Jump to content

59. МОЛИТВА - ПРАВИЛО ЗА УЧЕНИКА


Recommended Posts

59. МОЛИТВА - ПРАВИЛО ЗА УЧЕНИКА

Духът Господен да се всели в нашите души. Любовта Божия да озари нашите сърца. Божията Светлина да озари целия свят. Сложи за основа Любовта, сложи за начало Мъдростта, за работа - Истината. В пътя на Любовта, като основа на живота, постави Доброто, Милосърдието, Благостта, Въздържанието, Свободата на Духа и чакай Господа. Той ще ти се изяви като начало на живота чрез Мъдростта и ще те постави на работа в пътя на Истината, в абсолютно себеотрицание. Кога ходиш в широта, ти си свободен от всякое противоречие горе. Абсолютна служба за Бога, това правило имай в живота. Поддържай това правило, прилагай го, тогава ще усъ-вършенствуваш душата, ума, сърцето си, ще образуваш ново сърце, което ще те ръководи в любовта, нова мисъл, в която живее истината. Това е пътят на ученика. Ученик е онзи, който е готов да изпълни принципите на живота.

Амин

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...