Jump to content
Ани

21.09.1923. Логос от Великия Учител. Събитията на деня с комунистите. стр. 426 – 428

Recommended Posts

426

21 септември 1923, петък, 3 д. 7 ч.в.

Логос от Великия Учител

Събитията на деня

Да бъде благословено името на моя Отец в това дело, което е проявено и носи славата и благословението на тези, които познават, прилагат в своето изпълнение законите, които са вложени вътре в делото.

Любезни мои чадца!

Аз ще отменя своя логос, за който дадох обещание, че днес ще ви го проявя, понеже обстоятелствата на земните събития, несъбирането в единодушие. Обещаното аз пак ще благоволя, но сега поради смътните събития, аз ще ви поясня техните условия и как действа Отец ми. Казвам ви, че ума на човечеството ще затъмнее и ще им се даде власт, за да се избият един от други. Сега земната сфера минава през огнения кръг. Най-великото изгаряне ще претърпи Българската земя, защото делото е проявено в нея, славата Божия иде да се възцари и всичките тези смутове, събития, които преминава, чрез тези фази са условия, за да се прояви делото Божие в своята пълнота, а на всички вас казвам: да бъдете здрави и силни в своя пост, в призванието на Господа. Това събитие ще се увеличи и ако Българския народ не обърне внимание да се подчини в Божия закон, който проявява в своето дело, българското име ще се заличи от Божествената книга. Това го казвам на вас, да знаете, защото закона ще се изпълни, който е даден от Господа. Този апел е към Българския народ. Заради това ви казвах в своя логос, че Българския народ скъпо ще плати за забраната на Великия Събор, на който Господ свиква своите чада. Това съм аз с власт, който благоволявам над неправдата, над неразумното човечество. На вас казвам: не бойте се, защото няма нито косъм да падне от вашите глави, но едно прилагам: бъдете в изпълнение и когато

* * *

427

 ..2..

21 септември 1923, сряда

Събитията на деня

изпълните волята ми, аз ще благословя делото на вашата десница и всичко, каквото помолите, ще получите и всичко, каквото искате – ще направите. Едно остава във вас: любовта да изпълните, закона на мълчанието да запазите и проявеното дело да приложите и ще бъдете спасени чрез десницата, която простирам днес над всички вас.

Чадца мои, не само тези смутове, които виждате сега, но може би и човешки трупове да лежат по лицето на Земята, смели бъдете, неустрашими, защото това трябва да бъде, за да се открие истинския път и тези, които призовах, да ходят в своето изпълнение свободни и да се прослави духа ми и духа на Отца ми във всичките избрани чада.

Любезни чадца мои, мрак и дим лежи по лицето на Земята, огън и жупел днес извира от земята. Мир не съществува. Мирът Божий ще дойде, когато злото ще бъде запечатано в недрата на земното лице, тогава ще чувствате мир и блаженство. Сега, 1923 година, Земята е в огнения полукръг и трябва да мине през целия огнен кръг, за да дойде покоя и почивката на трудолюбивите синове и дъщери. Не бойте се от това, което ви съобщавам, защото вие имате крила и вие сте по-горни от птичките и можете да летите към небесния небосклон. Сърцата ви да бъдат спокойни, духовете ви да бъдат бодри, душите ви да бъдат свежи, умовете ви да бъдат светли и волята ви да бъде крепка, която е основа на всичките проявления вътре във вас.

Любезно мое чедо! Казвам ти и този логос ще го проявиш на всички твои братя в този град и назидавайте се, защото сте братя на един баща и това съм аз. Възлюбете се да образувате една сила, един дух. Злото да победите и така да бъдете военни с дух на проявеното дело Божие.

* * *

428

21 септември 1923, петък

Събитията на деня

Сега пак ви казвам: да се не смутите от събитията, защото вие сте сега всред огнената пещ, но ще бъдете невредими, защото аз ви закрилям и аз ви подкрепям. Тези събития са неизбежни и тези събития са условие за това дело, което днес се проявява. Това дело е мощно в своята сила и няма да бъде победено, защото слезе свише, за да се прослави с Божието царство. И така ви рекох преди 2000 години: “Бдете и молете се и казвайте: „ Отче наш, който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, както на небето, така и на земята“. Днес ви говоря за това царство. И така ще бъде да се изпълни волята на Отца ми във вашите души и в проявата на своето царство. Мир и благодат изливам над вас. Приемете моята любов. Аз съм вашия Велик Учител, който ви води в пътя на истината и живота. Амин.

Зададен въпрос: Трябва ли да се пренебрегват нарежданията на властите в такива случаи и да се отива на събрание за молитва?

Отговор:Не. Бъдете образец на всяко търпение, мълчание и любов.

Въпрос:Да изпълняваме ли всичките наряди, дадени в другия кръжок?

Отговор:Аз ви казах всичко, проумейте това, което ви дадох. Вие ще бъдете солта и виделината на вашите братя и вашите сестри. Единствено е проявен духа ми тук, за да се усъвършенствате, да проявите силата на духа и да сте светлина пред вашите братя, защото светлината, която ви давам, тя е невеществена светлина. На вас говоря с духа си свише, а на другите ваши братя говоря от физическото поле, направлявам ги в светлината на благоразумието, а на вас казвам тук, в това Светилище: “Бъдете съвършени както Отец мой е съвършен“. Амин.

Въпрос: Може ли да се усъвършенства човек в този живот?

Отговор: Може.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×