Jump to content
Eli7

Най-важната буква в азбуката?

Recommended Posts

Най-важната буква в азбуката?

Най-важната буква в азбуката е буквата „А”, тъй като тя отговаря за Любовта, а тя е най-важната в света. С Любов живеем, без Любов умираме. С Божествената Любов в сърцето можем да извършим чудеса, да променим живота си и бъдещето за Земята, ако се обединим за добро.

Любовта в личния живот е най-важната съставна част от живота ни. Когато Любовта осветява живота ни, ние имаме всичко. И обртано, когато нямаме Любов, сякаш нямаме нищо, дори да имаме материални блага.

Любовта към ближния е много важна – това са тези хора, които са ни подали ръка в труден момент и на които е необходимо да се отблагодарим с добри мисли, чувства, думи и дела. Това са тези души, които са ни вдъхнали живот, когато той си е отивал от нас и на които сме длъжни да се отблагодарим и да направим същото за тях, когато е необходимо – да нахраним душите им или да им дадем най-правилният съвет в най-правилният момент.

Любовта към близките и роднините и тяхното рабирателство с нас, и нашето с тях, са много важни, тъй като с тези души често имаме кармични взаимоотнишения и сме се родили в едно семейство, за да загърбим вражди от минал живот, да се сдобрим и така да допринесем за въдворяването мирът и хармонията по света.

След като сме клетки от Космичния човек, е необходимо между тези клетки да има мир и разбирателство. Тъй като е основен Вселенски закон всички да живеят в мир и добро и за доброто на всички, като клетки от един единен организъм, е необходимо да се разбираме и да си прощаваме за наше собствено добро и за доброто на семейството и дома, за доброто на всички, както знаем: „Дом или Царство, разделено против себе си, няма да устои”, затова прошката и помирението са краеъгълен камък на човешките взаимоотношения в дома и не само.

Да възлюбиш врага е висше благо, привилегия за малцина. Учителят ни учи да покажем любовта си към него, коато го нахраним, напоим и облечем, когато е необходимо. Възможно е дори врагът ни да ни спаси в тежка ситуация, когато проявим добрината си към него.

Да се помирим с всички е важна цел в живота ни. За всеки човек идва време в живота му, когато е готов да се помири с целия свят, да прегърне целият свят. И този момент е основополагащ за неговото бъдещо развитие. Така ще развърже кармичните възли и ще живее в мир и хармония и братска Любов със себе си и с всички хора.

Когато се стараем да прилагаме Божията воля с Любов, Мъдрост и Истина и като слушаме Разумното си сърце, т. е. интуицията и разумът ни, ние ще успеем ден след ден да се помирим с всички и да заживеем в Мир, Хармония и Любов с всички хора.

Когато всички хора осъзнаят и приложат това като начин на живот ще настъпи постепенно Божието Царство на Земята. До тогава в следващите около 2040 години душите, дошли на Земята, за да продължат своето развитие, ще живеят в страдание, и в Любов, и в радост, за да еволюират и постепенно да учат земните си уроци.

След тези 2040 години хората ще живеят без страдание и войни, без насилие и лишения, а дотогава е необходимо, когато сме тук, на Земята, да бъдем търпеливи ученици и да се учим с Любов в Земното училище, наречено: „Живот”.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×