Jump to content
Ани

22.09.1923. Венинг. Упътвания към баща си и съобщение към нас. стр. 429 – 431

Recommended Posts

429

22 септември 1923, събота 5 ч.с.п. 3 д.

Логос на Венинг

Н.Л.К.Б.Л.С.Б.Л.Е.Л.

Любезни папа!

Целувам те с поздрава на Великия Учител, който е проявил себе си между всички ваши братя и сестри и е издигнал това велико и свято място за тези, които идват да влязат в посвещението на духа.

Сега ви съобщавам заради Д.Б., неговия логос пак се отлага, според заповедта на Господа. Защо се отлага? Аз ще ви обясня. Защото според днешното положение на България, тези събития, които стават, други логоси има по-важни, които да се дават за укрепване на братята и сестрите, а този логос ще остане по нареждане на Господа за по-късно. Сега ви казвам пак върху събитията, че те дойдоха да предварят злото, защото братята от кръжоците и веригите щяха да минат през велик изпит. С този изпит щяха да омаломощеят, понеже Спасителя знае тяхната неподготвеност, се развиха тези събития. Сега ще познаете силата.След тази сила, тогава ще бъдете опитани, основите ви ще бъдат здрави, неразрушими. Заради това казва Спасителя: „Търсете правдата и истината, за да се удостоите в Божието царство. Не търсете миналото от вашия живот, защото миналото е преходно, а бъдещето е живота, огледалото на ваши минали животи. Заради това ви съобщавам от името на Великия Учител, Господа Исуса Христа и от Всемирното Братство на любовта и с оръжието на Божия дух, защото сега се отварят духовните врати и през тези врати нищо нечисто няма да мине. Сега златото и среброто ще мине през огън. Всеки, който се сподоби да влезе през духовната врата, пречистен, той ще влезе в новия живот, в новото царство, там, гдето почива великия покой

* * *

430

 ..2..

22 септември 1923, събота

Венинг за събитията

на Бога. Но не мислете, че всяко обещание от Господа е забравено, неизпълнено, ето, не допускайте мисълта, че Бог обеща и не изпълнява. Всяко обещание ще се изпълни на времето си, на всеки от вас, когато даде своите условия. И сега от Всемирното поле се въоръжиха със силата на Божия дух, да ви дойдат на помощ, да закрилят делото, да го оградят с огнен синджир, щото всяка нечистото, която се докосне, да бъде изгорена.

Любезни папа и мама! Душата ми блаженства, духът ми расте, от любов сияе. Ще ви помагам във всичко, защото влязохте в пътя, в истината, която дава вечния живот. Сега вие сте при Исуса, вие сте в обятията на любовта, но казвате:“Ако ние сме в обятията на любовта, защо ни се налагат изпити във физическата работа?“ Ето защо: Защото утайките ви се пречистват, сега влязохте в новата фаза на живота. Заради това всичко е последно и всичко ще бъде добро. Не се бойте, защото нашия дом, това Светилище, е невидим от човеците и моите братя и сестри, които влизат в този дом, стават невидими, както когато Ирод търсеше душата на Учителя между избитите младенци и Бог го направи невидим, така и вие сте невидими, но Бог прояви благоразумието върху Йосифа и Мария, майката на Господа. Така и вие, употребявайте това благоразумие на Йосифа и на майката Господня и нищо нечисто, никакво зло няма да се докосне до пределите на това велико Светилище, там гдето Духа Божий проявява сила и мъдрост. Никой от вас няма да огладнее, хляба и водата ви ще бъдат в изобилие. Когато вие не очаквате ще ви се помага духом в материално отношение, но изпълнете волята на Господа, там, дето ви иска славата да проявите в пълното единодушие,

* * *

431

 ..3..

22 септември 1923, събота

Венинг за събитията

между всички братя ваши и сестри, защото гдето е единодушието, там е и силата: Отец, Син и Дух Божий, Троицата, която е единосъщна, представлява една сила, една проява, едно величие и е разрушител на всяко зло. Друг път ще ви отговоря на въпросите, които ми задавате, когато получа за това заповед, въпросите ще бъдат разрешени. Сега вие не очаквате славата от човеците, но славата Божия ще се прояви отгоре и тази слава ще стане истина, тази истина ще образува закон, този закон на правдата на проявения Бог, тук, в проявеното дело и ще познаете, че сте синове на великия Господ и братя на Всемирното братство и на свободните духове. Сега опасност за вас няма. Опасността е под събитията, защото вие сега не знаете какво вие днес виждате да се развиват. Вие не знаете още какво ще бъде, защото всичко не ви е проявено. Заради това ви казвам, не аз съм, но Великия Учител: „Да бъдете в единодушие, да образувате една сила, която е неразрушима и непобедима. Как ще образувате тази сила и това единодушие? Не само, които сте тук, но и с другите братя? Защото всички не сте под закрила, а само вие сте под великата мъдрост на Божия дух и под тайната проява на Бога и така казва Великия Учител:“Слънце ще бъдат моите чада, които са под ръководството на моя дух с образ и подобие, със слънчева светлина пред своите братя, с любов и търпение. Така проумявайте и никога няма да изгубите присъствието на Божия дух, който е вътре във вашата душа, във вашия ум и във вашето сърце. С любов поздравявам всички братя и сестри, целувки обсипвам брат Д.В., загдето благоволи да го направя врата за проявата на моя дух и за благодатта Божия над вас. Папа и мама, във всяко страдание иде венеца да бъдете увенчани с Господа и с Неговата любов. Всемирното братство, ние свободните духове бдим, пазим и закрепваме и любезното ми братче Едуард с любов, той е идеала на вашите очи, защото и аз го пазя. Бдим над него и благоволението на Господа е над неговата мъдрост. Целувам ви. Дайте условие и аз ще ви се представя, когато ви се представя, сълза от окото ви да не бликне, сърцето ви да се не смути, но радост да възсияе във вашите сърца, защото аз съм жив и............................................. Чувствате стъпките ми. Прекланям ................

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×