитие, на ученика е особено необходимо целомъдрие и великодушие. 46-24

Много окултни ученици искат да се домогнат до някои окултни закони. - Как могат да се домогнат до окултните закони? - Чрез целомъдрие и великодушие. 46-21

От всички ученици се изисква целомъдрие и великодушие. Няма друг път за придобиване на окултни сили. При условията, в които днес живеете, тези качества са необходими за вас, ако искате да минете благополучно през гъстата материя, която неизбежно трябва да прегазите. Болести, сиромашия, завист, омраза, невежество и ред още отрицателни качества у човека се дължат именно, на отсъствието на целомъдрие и великодушие. 46-30

Момците трябва да се стремят към великодушие, а девиците - към целомъдрие. Обаче,човек трябва да бъде едновременно и великодушен и целомъдрен. 46-20

Целомъдрен мъж е този, чийто ръце не изгарят в огъня. 46-22

Думата „дева" означава истинското понятие за жена. 46-18

Ако думите „жена, майка, дева" се наредят във възходящ ред, по степени, първо място от тях заема девицата, после майката е най-после жената. 46-18

Целомъдрието е качество, което определя девицата. 46-18

Целомъдрена жена е тази, която никога не изгаря. 46-22

Целомъдрена жена, девица е тази, която не допуща никаква нечиста мисъл, или никакво съмнение по отношение на мъжа. Допусне ли нещо лошо в ума си, тя престава да е девица. 46-19

Затова, всеки трябва да знае има ли целомъдрие в сърцето си и великодушие в ума си. Няма ли ги, той непременно трябва да работи, за да ги придобие. 46-30

Нещастието на съвременните хора седи в това, че мъжете хвърлени във водата, се удавят, а жените, хвърлени в огъня, изгарят. Под думата вода, в дадения случай, разбирам света. 46-22

Ако вие като ученици не станете целомъдрени и великодушни, нищо няма да излезе от вас, защото великите принципи на живота работят само при тия условия. 46-23

Вие ще се раждате и умирате като обикновени хора. 46-19

Преди всичко, всеки трябва да бъде целомъдрен и великодушен. 46-19

Целомъдрието и великодушието трябва да бъдат основа на вашия живота. 46-23

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×