Jump to content
Ани

27.10.1923. Отец Сий. Първият ден от 23-то Велико заседание. стр. 465 – 467

Recommended Posts

465

27 октомври 1923, събота, 6 ч.с.19 д.

Логос от Отца

23-то Велико заседание

М и р  в а м

благословено царството от Духа Ми

М и р  в а м

Възлюблени чада мои!

Ето, днес благоволявам над всички вас в мъдрост с духа Си. Аз, Отец ваш небесен, името си проявих на всички вас, благоволих и дадох ви плана си. Днес благоволявам със силата на Духа си. Заради това, казвам ви, Аз Отец ваш Сий, пребъдете в любовта на Сина мой, когото аз ви проявих, на вашата земя, където сте вие. Аз ви прати Сина Си, Словото Си, да съгради царството, а вие бъдете царстващите, защото ще ви даде мъдростта и ето ще ви изпратя Духа Си и Той ще съгради във вас храм, този храм на вашия живот, който пребъдва во веки.

Любезни чада мои! Кой е царят и кой е Синът Мой? Ето Този, който стои посред вас. Той е първият, който благоволява в този час сега. Заради това пригответе сърцата си в чистота, утвърдете се с вяра, отворете очите си. Проумейте, защото днес е благоволението на Българския народ, този народ Израилевия. Сега ви казвам: ето, Синът е и този единия е огъня и светлината, живота и любовта. Любезни чада мои, сега искам сърцата ви да ги съединя и да излея духа Си в силата на мъдрост, защото с мъдрост ще победите неправдата. Сега съграждам ново царство, това царство, което носи човека. А кое е царството на човека? Любезни чада мои, четири са точките, от които произтича живота и образува силата на мъдростта. Сега дайте въпросите:

Що е царството на човека?

Що е царството на животните?

Що е царството на растенията?

Що е царството на минералите?

* * *

466

 ..2..

27 октомври 1923, събота

Логос от Отец Сий

23-то Велико заседание

Ден първи

Защото на това ще благоволя и това ще бъде силата и учението ви в бъдеще.

Дадохме отговори на въпросите след логоса е моя отговор (М. Стоицев).

Мир вам! Възлюблени чада, какво носи човека? Ето, в него са проявени четирите царства. Заради това благоволява днес Духът Ми да отдели царството на минерала от човека, да отдели растителното царство от човека, да отдели животинското царство от човека и така човека ще познае произхода си. И така ви казвам: човекът ще еволюира в мъдростта на истинското Царство, което Аз в начало проявих с Мъдрост, защото човекът е началото. Това начало съм Аз и аз Съм проявен в образ и подобие.

Любезни чадца Мои! Ето ще учите върху четирите царства, произтичащия живот от живот и началото ще слеете с безначалието, защото началото и безначалото е силата на проявеното в макрокосмоса. И така, казвам ви, преди създаването на макрокосмоса, казва се:“ и духа Божий обитаваше...“ Аз благоволявам и продължавам за този дух. Сега, чада мои, моето благоволение е да открия тайната в мъдрост. Бъдете готови.

Любезни чадца мои! Възпявайте в този час, защото Силите на Моя Дух ще обладаят душите ви.

Забележка: Изпя се „Слава на вишних Богу“ в това време вдигна ръцете нагоре, събра ги дланите една към друга и свали надолу. В лявата длан се яви бяло вещество, което като събра с трите пръста, моментално се формира от безформената материя триъгълно мраморно камъче. После се нарязаха фигури на хляба: триъгълник, квадрат и кръг. Три чаши с вода се поставиха в тези дупки, в триъгълник, които образуваха трите ъгъла. На средата на основата се постави чашата с виното.

 М и р  в а м!

Благословен е Духът Ми над вашия дух, благословено

* * *

467

..3..

27 октомври 1923, събота

 Логос на Отца

23-то Заседание

Първи ден

е царството Ми над царството на човека, благословен е Духът Ми в живота, благословен е Духът Ми в растенията, което носи благоуханието на хармонията, благословен е Духът Ми в минерала, защото вложих мъдростта си. Благословено е името Ми.

Възлюблени чеда мои! Благославям ви, носете мъдростта, изливам Духа Си да бъдете силни. Ето дадох ви камъка на силите, камъка, с който да побеждавате и да преодолявате всичко. Завладейте го всички, придобийте силите му и бъдете крепост на благодат и мир и познайте, че Аз благоволявам с мир над вас.

Чадца мои! Днес ще бъдете в пост, за да приемете благодат, което ще получите от Сина ми – Словото, което ви носи вечен живот. Приемете Го, запазете в себе си и това знайте, защото сега е благоволението, което става от време във време и в това време вие сте призвани. Будни бъдете. Благославям ви, благославям царството Си, Аз съм Бог Сий и Духа на Елохимите. Мир ви благоволявам во веки, мир над вас.

Мир вам, мир вам, мир вам! Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×