Jump to content
Ани

27.10.1923. Частен отговор на М. Стоицев за четирите въпроса – точки - минерално, растително, животинско и човешко царство. стр. 468 – 474

Recommended Posts

468

Въпроси и отговори за 23-то Велико заседание на

27 октомври 1923 г., 7.30 ч. Сутринта

Въпроси:

а. Що е минерално, растително, животинско и човешко царства?

 А що е минерал?

Минералът е неодухотворена материя в твърдата материя, а твърдата материална сила от Духа, за да оформи с твърдост Земята.

Твърдата материя носи основата на вечността, защото всичките земи са основани на твърда материя. Тази твърда материя съществува като сила във всичката земя и устройва царство и условие за основните одухотворени същества. Твърдата материя е основа за растителната материя.

Минералите се числят към несъзнателните сили в природата и у тях няма любов.

Те действат у нас чрез скъпоценните камъни – диаманта,

* * *

469

..2..

сапфира, изумруда. Те носят голям запас от енергия, а харчат по-малко.

Тези несъзнателни сили имат връзка с човешката костна система.

Скъпоценните камъни имат влияние от Духовния свят и те са свързани с него.

В скъпоценните камъни има много работи написани, но трябва да е прочел човек Акашовите книги, за да развие у себе си ония центрове, с които да разбере съчетанието на тези камъни.

 б. Растителното царство

То принадлежи към подсъзнателните сили в природата и у растенията липсва сила.

Растенията оказват голямо влияние на човешкото тяло, защото всички растения са един грамаден склад от енергия, от който човек черпи, а особено от горите. А боровите дървета оказват влияние и върху духовното развитие на човека, като дават и голяма енергия от магнетизма, защото нямат

* * *

470

..3..

егоизъм у себе си, както другите растения да се разклоняват.

Растителната материя одухотворява и твърдата материя, защото в нея има живот, който живот го предава и на твърдата материя. Животът на растителното царство е произходен, защото влиза в животинското царство, в животинската материя.

От растенията, житото е, което дава най-много магнетизъм и електричество и носи в себе си вечния живот за човека.

Растителното царство, което дава благоухание, дава своя живот в цветове и това благоухание от цветовете се издига към висшите мирове и създава хармонията между всичките царства, които са под влиянието на левия Шести лъч на чертежа на седемте логоса, който чертеж бе даден на Моисея в гората Ерихон (? Хорив), но той не го разбра. Благоуханието действа за развиване мъдрост у човека.

Петият и Шестият пък лъчи от този чертеж издават два звука, които държат хармонията между Бога и човека, между небето и земята.

От растенията като емблема са: босилека, синчеца, крина, лотоса.

* * *

471

..4..

 в. Животинското царство

Те са съзнателните сили в природата и носят дихание на живот.

У тях няма милост и трябва да бъдем много внимателни с тях.

От животните от едни сме взели добри, а от други лоши качества у нас ката:

от вола – трудолюбието,

от вълка – свирепостта,

от овцата – кротостта и смиреността,

от мечката – непримиримостта, защото като я обидим, тя не прощава,

от котката – чистота,

от ослето (магарето) – избиране на чиста вода.

Всички животни действат на човека колективно, затова ако притежаваме лоши качества на някои животни, да ги заменим с тези, които дават добри качества, като отправяме постоянно мисли към тях.

* * *

472

..5..

 г. Човешкото царство

Със самосъзнанието и свръхсъзнанието започва човешкото царство. Отец създаде първите три царства преди човека и като видя тази красота в макрокосмоса, рече да направи и човека по образ и подобие и го постави като венец и цар да управлява всичките царства, защото проявения живот на Бога Сий е вложен в човека. Затова човешкото царство не влиза в в другите царства, защото е родено от Бога.

При слизането си, обаче, за да облече твърдата материя и да изучи тези закони, човека се отклони от истинския път и уподоби се на Трите царства, като взе: от минералното царство получи твърдото сърце и изгуби Божествената любов; от растителното взе произхождащия живот, като изгуби своята сила, а от животинското царство – животинския дух и изгуби милостта.

Затова целта на това Светилище, водено от Божия Дух,

* * *

473

..6..

е да се предадат тези тайни да ги разберем, да еволюираме и да излезем от тези царства, с обвивките, на които сме свързани, за да почувстваме силата и влиянието на Божия Дух и само така ще се яви у нас любовта, силата и милостта.

Само като се издигнем с тези три велики качества, ще може да ни се дадат тайните ключове, за да владеем ние тези царства. Затова именно, човека, у когото е вложен и вечния живот, трябва да се издигне духовно така, че не само да владее тези три царства, но като срещне и някой човек, да познае какво преобладава у него – физическото, астралното или умственото. Същото да вижда и у себе си и ако сърцето е завладяно с астралните чувства на нисши желания, които карат човека само да яде и пие, да ги облагороди в добри желания, а умственото да развие до мъдрост.

 Като окултисти, трябва да следим нашето самосъзнание да изпълнява волята Божия и да проверяваме как нашето влияние действа на окръжаващите и у нас да има нещо мистично в живота ни – да бъдем

* * *

474

..7..

слепи за погрешките на другите и да намерим една добра черта у другия, която да държим у себе си, за да ни обикне и той, да търпим когато ни изобличават и обиждат, а да не обиждаме и изобличаваме.

Четирите царства образуват четириъгълния камък, който е мъдростта на Бога Сий и в средата е човешкото царство със своя вечен живот.

Трите царства са условие за човешкото царство и затова той, човека, като разумно същество, слезе да изучи законите на тези царства, да ги владее и да се слее с Бога.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×